Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

LDL-c niveaus niet bepalend voor behandeling van patiënten met chronisch nierfalen

Nieuws - 12 dec. 2013


Specifieke LDL-c behandeldoelen worden niet langer aanbevolen in de richtlijnen voor lipidenmanagement in patiënten met chronisch nierfalen (CKD), zoals uitgegeven door Kidney Disease: Improving Global Outcome (KDIGO). Er wordt nu aanbevolen dat het besluit om cholesterolverlagende behandeling, met name statinebehandeling, wordt gebaseerd op het absolute risico op coronaire events, en aanwijzingen dat een behandeling dat risico kan helpen verminderen.


CDK is geassocieerd met een hoog cardiovasculair (CV) risico, onafhankelijk van LDL-c niveaus. Patiënten met CKD worden echter minder vaak met statines behandeld dan andere mensen met een vergelijkbaar CV risico maar met een normale nierfunctie.

Dialysepatiënten met de laagste LDL-c niveaus en totaal cholesterol hebben ook een aanzienlijk risico op cardiovasculaire sterfte en sterfte door alle oorzaken. Hoewel hogere LDL-c niveaus zijn geassocieerd met een hoger risico, neemt de grootte van het extra risico geassocieerd met hogere LDL-c niveaus af bij een lagere geschatte glomerulaire filtratie rate in het geval van niet-dialyse-afhankelijke CKD. Dus, een zwakker en potentieel misleidende associatie bestaat tussen LDL-c en coronair risico in patiënten met een slechte nierfunctie, die het hoogste absolute coronaire risico hebben. Dit weerspreekt een rol voor LDL-c bij het identificeren van CKD patiënten die cholesterolverlagende medicatie zouden moeten krijgen.

Hoewel er geen optimale drempel wordt gegeven waarop cholesterolverlagende behandeling moet worden gestart, kan een 10-jaarsrisico op coronaire sterfte of niet-fataal myocardinfarct groter dan 10% een goede richtlijn zijn.


Het advies van de KDIGO lipidenrichtlijn werkgroep volgt de aanbevelingen van de veel bediscussieerde nieuwe AHA/ACC preventierichtlijnen. De KDIGO Clinical Practice Guideline biedt praktische aanbevelingen ten aanzien van het inschatten van de lipidenstatus en het gebruik van lipidenverlagende medicatie, op basis van de meest recente gerandomiseerde trials met CKD patiënten. Onder andere wordt aanbevolen om statines of statines met ezetimibe te geven aan volwassenen van 50 jaar en ouder met geschatte glomerulaire filtratie rate <60 mL/min/1.73 m2 die niet zijn behandeld met lange termijn dialyse of niertransplantatie.

Een synopsis van de Kidney Disease: Improving Global Outcomes 2013 Clinical Practice Guideline is online beschikbaar.
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Lipid Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Lipid Management in Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2013; 3: 259–305

Deel deze pagina met collega's en vrienden: