Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Progesteronbehandeling is veilig voor het CV stelsel bij gezonde postmenopausale vrouwen

Literatuur - Prior JC PLoS One. 2014 - PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e84698

 

Progesterone therapy, endothelial function and cardiovascular risk factors: a 3-month randomized, placebo-controlled trial in healthy early postmenopausal women

 
Prior JC, Elliott TG, Norman E, et al.
PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e84698
 

Achtergrond

Cardiovasculair (CV) risico geassocieerd met menopausale ovariële hormoontherapie (OHT) heeft ertoe geleid dat veel vrouwen zijn gestopt met het nemen van OHT [1-3]. Oraal gemicroniseerd progesteron is effectief tegen postmenopausale opvliegers en nachtzweten [4]. Progestinen heben CV risico laten zien, maar er is geen klasse-effect van progestogenen op het CV systeem [5]. Oraal gemicroniseerd progesteron lijkt minder negatieve effect op HDL-c te hebben dan andere vormen van progesterone [6].
Van hormonen die de menstruele cyclus reguleren wordt gedacht dat ze vrouwen beschermen tegen CV risico [7]. Dit wordt met name toegeschreven aan oestradiol [8], maar progesteron, de tweede ovariële steroïde, kan ook bijdragen aan de premenopausale CV beschermen.
Deze studie beoogde de fysiologische effecten te beschrijven van 12 weken orale progesterontherapie op endotheelfunctie en CV markers, om de veiligheid op korte termijn te verzekeren als enkele behandeling in postmenopausale vrouwen. In deze dubbelblinde studie werden gezonde vrouwen, binnen 1-11 jaar na hun laatste menstruatie, gerandomiseerd naar actieve progesteronbehandeling of placebo.
 

Belangrijkste resultaten

  • Voorarm-bloedflow liet de verwachte dosis-respons op vaatverwijderconcentratie zien in beide behandelgroepen. Een niet-significant hoger endotheel-afhankelijke response op acetylcholine werd gezien bij progesteron.
  • Er werden geen verschillen gezien in verandering van gewicht, body mass index, tailleomtrek, systolische en diastolische bloeddruk of rusthartslag gezien als gevolg van behandeling.
  • Totaal cholesterol, LDL-c of triglyceridenniveaus werden niet verschillend beïnvloed door progesteron en placebo. HDL-c niveaus namen af tijdens progesteronbehandeling ((-0.14 mmol/L, P=0.001). Plasmaglucoseniveaus werden niet beïnvloed door progesteron.
  • Er werden geen betekenisvolle verschillen gezien in C-reactief proteïne en albumine tussen de actieve en placebobehandeling, noch in D-dimeer.
  • Er was geen statistisch significant verschil in Framingham General Cardiovascular Risk Profile scores tussen de progesterone- en placebogroepen (0.1, 95%CI: -0.3 to 0.6, P=0.53).
 

Conclusie

Twaalf weken oraal gemicroniseerd progesteron behandeling heeft een grotendeels neutraal effect op CV markers, metabole, inflammatoire en stollingsmarkers in gezonde postmenopausale vrouwen. Endotheelfunctie is niet aangetast, en mogelijk zelfs licht verbeterd door progesteron. Het klinische belang van de kleine maar significante daling van HDL-c (-7.7%) is nog onduidelijk, aangezien de Framingham CV risicoscores niet werden beïnvloed door progesteronbehandeling.
Deze gerandomiseerde studie liet veiligheid voor het CV stelsel op de korte termijn zien van oraal gemicroniseerd progesteron.
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Grady D, Sawaya GF (2005) Discontinuation of postmenopausal hormone therapy. Am J Med 118 Suppl 12B: 163–165.
2. Menon U, Burnell M, Sharma A, et al. (2007) Decline in use of hormone therapy among postmenopausal women in the United Kingdom. Menopause 14: 462–467.
3. Lawton B, Rose S, McLeod D, Dowell A (2003) Changes in use of hormone replacement therapy after the report from the Women’s Health Initiative: cross sectional survey of users. BMJ 327: 845–846.
4. Hitchcock CL, Prior JC (2012) Oral Micronized Progesterone for Vasomotor Symptoms in Healthy Postmenopausal Women—a placebo-controlled randomized trial. Menopause 19: 886–893.
5. Nath A, Sitruk-Ware R (2009) Different cardiovascular effects of progestins according to structure and activity. Climacteric 12 Suppl 1: 96–101.
6. The Writing Group for the PEPI Trial (1995) Effects of estrogen or estrogen/ progestin regimens on heart disease risk factors in postmenopausal women. The postmenopausal estrogen/progestin interventions (PEPI) trial. JAMA 273: 199–208.
7. Turgeon JL, McDonnell DP, Martin KA, Wise PM (2004) Hormone therapy: physiological complexity belies therapeutic simplicity. Science 304: 1269–1273.
8. Kharazmi E, Dossus L, Rohrmann S, Kaaks R (2010) Pregnancy loss and risk of cardiovascular disease: a prospective population-based cohort study (EPICHeidelberg). Heart doi: 10.1136/hrt.2010.202226: 1–6.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: