Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen en myocardinfarct verschillend beïnvloed door obesitas en metabole status

Literatuur - Mørkedal B et al., JACC 2013 - J Am Coll Cardiol. 2013 Dec 14


Risk of myocardial infarction and heart failure among metabolically healthy but obese individuals. The HUNT Study, Norway

 
Mørkedal B, Vatten LJ, Romundstad PR, et al.
J Am Coll Cardiol. 2013 Dec 14. doi: 10.1016/j.jacc.2013.11.035. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

Obesitas is geassocieerd met verhoogde risico’s op acuut myocardinfarct (AMI) en hartfalen (HF) [1,2]. Obesitas beïnvloedt metabole factoren zoals bloeddruk, glucosetolerantie en bloedlipiden op een negatieve manier, hetgeen is geassocieerd met cardiovasculaire aandoeningen [3].
Het blijft echter onduidelijk of het verhoogde risico geassocieerd met obesitas toegerekend moet worden aan deze metabole afwijkingen, waarbij overige effecten verwaarloosbaar zijn, zoals werd gesteld in één studie [4].
Deze prospectieve studie in een groot populatiegebaseerd cohort had als doel om de rol van obesitas te bepalen in relatie tot het risico op AMI en HF, en te onderscheiden tussen metabool gezonde en ongezonde individuen. 61299 Noorse deelnemers van 20 jaar en ouder deden mee in de Nord-Trøndelag health study (HUNT-2). Van 27196 individuen was informatie over BMI beschikbaar van een tijdens een eerdere screening van de HUNT-1 studie (˜10 en 30 jaar voor baseline en HUNT-2). 10059 (16.4%) van de 61299 deelnemers werden geclassificeerd als obees (BMI>30 kg/m2) en 15576 (25.4%) als metabool ongezond (verhoogde tailleomtrek of BMI>30 kg/m2 evenals ten minste twee van de volgende kenmerken: verhoogde non-fasting triglyceriden, laag HDL-c, hoge bloeddruk of gebruik van bloeddrukmedicatie, verhoogde non-fasting glucose of bij een diagnose van diabetes). 34.6% van de obese deelnemers waren metabool gezond.
 

Belangrijkste resultaten

  • Leeftijd- en geslachtgecorrigeerde HR voor AMI bij obese mannen en vrouwen die metabool gezond waren, was 1.0 (95%CI: 0.8-1.2) ten opzichte van normaal gewicht (BMI<25) en metabool gezonde deelnemers. Obese en metabool ongezonde deelnemers hadden HR: 1.7 (95%CI: 1.5-1.9). Er werd een contrast gezien in het risico op AMI tussen metabool gezonde en ongezonde deelnemers, onafhankelijk van BMI waarde.
  • Noch lange termijn obesitas noch recent ontwikkelde obesitas was geassocieerd met een substantieel verhoogd risico op AMI onder metabool gezonde deelnemers. Metabool ongezonde deelnemers hadden een consequent hoger risico op AMI.
  • Leeftijd- en geslachtgecorrigeerde HR voor HF onder obese mannen en vrouwen die metabool gezond waren was 1.6 (95%CI: 1.3-2.0) ten opzichte van metabool gezonde individuen met normaal gewicht. Obese en metabool ongezonde deelnemers hadden HR: 1.7 (95%CI: 1.4-2.0). Het risico op HF was positief geassocieerd met BMI en er werd met name een hoog risico gezien onder ernstig obese mensen, terwijl verschillen in metabole status te verwaarlozen waren.
  • Langdurige obesitas was geassocieerd met een hoger risico op HF, ongeacht de metabole status, ten opzichte van een normaal gewicht en metabool gezonde individuen. Metabool gezonde deelnemers die recent obesitas hadden ontwikkeld hadden ook een hoger risico op HF.
  • Wanneer taille-heup-ratio werd gebruikt als maat voor abdominale obesitas, werden vergelijkbare resultaten gevonden met de primaire analyses met BMI.
 

Conclusie

Deze prospectieve studie laat zien dat onder metabool gezonde deelnemers zonder bekende cardiovasculaire aandoeningen, obesitas geen groot extra risico op AMI met zich mee brengt ten opzichte van individuen met een normaal gewicht. Het risico op AMI in metabool ongezonde individuen bleek echter veel hoger dan dat van metabool gezonde deelnemers, over de hele range van BMI.
Obesitas lijkt in de ontwikkeling van HF daarentegen belangrijker dan metabole factoren; het risico op HF was vergelijkbaar verhoogd in metabool gezonde en ongezonde obese deelnemers, in vergelijking met metabool gezonde individuen met een normaal gewicht. De associatie met HF was met name sterk voor ernstige obesitas (>40 kg/m2) en voor lange termijn obesitas, en verschilde niet erg met metabole status.
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Hubert HB, Feinleib M, McNamara PM, Castelli WP. Obesity as an independent risk factor for cardiovascular disease: a 26-year follow-up of participants in the Framingham Heart Study. Circulation 1983;67:968–77.
2. Lavie CJ, Alpert MA, Arena R, et al. Impact of Obesity and the Obesity Paradox on Prevalence and Prognosis in Heart Failure. JACC Hear. Fail. 2013;1:93–102.
3. Alberti KGMM, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International . Circulation 2009;120:1640–5.
4. Manson JE, Stampfer MJ, Hennekens CH, Willett WC. Body weight and longevity. A reassessment. JAMA 1987;257:353–8.
5. Holmen J, Midthjell K, Krüger Ø, et al. The Nord-Trøndelag Health Study 1995-97 (HUNT 2): Objectives, contents, methods and participation. Nor. Epidemiol. 2003;13:19–32.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: