Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Familiaire factoren geen invloed op associatie tussen nieuwe CV gezondheidsindex en CIMT

Literatuur - Kulshreshtha et al., J Am Heart Assoc. 2014 - J Am Heart Assoc. 2014 Jan 2;3(1):e000282

 

Association between ideal cardiovascular health and carotid intima-media thickness: a twin study

 
Kulshreshtha A, Goyal A, Veledar E et al.
J Am Heart Assoc. 2014 Jan 2;3(1):e000282. doi: 10.1161/JAHA.113.000282
 

Achtergrond

De American Heart Association (AHA) en de American Stroke Association (ASA) hebben een nieuwe volksgezondheid metrische voorgesteld: de Cardiovascular Health Index (CVHI [1,2]. De CVHI benadrukt primaire preventie door het definiëren van doelstellingen voor risicofactoren die de definitie omvatten van 'ideale' cardiovasculaire gezondheid. De CVHI heeft 7 onderdelen: 3 factoren die de gezondheid  (bloeddruk, nuchter glucose, en totaal cholesterol) en 4 gezondheidsgedragsfactoren (body mass index [BMI], lichamelijke activiteit, gezonde voeding en roken) en classificeert elk van deze in ideale, intermediaire en lage niveaus  (een score van 2, 1 of 0 respectievelijk, resulterend in een algemene CVHI score van 0 tot 14).
Intima-media dikte (CIMT) is een preklinische marker voor de CV aandoeningen, als kwantitatieve maat voor het evalueren van de ernst en de progressie van atherosclerose. Het voorspelt hart- en vaatziekten en beroerte, en wordt geassocieerd met verschillende CV risicofactoren zoals bloeddruk, dyslipidemie, en gedrag zoals roken en lichamelijke activiteit [3-9].
Veel gezondheidsgedragingen en andere CVD risicofactoren worden beïnvloed door de familiaire setting, evenals door genetische factoren [10,11]. Het delen van gewoonten kan studies naar CIMT en CV risicofactoren vertekenen[12-14].
Het doel van deze tweelingstudie was om de relatie tussen CVHI en CIMT te beoordelen, rekening houdend met  de invloed van ongemeten familiaire factoren  (vroege omgevings- en genetische factoren). De Emory Twin Study combineert gegevens van de Twins Heart Study (THS) en de Stress and Vascular evaluation in Twins (SAVEIT). Deze studie had volledige gegevens van 245 tweelingparen ofwel 490 individuen.


Belangrijkste resultaten

  • 18 % van de deelnemers had een optimale (CVHI score 10-14), 77 % had gemiddelde (5-9) en 5 % had een matige (0-4) CV gezondheid.
  • Alle gezondheidsfactoren waren significant geassocieerd met de CIMT categorieën in een mixed-model regressie-analyse, waarbij een hoger aandeel van personen in de slechte gezondheidcomponent-categorie was geassocieerd met hoge CIMT. BMI was de enige gezondheidsgedragsfactor die significant verschilde tussen hoge en lage CIMT categorieën.
  • Wanneer CVHI werd beschouwd als een continue score, was het negatief gecorreleerd met CIMT  (Spearman rho:-0.22, P < 0.001). CIMT daalde gradueel met een toenemend aantal ideale factoren van gezondheid en gedrag.
  • Bij elke 5-puntstoename van de totale CVHI score daalde CIMT met 0.045 mm  (P < 0.001). Deze associatie werd licht verzwakt na correctie voor leeftijd, college-opleiding, werkgelegenheid en depressie.
  • Analyses werden gedaan in 197 discordante tweelingparen  (met verschillende CVHI scores), gestratificeerd naar zygositeit  (76 twee-eiige (DZ) discordante en 121 eeneiige (MZ) discordante). In MZ discordante tweelingen werd elk 5-punts verschil in CVHI score tussen de individuen van de tweeling geassocieerd met een CIMT verschil van 0,05 mm  (P < 0.001). Onder DZ tweelingen die afwijken voor CVHI score was CIMT niet significant geassocieerd met CVHI score (P = 0.18).
    In verdere analyses die corrigeerden voor potentiële confounders was er een tendens dat de coëfficiënten groter waren in MZ dan in DZ paren, maar de P-waarde voor de interactie met zygositeit bereikte geen significantie (P=0,.06).
 

Conclusie

Deze studie toont aan dat de nieuw ontwikkelde CVHI-score omgekeerd geassocieerd is met CIMT, een belangrijke preklinische voorspeller van klinische CV events. Deze associatie is onafhankelijk van gedeelde genetische en familiaire factoren.
De associatie tussen CVHI en CIMT is sterker voor de gezondheidsfactoren dan voor gedrag, behalve voor BMI. De associatie nam niet wezenlijk af wanneer onderzocht binnen tweelingparen, wat aangeeft dat familiaire factoren deze associatie niet vertekenen. Bovendien bleef deze sterk binnen eeneiige tweelingparen, hetgeen de waarschijnlijkheid van een oorzakelijk verband vergroot.
Deze studie bevestigt de waarde van het bepalen van de CVHI score voor de preventie van preklinische atherosclerose.

Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Lloyd-Jones D, Adams RJ, Brown TM, et al. Executive summary: heart disease and stroke statistics—2010 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2010;121:948–954.
2. Lloyd-Jones DM, Hong Y, Labarthe D, et al. Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction: the American Heart Association’s strategic impact goal through 2020 and beyond. Circulation. 2010; 121:586–613.
3. Heiss G, Sharrett AR, Barnes R, et al. Carotid atherosclerosis measured by B-mode ultrasound in populations: associations with cardiovascular risk factors in the ARIC study. Am J Epidemiol. 1991; 134:250–256.
4. Chambless LE, Heiss G, Folsom AR, et al. Association of coronary heart disease incidence with carotid arterial wall thickness and major risk factors: the atherosclerosis risk in communities (ARIC) study, 1987–1993. Am J Epidemiol. 1997;146: 483–494.
5. Chambless LE, Folsom AR, Davis V, et al. Risk factors for progression of common carotid atherosclerosis: the atherosclerosis risk in communities study, 1987–1998. Am J Epidemiol. 2002;155:38–47.
6. O’Leary DH, Polak JF, Kronmal RA et al. Carotid-artery intima and media thickness as a risk factor for myocardial infarction and stroke in older adults. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group. N Engl J Med. 1999;340:14–22.
7. Bots ML, Hoes AW, Koudstaal PJ, et al. Common carotid intima-media thickness and risk of stroke and myocardial infarction: the Rotterdam study. Circulation. 1997;96:1432–1437.
8. Chambless LE, Folsom AR, Clegg LX, et al. Carotid wall thickness is predictive of incident clinical stroke: the atherosclerosis risk in communities (ARIC) study. Am J Epidemiol. 2000;151:478–487.
9. Lorenz MW, Markus HS, Bots ML, et al. Prediction of clinical cardiovascular events with carotid intima-media thickness: a systematic review and meta-analysis. Circulation. 2007;115:459–467.
10. Lieb W, Vasan RS. Genetics of coronary artery disease. Circulation. 2013;128:1131–1138.
11. O’Donnell CJ, Nabel EG. Cardiovascular genomics, personalized medicine, and the National Heart, Lung, and Blood Institute: Part I. The beginning of an era. Circ Cardiovasc Genet. 2008;1:51–57.
12. Touboul PJ, Labreuche J, Vicaut E, et al. Carotid intima-media thickness, plaques, and Framingham risk score as independent determinants of stroke risk. Stroke. 2005;36:1741–1745.
13. Baldassarre D, Amato M, Bondioli A et al. Carotid artery intima-media thickness measured by ultrasonography in normal clinical practice correlates well with atherosclerosis risk factors. Stroke. 2000;31:2426–2430.
14. Oren A, Vos LE, Uiterwaal CS, et al. Cardiovascular risk factors and increased carotid intima-media thickness in healthy young adults: The atherosclerosis risk in young adults (arya) study. Arch Intern Med. 2003;163:1787–1792.
 

 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: