Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Arteriële stijfheid geassocieerd met aanwezigheid en samenstelling van carotisplaques

Literatuur - Selwaness M et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014 - Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014 Jan 30

 

Arterial Stiffness Is Associated With Carotid Intraplaque Hemorrhage in the General Population: The Rotterdam Study

 
Selwaness M, van Den Bouwhuijsen Q, Mattace-Raso FU, et al.
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014 Jan 30
 

Achtergrond

Atherosclerotische plaques in de carotis met een grote necrotische kern, intraplaque hemorragie (IPH) of een dunne fibreuze cap, worden beschouwd als kwetsbare plaques, die in verband zijn gebracht met een verhoogd risico op CV events.
Aorta pulse wave velocity (PWV) is een maat voor arteriële stijfheid waarvan is aangetoond dat het een onafhankelijke risicofactor is voor beroerte en CV sterfte [4-6]. Het is totnogtoe onbekend of een geleidelijk stijver worden van de arteriewand de ontwikkeling van kwetsbare plaquecomponenten kan versnellen, zoals IPH. De auteurs hebben eerder aangetoond dat een enkele, cross-sectionele meeting van de pulsatiele component van bloeddruk geassocieerd was met IPH [7]. Aangezien arteriële stijfheid in belangrijke mate de systolische bloeddruk en pulsatiliteit van de bloedstroom beïnvloedt, reflecteert PWV mogelijk de cumulatieve schade aan de arteriële vaatwand.
Deze studie beoogt beter de pathogenese te begrijpen van kwetsbare plaques, door de rol van de vaatwandeigenschappen te bestuderen in context van atherosclerose-ontwikkeling. Arteriële stijfheid werd geschat met behulp van PWV en carotisplaque-componenten werden met echo en MRI beeldvorming bekeken. Carotis ultrasonografie werd gedaan in 6527 deelnemers (67.0+8.6 jaar oud), van wie 2527 (39%) >1 carotisplaque >2.5 mm hadden. In 1059 werd een MRI–scan gedaan.
 

Belangrijkste resultaten

  • In alle statistische modellen waren hogere kwartielen van PWV geassocieerd met de aanwezigheid van plaque, wanneer vergeleken met het laagste kwartiel. In een model dat ook corrigeerde voor pulsdruk, waren de respectievelijke odds ratios 1.18 (95%CI: 1.01-1.37), 1.41 (95%CI: 1.19-1.66) en 1.27 (95%CI: 1.05-1.54). In het volledige model, liet PWV geen statistisch significante lineaire trend zien met de aanwezigheid van plaque (OR: 1.06, 95%CI: 0.99-1.14).
  • 1979 carotisarterieën werden met MRI bekeken. IPH werd gezien in 520 (26.3%), lipiden in 552 (27.9%) en calcificaties in 1444 (73%) van de carotisplaques.
  • PWV was significant geassocieerd met de aanwezigheid van IPH (adj OR per SD stijging van PWV: 1.20, 95%CI: 1.04-1.38), terwijl de gecorrigeerde associaties tussen PWV en lipiden of calcificaties geen statistische significantie bereikten.
 

Conclusie

Deze grote populatiegebaseerde cohortstudies suggereert dat arteriële stijfheid geasscocieerd is met de aanwezigheid en samenstelling van carotis atherosclerotische plaques in de algemene bevolking. Aorta PWV was onafhankelijk geassocieerd met de aanwezigheid van plaques in de carotis arterieën. Onder individuen met carotisplaques was arteriële stijfheid een belangrijke determinant van IPH, onafhankelijk van plaquegrootte, pulsdruk en andere CV risicofactoren. Arteriële stijfheid was verschillend geassocieerd met diverse plaquecomponenten, hetgeen suggereert dat de vaatwandeigenschappen een rol spelen bij de vorming van de verschillende plaquecomponenten. Deze bevingen dragen daarmee bij aan het begrip van de ontwikkeling van kwetsbare atherosclerotische plaques.
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Hellings WE, Peeters W, Moll FL, et al. Composition of carotid atherosclerotic plaque is
associated with cardiovascular outcome: a prognostic study. Circulation.2010;121:1941–1950.
2. Teng Z, He J, Degnan AJ, Chen S, et al. Critical mechanical conditions around neovessels in carotid atherosclerotic plaque may promote intraplaque hemorrhage. Atherosclerosis. 2012;223:321–326.
3. Underhill HR, Yuan C, Yarnykh VL, et al. Predictors of surface disruption with MR imaging in asymptomatic carotid artery stenosis. AJNR Am J Neuroradiol. 2010;31:487–493.
4. Sutton-Tyrrell K, Najjar SS, Boudreau RM, et al; Health ABC Study. Elevated aortic pulse wave
velocity, a marker of arterial stiffness, predicts cardiovascular events in well-functioning older adults. Circulation. 2005;111:3384–3390.
5. Laurent S, Boutouyrie P, Asmar R, et al. Aortic stiffness is an independent predictor of all-cause and cardiovascular mortality in hypertensive patients. Hypertension. 2001;37:1236–1241.
6. Lehmann ED, Hopkins KD, Jones RL, et al. Aortic distensibility in patients with cerebrovascular disease. Clin Sci (Lond). 1995;89:247–253.
7. Mattace-Raso FU, van der Cammen TJ, Hofman A, et al. Arterial stiffness and risk of coronary heart disease and stroke: the Rotterdam Study. Circulation. 2006;113:657–663.
8. Selwaness M, van den Bouwhuijsen QJ, Verwoert GC, et al. Blood pressure parameters and carotid intraplaque hemorrhage as measured by magnetic resonance imaging: The Rotterdam Study. Hypertension. 2013;61:76–81.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: