Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe JNC 8 hypertensierichtlijn verhoogt streefbloeddruk voor veel patiënten

Nieuws - 24 dec. 2013


Een nieuwe richtlijn voor de behandeling van hypertensie ,ontwikkeld door de Eighth Joint National Committee (JNC 8) is online gepubliceerd in JAMA. De langverwachte update biedt evidence-based aanbevelingen voor de behandeling van hoge bloeddruk (BP), en beveelt verschillende BP streefwaarden en behandelingen aan voor patiënten op basis van leeftijd, ras/etniciteit, nierfunctie en diabetes-status. Het meest opvallend is de verhoogde aanbevolen BP-drempel bij veel patiënten om de noodzaak voor medicamenteuze therapie te bepalen.

De commissie heeft geen bewijs uit gerandomiseerde klinische trials gevonden voor een klinisch voordeel van het instellen van een systolisch BP-doel < 150 mmHg in de algemene bevolking van 60 jaar en ouder. Daarom beveelt de richtlijn een behandeldoel aan van systolische BP < 150 mm Hg en diastolische BP < 90 mmHg, wanneer bloeddrukverlagende behandeling wordt gestart bij deze populatie. Bij patiënten die reeds worden behandeld voor hypertensie en bij wie een lagere systolische BP is bereikt zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid, is er geen noodzaak om de behandeling aan te passen.
Een behandeldoel van systolische BP < 140 mm Hg en diastolische BP < 90 mmHg wordt aanbevolen voor patiënten jonger dan 60 jaar, aangezien er geen aanleiding is voor verandering van eerdere aanbevelingen. In JNC 7 van 2003 werd een nog lagere doelstelling van < 130 mmHg gegeven voor patiënten met chronische nierziekte of diabetes. Deze lagere doelstelling is verdwenen in JNC 8.

Initiële behandeling met antihypertensiva in de algemene, niet-zwarte bevolking moet thiazidediuretica , calciumantagonisten , ACE-remmers en angiotensine receptor blokkers omvatten. Het beschikbare bewijs wordt besproken, op basis waarvan deze voorkeurslijst is samengesteld, en waarom sommige andere middelen niet zijn opgenomen in de keuze van de eerstelijnstherapie.
Afzonderlijke aanbevelingen worden gedaan voor zwarte patiënten met hypertensie, aangezien de deze patiëntensubgroep in de ALLHAT studie een andere reactie op therapie liet zien.
Een stapsgewijze therapeutische aanpak wordt aanbevolen om streef-BP te verkrijgen. Als toevoeging van een derde geneesmiddel uit de aanbevolen klassen een patiënt niet in staat stelt om doel-BP te bereiken, kan een geneesmiddel uit een niet-aanbevolen klasse worden voorgeschreven. Een ACE-remmer en een ARB mogen niet gelijktijdig worden gebruikt. Als de streef-BP nog niet is bereikt, moet een hypertensiespecialist worden geraadpleegd.

De richtlijn bevat een algoritme om clinici te begeleiden bij hypertensie management. Opgemerkt moet worden dat dit algoritme nog niet is gevalideerd ten aanzien van patiënten uitkomsten.
 

Bron

James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults: Report From the Panel Members Appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 2013 Dec 18. doi: 10.1001/jama.2013.284427. [Epub ahead of print]
 
 
Vind de nieuwe richtlijn op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: