Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Overleving na 1 jaar vergelijkbaar na clot-busting medicatie en angioplastiek bij myocardinfarct

AHA 2013 - LBCT.4

Nieuws - 18 nov. 2013


One Year Mortality in STEMI Patients Randomized to Primary PCI or a Pharmaco-invasive Strategy. The Stream 1 Year Follow-up

 
Gepresenteerd op het AHA congres 2013 door Dr. Peter Sinnaeve (Universiteit van Leuven, Leuven, België)
LBCT IV - Therapeutic Advances in Coronary and Peripheral Vascular Disease 
 

Achtergrond

De Strategic Reperfusion Early After Myocardial Infarction (STREAM) Trial includeerde 1892 patienten met ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) die geen angioplastiek konden ondergaan in het eerste uur na aankomst in het ziekenhuis. De helft van deze patiënten werden gerandomiseerd naar behandeling met leeftijdgestuurde bolus tenecteplase, clopidogrel en enoxaparin. Wanneer hun symptomen voortduurden, kregen zij angioplastiek. De andere helft van de patiënten kreeg direct angioplastiek in combinatie met standaard antistollingsmedicatie.
Beide patiëntengroepen werden binnen 3 uur na aanvang van de symptomen van hartaanval behandeld.
Eerdere resultaten lieten zien dat de patiënten die clot-busting medicatie kregen, een iets grotere kans hadden om te overleven zonder complicaties, 30 dagen na de behandeling. Nu worden de resultaten na 1 jaar follow-up gepresenteerd.
 

Belangrijkste resultaten

  • 2.1% van de patiënten die eerst de medicijncombinatie kreeg, overleed (inclusief aan hartaandoeningen of beroerte), in vergelijking tot 1.5% van degenen die direct angioplastiek onderging. Dit verschil was niet statistisch significant.
 

Conclusie

De overleving na 1 jaar na een ernstig hartaanval was vergelijkbaar in mensen die in eerste instantie stolseloplossende medicatie ontvingen en mensen die direct angioplastiek ondergingen. “In deze studie bleek de gecombineerde medicatiestrategie een redelijke benadering te zijn om als initiële behandeling te starten direct na een ernstig hartaanval, wanneer angioplastiek niet direct beschikbaar is,” aldus Peter Sinnaeve, hoofdauteur van deze studie.
 
Disclaimer
Onze berichtgeving van het AHA congres 2013 is volledig gebaseerd op de door de AHA beschikbaar gestelde informatie tijdens persconferenties en op de website.
 
 
Agenda • 20 november 2013, 18:45 uur, Dallas, Texas

AHA InterReview 2013

Op woensdagavond 20 november a.s. organiseert MSD BV in samenwerking met Benecke de AHA InterReview® 2013. Onder voorzitterschap van prof. dr. J.W. Jukema (cardioloog, LUMC Leiden) vatten vier vooraanstaande cardiologen de laatste ontwikkelingen in de klinische cardiologie op het AHA-Congres 2013 voor u samen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: