Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Daling bloedglucose met linagliptine alleen of in combinatie met metformine in DM II

Nieuws - 3 dec. 2013


Gegevens van een fase IV studie tonen aan dat linagliptine 5 mg als monotherapie en in combinatie met metformine (1500 or 2000 mg) gaven significante verbeteringen in glucose controle in behandelnaïeve volwassenen met nieuw gediagnosticeerd en ongecontroleerde type 2 diabetes (T2D). Beide behandelingen gaven een statistisch significante daling van bloedglucoseniveaus , waarbij de combinatietherapie significant grotere daling gaf dan monotherapie.
 
De resultaten werden gepresenteerd tijdens het 2013 Wereld Diabetes Congres, in Melbourne, Australië.
In deze internationale, dubbelblinde klinische trial, werden 316 volwassenen met een gemiddelde plasmaglucoseconcentratie (HbA1c) van 9.8% gerandomiseerd naar linagliptine 5 mg eenmaal daags (n=157) of naar de initiële combinatie van linagliptine 5 mg eenmaal daags plus meformine tweemaal daags (opgetitreerd naar een maximum dosering van 2000 mg/d, n=159), gedurende 24 weken.
 
De belangrijkste resultaten waren:
  • Linagliptine monotherapie en linagliptine plus metformine combinatietherapie lieten statistisch significante afnames zien van HbA1c van 2.0% en 2.8% respectievelijk.
  • Een deel van de patiënten bereikte de streef-HbA1c van <7% in week 24 met linagliptine plus metformine en linagliptine monotherapie (61% en 39% respectievelijk).
  • Beide behandelingen werden over het algemeen goed getolereerd, met weinig medicijngerelateerde of ernstige bijwerkingen.
  • Hypoglycaemie kwam voor in 3.2% en 1.9% met linagliptine monotherapie en combinatietherapie, respectievelijk.
  • Lichaamsgewicht was stabiel met linagliptine en nam af in de combinatie-groeop (-1,3 kg verschil tussen de beide groepen).
 
Linagliptine (5) mg is een eenmaal daags tablet dat wordt gebruikt in combinatie met dieet en lichaamsbeweging om glycaemische controle te verbeteren in volwassenen met T2D. Er is geen dosisaanpassing nodig bij linagliptine, behalve wanneer het als een vaste dosis wordt gegeven met metformine, onafhankelijk van nier- en leverfunctie en kan dus worden gebruikt volgens eenzelfde dosering in verschillende patiënten.
Linagliptine moet niet worden gebruikt in patiënten met type 1 diabetes of voor de behandeling van diabetische ketoacidose.
 
Bron
Persbericht Boehringer Ingelheim 3 december 2013

Deel deze pagina met collega's en vrienden: