Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Genetische informatie verbetert niet bepaling warfarinedosering op basis klinische gegevens

AHA 2013 - LBCT.5

Nieuws - 19 nov. 2013


The Clarification of Optimal Anticoagulation through Genetics (COAG) Trial


Gepresenteerd op het AHA congres 2013 door Dr. Stephen E. Kimmel  (University of Philadelphia School of Medicine,Philadelphia, PA , VS)
LBCT V - New Strategies for Atrial Fibrillation Patients: Rhythm and Thrombosis 
                                              

Achtergrond

Het voorspellen van de juiste dosis warfarine voor een individuele patiënt kan uitdagend blijken. Patiënten op warfarine moeten regelmatig gecontroleerd worden, in verband met een eventuele noodzaak voor het aanpassen van de dosering. Er zijn aanwijzingen dat het meten van  bepaalde genetische markers in het bloed van patiënten kan helpen bij het verbeteren van de initiële dosering en het aantal dosisaanpassingen kan verminderen. Eén van de genetische markers betreft een gen dat betrokken is bij de stofwisseling van warfarine in de lever, en een ander bepaalt hoe het lichaam reageert op warfarine.
In de Clarification of Optimal Anticoagulation through Genetics (COAG) trial werden 1015 patiënten met een geschiedenis van beroerte, veneuze trombose en atriumfibrilleren geïncludeerd en gerandomiseerd naar twee groepen. Bepaling van de warfarinedosering werd in de ene groep gebaseerd op klinische gegevens zoals leeftijd, gewicht en rookstatus, terwijl in de tweede groep de uitslag van een genetische test aan de klinische informatie werd toegevoegd. Alle patiënten ontvingen een startdosering (op basis van genetische plus klinische informatie, of alleen klinische informatie), welke na vier tot vijf dagen later werd aangepast op basis van ofwel alleen klinische informatie, ofwel met genetische informatie. Patiënten werden tot zes maanden gevolgd.
 

Belangrijkste resultaten

  • Beide groepen waren 45% van de tijd binnen de therapeutische range in de eerste vier weken: er was geen significant verschil tussen de groepen.
  • In een subgroep van Afrikaanse Amerikanen bleken de mensen bij wie de behandeling werd bepaald op basis van genetische informatie, het minder goed te doen.
 

Conclusie

Genetisch testen in aanvulling op beoordeling van klinische gegevens bleek niet nuttig bij het voorspellen van de optimale dosering van warfarine, ten opzichte van voorspelling van de dosering op basis van klinische gegevens alleen.
 
Disclaimer
Onze berichtgeving van het AHA congres 2013 is volledig gebaseerd op de door de AHA beschikbaar gestelde informatie tijdens persconferenties en op de website.
 
Agenda • 20 november 2013, 18:45 uur, Dallas, Texas

AHA InterReview 2013

Op woensdagavond 20 november a.s. organiseert MSD BV in samenwerking met Benecke de AHA InterReview® 2013. Onder voorzitterschap van prof. dr. J.W. Jukema (cardioloog, LUMC Leiden) vatten vier vooraanstaande cardiologen de laatste ontwikkelingen in de klinische cardiologie op het AHA-Congres 2013 voor u samen.

Webcast • AHA, Dallas

CSI: Dallas - Belang genetische variatie voor dosering warfarine

AHA Journaal In twee studies, de EU-PACT en COAG, werd gekeken naar het belang van genetische variatie voor de optimale dosering van warfarine. Marco Alings zag de presentatie van de resultaten en wordt ondervraagd door Lotte Kaasenbrood en Lotte Koopal (UMC Utrecht). 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: