Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ezetimibe/statine-combinatie effectiever in verlagen LDL-C dan optitratie statines

Literatuur - Foody, Vasc Health Risk Manag. 2013 - Vasc Health Risk Manag. 2013;9:719-727. Epub 2013 Nov 15


Changes in LDL-C levels and goal attainment associated with addition of ezetimibe to simvastatin, atorvastatin, or rosuvastatin compared with titrating statin monotherapy

 
Foody JM, Toth PP, Tomassini JE, et al.
Vasc Health Risk Manag. 2013;9:719-727. Epub 2013 Nov 15
 

Achtergrond

Hoewel statinebehandeling  erg effectief is in het verlagen van LDL-c niveaus en het verminderen van cardiovasculair (CV) risico [1-3], is het met statines behaalde effect voor veel patiënten met een hoog risico op coronaire hartaandoeningen (CDH) niet voldoende. Klinische richtlijnen bevelen meer intensieve LDL-c verlagende therapie aan om LDL-c streefwaarden te behalen, inclusief het optitreren van statines tot de maximaal getolereerde dosering, en/of combinatietherapie [2,3].
Voor sommige patiënten is combinatietherapie mogelijk een betere optie, omdat zij mogelijk geen hoge dosering statines verdragen. Van toevoeging van ezetimibe aan statinebehandeling is aangetoond dat het LDL-c daling verbeterd, ten opzichte van statinebehandeling alleen. Het wordt doorgaans goed getolereerd door verschillende patiëntenpopulaties [4].
Deze studie evalueerde het effect van toevoeging van ezetimibe aan simvastatine, atorvastatine of rosuvastatine behandeling op LDL-c veranderingen en het behalen van LDL-c streefwaarden, in vergelijking tot titratie van deze statines in CHD/CHD-risico equivalente patiënten, door gebruik te maken van gegevens van een grote Amerikaanse managed-care database. Baseline was gedefinieerd als tot maximaal 6 maanden voor de toevoeging van ezetimibe of optitratie datum (index datum) en follow-up was tot maximaal 12 maanden na de index datum.
 

Belangrijkste resultaten

  • Gemiddelde LDL-c niveaus bij baseline waren significant hoger in de add-on groepen voor elke statine (2.9-3.1 mmol/L, [113-118 mg/dL]) in vergelijking tot de opgetitreerde groepen (2.6-2.8 mg/dL [102-108 mg/dL]).
  • Bij follow-up, was de LDL-c afname groter in de add-on groepen (2.1-2.2 mmol/L [80-85 mg/dL]) dan in de opgetitreerde groepen (2.3-2.5 mmol/L [87-95 mg/dL]). Zowel absolute als procentuele veranderingen waren significant groter in de add-on groepen.
  • Bij baseline, hadden meer mensen in de opgetitreerde groepen LDL-c niveaus onder 1.8 en 2.6 mmol/L [70 en 100 mg/dL] dan in de add-on groepen voor alle statines.
  • Bij follow-up, hadden meer mensen streefwaarden bereikt wanneer ezetimibe was toegevoegd aan iedere statine, in vergelijking met optitratie.
  • Multivariate modellen toonden aan dat het gecorrigeerde verschil in procent verandering vanaf baseline groter was na toevoeging van of ezetimibe dan na statine-optitratie, en de kans op het bereiken van een LDL-c doel was 2.5-3.2 keer hoger voor add-on therapie.
 
Download Foody 2013 CVGK.pptx

Conclusie

Deze studie toont aan dat in een real-world setting, toevoeging van ezetimibe aan statinebehandeling LDL-c verlaging kan verbeteren alsmede het bereiken van LDL-c streefwaarden, ten opzichte van optitratie van de statinedosering. Optitratie van de statinedosering verlaagt LDL-c ook. Hoogrisico CHD patiënten die meer intensieve LDL-c verlagende behandeling nodig hebben, hebben daarom baat bij meer intensieve statinetherapie of combinatiebehandeling van ezetimibe in aanvulling op statines. Of ezetimibe/statine-combinatietherapie op vergelijkbare wijze als hoogpotente statines het CV risico verlaagt moet worden onderzocht.  
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Baigent C, Blackwell L, Emberson J, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet. 2010;376(9753): 1670–1681.
2. Catapano AL, Reiner Z, De Backer G, et al. ESC/EAS Guidelines for de management of dyslipidaemias. De Task Force for de manage­ment of dyslipidaemias of de European Society of Cardiology (ESC) and de European Aderosclerosis Society (EAS). Aderosclerosis. 2011;217(1):3–46.
3. Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN, et al. Implications of recent clinical trials for de National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2004;44(3):720–732.
4. Catapano AL, Toth PP, Tomassini JE, Tershakovec AM. De efficacy and safety of ezetimibe co-administered with statin derapy in various patient groepen. Clin Lipidol. 2012;8(1):13–41.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: