Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meer positieve resultaten voor de PCSK9-remmer evolocumab in fase 3 studies

Nieuws - 3 feb. 2014

 
Twee nieuwe datasets van het PROFICIO programma hebben positieve resultaten opgeleverd voor de PCSK9-remmer evolocumab. PROFICIO staat voor Program to Reduce LDL-C and Cardiovascular Outcomes Following Inhibition of PCSK9 In Different Populations, en is een groot en uitgebreid klinisch trial programma die evolocumab evalueren.
Evolocumab is een volledig humaan monoklonaal antilichaam in ontwikkeling, dat proproteïne convertase subtilisine/kexine type 9 (PCSK9) remt, een eiwit dat de LDL-receptor richting degradatie stuurt en daarmee de capaciteit van de lever vermindert om LDL-c uit het bloed te verwijderen.
 
In de fase 3 LAPLACE-2 (LDL-C Assessment with PCSK9 MonoclonaL Antibody Inhibition Combined with Statin ThErapy-2) trial, die evolocumab in combinative met statinebehandeling in patiënten met hoog cholesterol evalueerde, werden de co-primaire eindpunten behaald, namelijk het percentage LDL-c-daling vanaf baseline in week 12 en de gemiddelde procentuele reductie vanaf baseline in LDL-c in week 10 en week 12.
In 1896 patiënten met hoog cholesterol, werden de veiligheid, de verdraagbaarheid en de effectiviteit van subcutane evolocumab (140 mg elke twee weken of 420 mg maandelijks) in combinatie met statinebehandeling vergeleken met placebo en ezetimibe. Veiligheid was vergelijkbaar tussen de verschillende behandelgroepen. Er waren geen nadelige events die in meer dan 2% van de evolocumab-combinatiegroep voorkwam.
Het toevoegen van evolocumab aan statinebehandeling kan patiënten dus helpen om hun LDL-c te beheersen, wanneer hoge doseringen van statines niet voldoende zijn.
 
De fase 3 RUTHERFORD-2 (RedUction of LDL-C with PCSK9 InhibiTion in HEteRozygous Familial HyperchOlesteRolemia Disorder Study-2) trial is de vijfde studie in het fase 3 programma, en evalueerde evolocumab in combinative met statines en andere lipideverlagende behandelingen in patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolaemie (HeFH). In RUTHERFORD-2 werden de co-primaire eindpunten behaald, te weten de procentuele daling van LDL-c vanaf baseline in week 12 en de gemiddelde procentuele afname vanaf baseline in LDL-c in week 10 en 12.
In deze studie werden 329 HeFH patiënten gerandomiseerd naar een van vier behandelgroepen om subcutaan evolocumab (140 mg elke twee weken of 420 mg maandelijks) met subcutaan placebo (tweewekelijks of maandelijks) te vergelijken, terwijl zij op een stabiele dosering van statines en andere lipideverlagende behandeling stonden.
Een aantal nadelige effecten werd vaker gezien met evolocumab (>2% in de evolocumab gecombineerde groep en >2% in vergelijking tot placebo), te weten nasofaryngitis, kneuzingen, rugpijn, misselijkheid, influenza en myalgie.
Deze data suggereren dat evolocumab een nieuwe behandeloptie biedt als aanvullende therapie op bestaande lipideverlagende middelen, in patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolaemie.
 
Sean Harper, M.D. en executive vice president van Research and Development bij Amgen concludeert in een persbericht: “De robuuste data van deze vijf studies in het fase 3 programma zullen de basis vormen voor onze wereldwijde registratiestrategie en we zien uit naar discussies met de regelgevende instanties.” Bovendien zullen vijf studies lange termijn veiligheids- en effectiviteitsgegevens van evolocumab leveren, in verschillende behandelcombinaties en verschillende patiëntenpopulaties.
 

Bron

Amgen persberichten 28 januari 2014 en 30 januari 2014

Deel deze pagina met collega's en vrienden: