Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Toediening natriumnitriet voor PCI beperkt reperfusieschade niet

AHA 2013 - LBCT.1

Nieuws - 17 nov. 2013


Nitrites in Acute Myocardial Infarction: NIAMI trial


Gepresenteerd op het AHA congres 2013 door Dr. Siddiqi (University of Aberdeen, Aberdeen, Verenigd Koninkrijk)
LBCT I - Acute Cardiovascular and Cerebrovascular Care
 

Achtergrond

Percutane coronaire interventie (PCI) kan symptomen verlichten bij patiënten met een afgesloten arterie die een hartaanval kan veroorzaken. PCI kan echter ook reperfusieschade veroorzaken. In dierstudies bleek dat natriumnitriet deze schade kan beperken.
De Nitrites in Acute Myocardial Infarction (NIAMI) trial beoogde de effectiviteit te onderzoeken van het toedienen van natriumnitriet in het beperken van myocardiale reperfusieschade, bij patiënten met acute ST elevatie myocardinfarct. Gedurende vijf minuten werd een natriumnitriet-oplossing (70 mmol) intraveneus toegediend voor aanvang van de PCI, bij 229 patiënten die een eerste hartaanval doormaakten. De helft van de patiënten werd gerandomiseerd naar een natriumnitriet-oplossing, een andere helft kreeg een fysiologische zoutoplossing toegediend. Zes tot acht dagen na de ingreep werd infarctgrootte in het hart gemeten via cardiale MRI (CMR LGE).
 

Belangrijkste resultaten

  • Patiënten die natriumnitriet toegediend hadden gekregen, lieten een niet-significante afname (0.7%, 95%CI: -2.2 to 0.7; P=0.34, gemeten met planimetrie) van infarctgrootte zien ten opzichte van de controlebehandeling (mean infarct size: 22.9 (+sd: 13.5) vs. 23.1 (+13.2)).
  • Ook na zes maanden werd geen voordeel gezien van de behandeling met natriumnitriet.
  • In een subgroep van diabetespatiënten werd een afname van 4.3% schade gezien, maar gezien het kleine aantal patiënten was dit ook niet statistisch significant.
  • Er werden geen statistisch significante verschillen waargenomen tussen de behandelgroepen ten aanzien van de secundaire eindpunten, zoals plasma creatinine kinase en troponin I area under curve na 72 uur, en linker ventrikel ejectievolumes en –fractie.
 

Conclusie

De toegediende dosis natriumnitriet biedt geen voordeel voor het beperken van reperfusieschade in de algemene bevolking. Mogelijk geven hogere doseringen, toegediend over een langere periode, andere uitkomsten.
 
 
Disclaimer
Onze berichtgeving van het AHA congres 2013 is volledig gebaseerd op de door de AHA beschikbaar gestelde informatie tijdens persconferenties en op de website.


Webcast • AHA - LBCT.1, Dallas

Nitrites in Acute Myocardial Infarction (NIAMI)

AHA Journaal Presenter Nishat Siddiqi (Universiteit van Aberdeen, VK) vat de presentatie van de NIAMI-studie in LBCT.1 samen. Kan intraveneus toedienen van natriumnitriet reperfusieschade na een STEMI beperken?
 
Agenda • 20 november 2013, 18:45 uur, Dallas, Texas

AHA InterReview 2013

Op woensdagavond 20 november a.s. organiseert MSD BV in samenwerking met Benecke de AHA InterReview® 2013. Onder voorzitterschap van prof. dr. J.W. Jukema (cardioloog, LUMC Leiden) vatten vier vooraanstaande cardiologen de laatste ontwikkelingen in de klinische cardiologie op het AHA-Congres 2013 voor u samen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: