Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Mediterraan dieet met noten geeft gunstige veranderingen in carotis intima media dikte

Literatuur - Sala-Vila A et al., ATVB 2013 - Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013 Nov 27


Changes in Ultrasound-Assessed Carotid Intima-Media Thickness and Plaque With a Mediterranean Diet: A Substudy of the PREDIMED Trial

 
Sala-Vila A, Romero-Mamani ES, Gilabert R, et al.,
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013 Nov 27. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

De Prevención con Dieta Mediterránea (PREDIMED) studie heeft eerder aangetoond dat een Mediterraan diet (MedDiet) aangevuld met ofwel extra virgine olijfolie (EVOO) of 30 g/dag gemengde noten verminderde incidente cardiovasculaire (CV) events met 30%, ten opzichte van een (vetarm) controledieet. In de PREDIMET studie werden 7447 deelnemers met een hoog CV risico maar zonder CV aandoeningen bij aanvang van de studie, gevolgd voor gemiddeld 4.8 jaar, waarbij de incidentie van een samengesteld eindpunt van CV sterfte, myocardinfarct en beroerte werd bijgehouden [1].
De onderliggende biologische mechanismen via welke EVOO en noten kunnen beschermen tegen CVD zijn nog onbekend. Hun gunstige vetzuurprofiel en rijkdom aan bioactieve fytochemische stoffen met antioxidanten en anti-inflammatoire eigenschappen doen vermoeden dat ze een antiatherogeen effect hebben [2-4].
Arteriewandvergroting is een vroege eigenschap van atherosclerose, die geëvalueerd kan worden met ultrasound bepaling van carotis intima media dikte (IMT)[5]. In een eerdere PREDIMED substudie, lieten deelnemers met een hoge atherosclerotische burden in de carotis die het MedDiet volgden aangevuld met EVOO of noten, een regressie van gemiddelde common carotid artery (CCA)-IMT zien na 1 jaar, ten opzichte van het controledieet [6]. Er zijn inmiddels aanwijzingen dat IMT van de interne carotis arterie (ICA) meer representatief is voor atherosclerose en een betere voorspeller van CVD dan CCA-IMT [7,8].
Daarom analyseerde deze studie de maximum ICA-IMT en plaquehoogte in deelnemers met een hoog vasculair risico die gerandomiseerd waren naar een MEdDiet aangevuld met EVOO (n=55) of noten (n=42), of een controledieet (n=58), en die voor meer dan 2 jaar werden gevolgd.
 

Belangrijkste resultaten

  • Deelnemers in de controlegroep lieten een significante progressie zien in ICA-IMT(max) (0.188 mm 95%CI: 0.077-0.299) en plaque (max) (0.106 mm, 95%CI: 0.001-0.210).
    Deelnemers die waren gerandomiseerd naar MedDiet met noten lieten een significante regressie van ICA-IMT(mean) (-0.084 mm, 95%CI: -0.158 to -0.010) of gestopte progressie zien van ICA-IMT(Max)[ -0.030, 95%CI: -0.153 to 0.093] en plaque(max)[ -0.091 mm, 95%CI: -0.206 to 0.023].
    Er warden geen significante veranderingen gezien in deelnemers die het MedDiet aangevuld met EVOO namen.
  • Verandering in plaque (max) werd alleen significant bepaald door indeling in de MedDiet+notengroep in vergelijking tot de controlegroep (B= -0.0198, 95%CI: -0.343 to -0.054, P=0.008), gebruik van anti-hypertensiva bij baseline (B=0.132, 95%CI: 0.001 to 0.263, P=0.048) en baseline plaque(max) (B= -0.137, 95%CI: -0.217 to – 0.057, P=0.001).
  • Veranderingen in objectieve biomarkers waren gemiddelde stijging vanaf baseline tot het einde van de studie van 0.10% voor plasma α-linoleenzuur in de MedDiet met noten groep en van 337 μg/L in urine hydroxytyrosol in de MedDiet met EVOO groep (P=0.003 versus controledieetgroep voor beiden), respectivelijk, hetgeen een goede compliantie aan de aanvullende voedingsmiddelen weergeeft.
 
Download Sala-Vila NUTS 2013 CVGK-.pptx

Conclusie

Deze gerandomiseerde studie toont aan dat een interventie met een MedDiet aangevuld met 30g/dag gemengde noten voor gemiddeld 2.4 jaar leidt tot regressie van ICA-IMT (gemiddeld) en de voortgang van zowel ICA-IMT(max) en plaque(max) vertraagt. Er werden geen verschillen gezien in deelnemers die het MedDiet aangevuld met EVOO namen, maar progressie van ICA-IMT(max) en plaque(max) werden gezien bij het controledieet.
Vertraagde IMT- en plaqueprogressie kunnen deels de reductie in CVD events verklaren, met name beroerte, die eerder in de noten-arm van de PREDIMED studie werd geobserveerd. Diëten rijk aan meervoudig onverzadigde vetten en plantaardige bioactieve moleculen kunnen atheroscleroseprogressie mogelijk vertragen, en daarmee de kwetsbaarheid van de plaque verminderen.
 
Find this article on Pubmed
 

Referenties

1. Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with Mediterranean diets. N Engl J Med. 2013;368:1279–1290.
2. López-Miranda J, Pérez-Jiménez F, Ros E, et al. Olive oil and health: summary of the II international conference on olive oil and health consensus report, Jaén and Córdoba (Spain) 2008. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010;20:284–294.
3. Ros E, Mataix J. Fatty acid composition of nuts–implications for cardiovascular health. Br J Nutr. 2006;96(suppl 2):S29–S35.
4. Urpi-Sarda M, Casas R, Chiva-Blanch G, et al. Virgin olive oil and nuts as key foods of the Mediterranean diet effects on inflammatory biomarkers related to atherosclerosis. Pharmacol Res. 2012;65:577–583.
5. de Groot E, van Leuven SI, Duivenvoorden R, et al. Measurement of carotid intima-media thickness
to assess progression and regression of atherosclerosis. Nat Clin Pract Cardiovasc Med. 2008;5:280–288.
6. Murie-Fernandez M, Irimia P, Toledo E, et al; PREDIMED Investigators. Carotid intima-media thickness changes with Mediterranean diet: a randomized trial (PREDIMED Navarra). Atherosclerosis. 2011;219:158–162.
7. Polak JF, Pencina MJ, Pencina KM, et al. Carotid-wall intima-media thickness and cardiovascular events. N Engl J Med. 2011;365:213–221.
8. Inaba Y, Chen JA, Bergmann SR. Carotid plaque, compared with carotid intima-media thickness, more accurately predicts coronary artery disease events: a meta-analysis. Atherosclerosis. 2012;220:128–133.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: