Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Obesitas voor de zwangerschap verhoogt risico op MI en beroerte bij jonge, gezonde vrouwen

Literatuur - Schmiegelow MD et al. Circulation. 2014 - Circulation. 2014 Jan 21;129(3):330-7

 

Prepregnancy obesity and associations with stroke and myocardial infarction in women in the years after childbirth: a nationwide cohort study
 

Schmiegelow MD, Andersson C, Køber L et al.
Circulation. 2014 Jan 21;129(3):330-7. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.003142

 
Achtergrond

De daling van sterfte door coronaire hartziekte in vrouwen van 35-44 jaar blijft achter ten opzichte van mannen en oudere vrouwen [1]. Vrouwen jonger dan 45 hebben ook een slechtere prognose na myocardinfarct (MI) dan mannen en oudere vrouwen [2], en tussen 31-50 jaar hebben vrouwen een slechtere prognose na ischaemische beroerte dan mannen [3].
De gevolgen van obesitas blijken voor vrouwen jonger dan 65 jaar ernstiger dan voor oudere vrouwen [4]. De associatie tussen obesitas en risico op cardiovasculaire (CV) aandoeningen bij jonge vrouwen is vooralsnog echter onduidelijk.
Deze studie onderzocht daarom de associaties tussen body mass index (BMI) voor de zwangerschap en het risico op beroerte en MI, in 273101 jonge, gezonde vrouwen, door gebruik te maken van het Danish Medical Birth Register. De mediane follow-up tijd vanaf de geboorte van het kind was 4.5 jaar (interquartile range (IQR): 2.8-5.8) en de mediane leeftijd van de moeder was 30.4 (IQR: 27.2-33.8).
 

Belangrijkste resultaten

  • Cumulatieve incidenties van MI en ischaemische beroerte waren laag, met 68 vrouwen (0.02%) vrouwen die MI doormaakten, 175 (0.06%) ischaemische beroerte, 76 (0.03%) een subarachnoïde bloeding, en 52 vrouwen (0.02%) die een haemorrhagische beroerte hadden.
  • Na correctievoor leeftijd en roken, hadden obese vrouwen een verhoogd risico op ischaemische beroerte (HR: 1.89, 95%CI: 1.25-2.84) en MI (HR: 2.63, 95%CI: 1.41-4.91), in vergelijking met vrouwen met normaal gewicht. Correctie voor CV en zwangerschapsgerelateerde risicofactoren veranderden de uitkomst niet.
  • In vergelijking met normaal gewicht, hadden vrouwen  een ongecorrigeerde HR voor het composiet eindpunt van MI, beroerte en CV sterfte van 1.39 (95%CI: 95%CI: 0.86-2.26) voor ondergewicht, 1.51 (95% CI: 1.18-1.92) voor overgewicht en 1.90 (95%CI: 1.43-2.51) voor obese vrouwen.
    In een multivariabele analyse die corrigeerde voor leeftijd, roken, jaar van inclusie, en CV en zwangerschapsgerelateerde risicofactoren, bleken leeftijd (HR:1.09, 95% CI: 1.07-1.11), actief roken (HR: 3.19, 95%CI: 2.56-3.99), zwangerschapshypertensie (HR: 2.77, 95% CI: 1.47-5.21), hypertensie (HR: 3.35, 95% CI: 1.06-10.62), en pre-eclampsie (HR: 2.56, 95% CI: 1.67-3.93)  het risico op de uitkomst te verhogen.
  • Sensitiviteitsanalyse van alleen eerste zwangerschappen benadrukte de associatie tussen obesitas en ischaemische beroerte (adjHR: 2.54, 95%CI: 1.38-4.69). Het CI voor MI werd breder in deze analyse, en gaf een niet-significante adjHR van 2.60 (95%CI: 0.85-7.96).
  • In een andere sensitiviteitsanalyse werden aparte analyses gedaan voor BMI=30-35 kg/m2 en BMI>35 kg/m2. Dit liet zien dat de bevindingen niet slechts gedreven door morbide obesitas, hoewel de geassocieerde risico’s wel toenamen met stijgend BMI.
  • Een andere analyse toonde aan dat de resultaten niet te wijten waren aan sociaaleconomische status.
 

Conclusie

Deze studie toont aan dat jonge, gezonde vrouwen met obesitas voor de zwangerschap een verhoogd risico hebben op ischaemische beroerte en MI nadat zij zijn bevallen, onafhankelijk van traditionele risicofactoren en zwangerschapsgerelateerde complicaties. Bovendien is overgewicht hebben of obees zijn geassocieerd met een verhoogd risico op het composiet eindpunt van MI, beroerte en CV sterfte. Hoewel de absolute risico’s laag zijn, is het belangrijk te beseffen dat obesitasgerelateerde gezondheidsrisico’s ook op de korte termijn zichtbaar zijn bij jonge vrouwen.
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Ford ES, Capewell S. Coronary heart disease mortality among young adults in the U.S. from 1980 through 2002: concealed leveling of mortality rates. J Am Coll Cardiol. 2007;50:2128–2132.
2. Canto JG, Rogers WJ, Goldberg RJ, et al; NRMI Investigators. Association of age and sex with myocardial infarction symptom presentation and in-hospital mortality. JAMA. 2012;307:813–822.
3. Martínez-Sánchez P, Fuentes B, Fernández-Domínguez J, et al. Young women have poorer outcomes than men after stroke. Cerebrovasc Dis. 2011;31:455–463.
4. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al; INTERHEART Study Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet. 2004;364:937–952.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: