Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA/ACC/CDC Science Advisory over effectieve, gecoördineerde zorg voor hypertensie

Nieuws - 20 nov. 2013


AHA/ACC/CDC Science Advisory: An Effective Approach to High Blood Pressure Control

 
Go AS, Bauman MA, Coleman King SM, et al.
Hypertension. 2013;  published online November 15 2013, doi:10.1161/HYP.0000000000000003
 
Ondanks bewezen effectieve behandelingen, blijft bloeddrukbeheersing een uitdaging in de Verenigde Staten en de hypertensieprevalentie blijft stijgen. De American Heart Association (AHA), de American College of Cardiology (ACC) en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben daarom samen een Science Advisory opgesteld over hoe het beste gecoördineerde zorg kan worden georganiseerd die gebruik maakt van verschillende middelen om betere bloeddrukbeheersing in alle patiënten te bereiken.
 
Deze AHA/ACC/CDC Science Advisory is bedoeld ter aanvulling en ondersteuning van klinische richtlijnen, daarmee clinici en gezondheidsstructuren uit te rusten met het gereedschap om behandeling te verbeteren. Het is een oproep tot actie voor zorgaanbieders om nauwer samen te werken met patiënten, en het hoopt lokale, regionale en nationale programma’s te stimuleren om gecoördineerde zorg aan te bieden. Brede inspanningen zouden het b esef ten aanzien van hypertensie, de behandeling en het aandeel van de patiënten dat wordt behandeld en bij wie de hypertensie onder controle  is, moeten verbeteren.
Totnogtoe zijn inspanningen om patiënten en zorgaanbieders voor te lichten niet voldoende geweest om hypertensie onder controle te krijgen, volgens de advisory. Interventies die zich slechts richten op artsen hebben ook niet tot voldoende consistente en betekenisvolle verbeteringen geleid. Recente inzichten uit studies suggereren dat veelomvattende hypertensieprogramma’s die zorg coördineren kunnen leiden tot betere algemene bloeddrukbeheersing.
 
De adviescommissie beveelt aan dat zorginstellingen, industrie en gemeenschappen voorrang geven aan mensen met hoge bloeddruk die al behandeling krijgen, maar die nog niet hun streefbloeddruk hebben behaald.
 
Het advies bevat een template die een algemene benadering beschrijft om een effectieve, evidence-based behandelalgoritme te ontwikkelen, en geeft een bruikbaar voorbeeld van zo’n algoritme: Controlling Hypertension in Adults. Het is bedoeld als belangrijk onderdeel van een omvangrijke, systematische benadering om hypertensie aan te pakken, aangezien het klinische besluitvorming faciliteert, een standaard benadering met bewezen effect als voorbeeld stelt, en meerdere zorgaanbieders op gecoördineerde wijze bij het proces betrekt.
 
“De boodschap voor grote en kleine praktijken en system is: ‘Gebruik een benadering die een evidence-based behandelalgoritme omvat; dan is de bloeddrukbeheersing van patiënten te verbeteren,’” aldus CDC directeur Tom Frieden, “Kies een van de beschikbare protocollen, of ontwikkel zelf één, zolang het maar evidence-based is.”
 
U vind de fulltext van dit artikel online

Deel deze pagina met collega's en vrienden: