Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Het risico op CV sterfte stijgt met toenemende suikerinname

Literatuur - Yang Q et al. JAMA Intern Med. 2014 - JAMA Intern Med. 2014 Feb 3

 

Added Sugar Intake and Cardiovascular Diseases Mortality Among US Adults

 
Yang Q, Zhang Z, Gregg EW, et al.
JAMA Intern Med. 2014 Feb 3. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.13563.
 

Achtergrond

De gemiddelde consumptie van toegevoegde suikers, waaronder suiker die wordt toegevoegd tijdens de verwerking of de bereiding van voedsel, steeg van 235 calorieën per dag in 1977-1978 tot 318 calorieën per dag in 1994-1996 [1]. Tussen 1999-2000 en 2007-2008 nam de absolute hoeveelheid en het percentage dagelijkse calorieën afkomstig van suikers af, maar de consumptie bleef hoog [2]. Het Institute of Medicine raadt aan dat de consumptie van toegevoegde suikers niet voorbij 25% van het totaal aantal calorieën gaat [3], terwijl de Wereld Gezondheid Organisatie minder dan 10% aanbeveelt [4].
Er zijn aanwijzingen dat individuen die grote hoeveelheden toegevoegde suikers  consumeren, met name suikerhoudende dranken, meer in gewicht aankomen en dat zij een hoger risico hebben op CV aandoeningen [5,6] en aanverwante risicofactoren. Er zijn geen studies die het totaal aan toegevoegde suikers hebben onderzocht. Deze studie onderzoekt de ontwikkelingen in de tijd van de consumptie van toegevoegde suikers als percentage van totaal aantal dagelijkse calorieën, gebruikmakend van een aantal nationaal representatieve steekproeven. De associatie van deze consumptie met CV mortaliteit werd onderzocht in het prospectieve National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) cohort [7,8].
 

Belangrijkste resultaten

  • Het gemiddelde percentage calorieën uit toegevoegde suikers steeg van 15.7% (95% CI: 15.0-16.4) in 1988-1994 tot 16.8% (95% CI: 16.0-17.7, P <0 .02) in 1999-2004 en nam af tot 14.9% (95% CI: 14.2-15.5, P <0 .001) in 2005-2010. 71.4% van de volwassenen kreeg ten minste 10% van de calorieën uit toegevoegde suikers, en voor ongeveer 10% was dit percentage >25%.
  • Het risico op CV sterfte nam toe met suikerinname. Diegenen die 10-24.9% of ten minste 25% van de calorieën uit toegevoegde suikers kregen, in vergelijking met diegenen die minder dan 10% van de calorieën uit toegevoegde suikers haalde, lieten adjusted HRs zien van 1.30 (95% CI: 1.09-1.55) en 2.75 (95% CI: 1.40-5.42).
  • De number needed tot harm (NNH) voor CVD mortaliteit na 15 jaar follow-up daalde aanzienlijk in hogere kwintielen van suikerconsumptie (van 265 (95%CI: 166-715) in het tweede kwintiel tot 22 (95%CI: 13-66) in het hoogste kwintiel).
  • De geobserveerde associatie tussen het percentage calorieën uit toegevoegde suikers en CVD mortaliteitsrisico was grotendeels consistent in groepen op basis van leeftijd, sekse, ethniciteit, hoogst genoten opleiding, fysieke activiteit, Healthy Eating Index (HEI) score en BMI.
  • Correctie voor iedere component  van de HEI score beïnvloedde de HRs voor CVD mortaliteit niet. Een significante associatie werd gezien wanneer diegenen die ten minste 7 suikerhoudende dranken per week consumeerden (360 mL/portie)  werden vergeleken met diegenen die 1 portie of minder per week (HR: 1.29, 95%CI: 1.04-1.60).

Download Yang jama 2014 CVGK.pptx
 

Conclusie

Het merendeel van de Amerikaanse volwassenen haalt ten minste 10% van hun totale calorie-inname uit toegevoegde suikers, en voor meer dan 10% van de volwassenen is dit percentage zelfs 25% of meer. Dus is de suikerinname van de meeste volwassenen hoger dan wat wordt aanbevolen voor een gezond dieet. Hogere consumptie van calorieën uit toegevoegde suikers is geassocieerd met een verhoogd risico op CV mortaliteit.
Correctie voor HEI score en de individuele componenten suggereert dat de associatie tussen toegevoegde suikerinname en CV sterfte wordt niet verklaard door de algemene kwaliteit van het dieet. Regelmatige consumptie van suikerhoudende dranken bleek echter geassocieerd met een verhoogd CV sterfterisico. Deze resultaten onderschrijven de huidige aanbevelingen om de inname van calorieën afkomstig van toegevoegde suikers te beperken.
 

Redactioneel commentaar [7]

We zitten midden in een paradigmaverschuiving: terwijl van overconsumptie van suikers eerder werd aangenomen dat het een ongezond dieet of obesitas weerspiegelde, wordt suikeroverconsumptie nu gezien als een onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten en andere chronische ziekten. Inderdaad suggereert deze studie dat bij consumptie op niveaus gebruikelijk voor Amerikanen, toegevoegde suiker een belangrijke risicofactor is voor sterfte door hart- en vaatziekten, los van de rol als lege calorieën die leidt tot gewichtstoename en obesitas. In tegenstelling tot natrium, transvetten en andere voedingsadditieven die worden gebruikt om de smaak en de houdbaarheid van verwerkte voedingsmiddelen te verhogen, geeft de Amerikaanse regering geen voedingslimiet voor toegevoegde suikers. Deze studie onderstreept de wenselijkheid van evidence-based suikerregelgeving , en in het bijzonder belasting op met suiker gezoete dranken.
Deze studie rapporteert bovendien zeer hoge suikerconsumptie onder zwarten tot bijna het dubbele van dat van blanken, hetgeen de noodzaak bevestigt van een nationale strategie om ongelijkheid in de toegang tot voedsel aan te pakken.

Klik door naar dit artikel op Pubmed

 

Referenties

1. Popkin BM, Nielsen SJ. The sweetening of the world’s diet. Obes Res. 2003;11(11):1325-1332.
2. Ebbeling CB, Feldman HA, Chomitz VR, et al. A randomized trial of sugar-sweetened beverages and adolescent body weight. N Engl J Med. 2012;367(15):1407-1416.
3. Institute of Medicine (US) Panel on Macronutrients. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids.Washington, DC: National Academies Press; 2005.
4. Nishida C, Uauy R, Kumanyika S, et al. The joint WHO/FAO expert consultation on diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: process, product and policy implications. Public Health Nutr. 2004;7(1A):245-250.
5. Malik VS, Popkin BM, Bray GA, et al. Sugar-sweetened beverages, obesity, type 2 diabetes mellitus, and cardiovascular disease risk. Circulation. 2010;121(11):1356-1364.
6. de Koning L, Malik VS, Kellogg MD, et al. Sweetened beverage consumption, incident coronary heart disease, and biomarkers of risk in men. Circulation. 2012;125(14):1735-1741.
7. Schmidt LA. New Unsweetened Truths about Sugar. JAMA Internal Medicine Published online February 3, 2014

Deel deze pagina met collega's en vrienden: