Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA congres 2013

16 - 20 nov 2013, Dallas, TX, VS

20 nov. 2013


Webcast • AHA, Dallas

ENGAGE: prachtig resultaat voor de vierde NOAC

AHA Journaal Dr. Marco Alings (Amphia, Breda) zag de presentatie van de resultaten van de ENGAGE en vat het nieuws over de vierde NOAC samen. Goed nieuws voor patiënten met boezemfibrilleren.

Webcast • AHA, Dallas

Bivalirudine in ambulance

AHA Journaal Dr. Jur ten Berg (St.Antonius, Nieuwegein) zag de resultaten van de EUROMAX, bivalirudine vergeleken met de bestaande behandeling bij STEMI-patiënten. Conclusie is dat bivalirudine in Nederland een plaats in de ambulance verdient voor STEMI-patiënten die een primaire PCI moeten ondergaan.

Webcast • AHA, Dallas

Ernstige mitralisklepinsufficiëntie: repareren of vervangen?

AHA Journaal De CTSN-SMR-studie zocht naar de beste behandeling voor een ernstige, ischemische mitralisklepinsufficiëntie: repareren of vervangen. Voor dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) had de studie een onverwachte uitkomst.

Webcast • AHA, Dallas

CSI: Dallas - Openhartig gesprek met prof. Verheugt over ENGAGE

AHA Journaal CSI: Dallas (Manon Slob en Lotte Kaasenbrood, UMC Utrecht) heeft een openhartig gesprek met prof. Freek Verheugt over zijn betrokkenheid bij de ENGAGE en de nieuwe orale anticoagulantia in het algemeen.

Webcast • AHA, Dallas

CSI: Dallas - Farzin Fakhry met ERASE op het podium

AHA Journaal Farzin Fakhry (ErasmusMC, Rotterdam) presenteerde in LBCT.4 de resultaten van zijn onderzoek naar de beste behandeling voor claudicatio. CSI: Dallas (Lotte Kaasenbrood en Manon Slob) ondervraagt hem en leert dat looptraining met revascularisatie is waarschijnlijk effectiever is dan looptraining alleen.

Webcast • AHA, Dallas

Breekt spironolacton de ban?

AHA Journaal Voor diastolisch hartfalen is nog geen effectieve medicatie gevonden. Prof. Adriaan Voors (UMC Groningen) vraagt zich af of spironolacton in TOPCAT de ban gaat breken.

Webcast • AHA, Dallas

Dopamine als diureticum bij AHF

AHA Journaal In bepaalde gevallen wordt dopamine als plasmiddel gegeven, hoewel het bewijs voor deze behandeling ontbreekt. Prof. Adriaan Voors (UMC Groningen) zag de ROSE-AHF en concludeert dat dopamine als diureticum achterwege mag worden gelaten.

Webcast • AHA, Dallas

Cholesterol in VS breaking news

AHA Journaal In de VS is ophef ontstaan over een nieuwe richtlijn die adviseert eerder cholesterolverlagende middelen voor te schrijven. Dr. Clyde Yancy, ex-president van de American Heart Foundation, vat samen wat er gebeurd is en waarom.

Nieuws • 19-11-2013 • AHA 2013 - LBCT.5

ENGAGE: oraal anticoagulans edoxaban veilig alternatief voor warfarine

AHA Journaal ENGAGE AF-TIMI 48: edoxaban gaf een afname van het risico op ernstige bloedingen en CV mortaliteit, ten opzichte van goed gecontroleerde warfarine.

Nieuws • 19-11-2013 • AHA 2013 - LBCT.5

Genotypering verbetert tijd in therapeutische range van warfarine ten opzichte van bloedtesten

AHA Journaal  EU-PACT Warfarin: Het testen op stollingsgerelateerde genen kan helpen warfarinebehandeling te stabiliseren en de noodzaak tot doseringsaanpassingen verminderen.

Nieuws • 19-11-2013

Ophef over cholesterolrichtlijn op AHA congres

AHA Journaal De ophef is met name ontstaan als gevolg van een kritisch stuk in de New York Times, waarin wordt gesteld dat de nieuwe risicocalculator in de nieuwe richtlijn onjuist is en het CV risico overschat.

Nieuws • 19-11-2013 • AHA 2013 - LBCT.5

High frequency source ablatie even effectief en veilig als CPVI bij paroxysmaal AF

AHA Journaal RADAR-AF: nieuwe ablatietechniek biedt vergelijkbare effectiviteit en veiligheid als conventionele methode, met minder ernstige bijwerkingen.

Nieuws • 19-11-2013 • Lancet - Nov 2013

Vraagtekens in VS bij juistheid risicocalculator in nieuwe cholesterolrichtlijn

AHA Journaal In reactie op de nieuwe AHA/ACC richtlijnen schreven Ridker en Cook een commentaar waarin zij stellen dat de risicocalculator onjuist is en het CV-risico overschat.

Nieuws • 18-11-2013 • AHA 2013 - LBCT.1

Toediening natriumnitriet voor PCI beperkt reperfusieschade niet

AHA Journaal NIAMI: Intraveneuze toediening van een natriumnitrietoplossing gedurende vijf minuten, voor percutane coronaire interventie levert geen voordeel voor de infarctgrootte bij mensen met een eerste myocardinfarct.

Nieuws • 18-11-2013 • AHA 2013 - LBCT.1

Bloeddrukverlaging in acute fase na beroerte verbetert herstel niet

AHA Journaal CATIS: behandeling van hypertensie binnen 48 uur na ischaemische stroke heeft geen invloed op korte termijn sterfte en invaliditeit.

Nieuws • 18-11-2013 • AHA 2013 - LBCT.1

Lichaamskoeling na hartstilstand tijdens patiëntentransport verbetert klinische uitkomst niet

AHA Journaal Geen verschil in overleving en herstel hersenfuncties tussen patiënten die vroegtijdig werden gekoeld en degenen die standaardzorg kregen. Wel vaker hernieuwde hartstilstand na koeling onderweg.

Nieuws • 18-11-2013 • AHA 2013 - LBCT.1

Lichaamskoeling tot 33°C in plaats van 36°C na hartstilstand biedt geen klinisch voordeel

AHA Journaal TTM trial: Het verlagen van de lichaamstemperatuur tot 33°C in plaats van tot 36°C na hartstilstand gaf geen verschil in overleving maar is mogelijk geassocieerd met meer bijwerkingen. Heroverweging van richtlijnen is mogelijk noodzakelijk.

Webcast • AHA 2013

CSI: Dallas - Het geheim van Mariell Jessup, president AHA

AHA Journaal CSI: Dallas (Lotte Kaasenbrood en Charlotte Koopal, UMC Utrecht) is nieuwsgierig naar het geheim van Mariell Jessup, president van de American Heart Foundation.

Webcast • AHA 2013 - LBCT.1

CSI: Dallas - twee studies rond hypothermie bij cardiac arrest

AHA Journaal CSI: Dallas (Lotte Kaasenbrood en Charlotte Koopal, UMC Utrecht) was aanwezig bij de presentatie van opmerkelijke trials over lichaamskoeling na een hartstilstand en vraagt cardioloog Jur ten Berg hoe het nu verder moet.

Webcast • AHA 2013 - LBCT.1

Lichaamskoeling na reanimatie

AHA Journaal Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) zag twee vrij grote, gerandomiseerde studies naar het koelen van patiënten na een reanimatie. Interessante resultaten die echter geen aanleiding geven om de huidige behandeling te heroverwegen.

Nieuws • 18-11-2013 • AHA 2013 - LBCT.3

Dopamine of nesiritide verbetert nierfunctie niet bij acuut hartfalen

AHA Journaal Gunstig effect van een lage dosis dopamine of nesiritide op nierfunctie bij acuut hartfalen, zoals gezien in kleine studies werd niet bevestigd in grote ROSE-AHF trial.

Nieuws • 18-11-2013 • AHA 2013 - LBCT.3

Spironolacton verbetert CV uitkomst niet bij hartfalen met behouden ejectiefractie

AHA Journaal TOPCAT: behandeling met aldosteronantagonist spironolacton geeft geen lagere CV mortaliteit of succesvol gereanimeerde hartstilstand dan placebo. Kalium en creatinine moeten goed gemonitord worden.

Nieuws • 18-11-2013 • AHA 2013 - LBCT.4

Overleving na 1 jaar vergelijkbaar na clot-busting medicatie en angioplastiek bij myocardinfarct

AHA Journaal STREAM: initiële behandeling met stollingsoplossende medicatie na een ernstig myocardinfarct geeft na 1 jaar vergelijkbare overleving als na directe angioplastiek.

Nieuws • 18-11-2013 • AHA 2013 - LBCT.4

Geen bescherming tegen CV events met experimentele fosfolipase A2 remmer bij ACS

AHA Journaal VISTA-16: de experimentele fosfolipase A2 remmer varespladib voorkomt cardiovasculaire events niet na acuut coronair syndroom en geeft hoger risico op myocardinfarct.

Nieuws • 18-11-2013 • AHA 2013 - LBCT.4

Lichaamsbeweging meest effectief in combinatie met angioplastiek bij claudicatio intermittens

AHA Journaal ERASE: lichaamsbeweging onder begeleiding in combinatie met angioplastiek of stenting vermindert pijn in de benen bij claudicatio intermittens meer dan lichaamsbeweging alleen.

Webcast • AHA - LBCT.1

Nitrites in Acute Myocardial Infarction (NIAMI)

AHA Journaal Presenter Nishat Siddiqi (Universiteit van Aberdeen, VK) vat voor CVGK de presentatie van de NIAMI-studie in LBCT.1 samen. Kan intraveneus toedienen van natriumnitraat reperfusieschade na een STEMI beperken?

Webcast • UMC Utrecht

CSI: Dallas - de ENGAGE-studie

AHA 2013  De ENGAGE is een grote studie op het congres van de American Heart Association in Dallas (edoxaban versus warfarine bij atriumfibrilleren). Prof. Freek Verheugt beantwoordt vragen van de interviewers van CSI: Dallas.

Webcast • UMC Utrecht

CSI: Dallas - Microclinic-studie

AHA 2013 De Microclinic is een gerandomiseerde studie over het belang van een sociaal netwerk bij de behandeling van obesitas. CSI: Dallas interviewt prof. Freek Verheugt (Amsterdam) die als toegift vertelt wat hij zou doen als hij als cardioloog opnieuw mocht beginnen.

Webcast • UMC Utrecht

CSI: Dallas - even voorstellen

AHA 2013 Lotte Kaasenbrood en Charlotte Koopal (arts-onderzoekers, UMC Utrecht) zijn de kritische interviewers van CSI: Dallas. Cardiovascular Scene Investigation Dallas gaat plaatsvinden tijdens het congres van de American Heart Association (AHA) van 17-19 november 2013.

Het AHA Journaal vanuit Dallas werd mede mogelijk gemaakt door MSD 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: