Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geheugenstoornissen komen veel meer voor bij HF-patiënten dan cardiologen denken

Literatuur - Hanon O et al. Am J Cardiol 2014 - Am J Cardiol 2014

 

Prevalence of Memory Disorders in Ambulatory Patients Aged 70 Years and Older With Chronic Heart Failure (from the EFICARE Study)

 
Hanon O, Vidal J-S, De Groote P, et al.
Am J Cardiol 2014. Online January 16, 2014

 
Achtergrond

De relatie tussen hartfalen (HF) en geheugenstoornissen blijft controversieel [1-5], hoewel beide condities met name bij ouderen voorkomen.
De Evaluation of risk Factors for cognitive Impairment in Chronic Ambulatory heart failuRe in the Elderly (EFICARE) studie beoogt het nut van de Memory Impairment Screen (MIS) test in te schatten voor cardiologen. De prevalentie en determinanten van geheugenstoornissen werden gemeten in een grote ambulante populatie van mensen ouder dan 70 met symptomatische HF, in Frankrijk. Deze studie beoogde bovendien om de globale klinische indruk van cardiologen te vergelijken met de MIS voor screening op geheugenstoornissen. Cardiologen werd eerst gevraag om het cognitief functioneren van hun patiënt te beoordelen als normaal of verstoord, alvorens een delayed-recall MIS (MIS-D) te doen. Maximale score bij MIS-D is 8, en <6 wordt gezien als verstoorde geheugenfunctie en <4 betekent ernstige geheugenstoornis. 912 personen werden geïncludeerd.
 

Belangrijkste resultaten

  • Ten opzichte van patiënten met MIS-D[7-8], mensen met MIS-D[0-6] waren ouder, vaker vrouw, en hadden een lager opleidingsniveau. Ze hadden vaker nierfalen, een geschiedenis met beroerte, depressie en >1 val in het afgelopen jaar en waren minder vaak fysiek actief. Het niveau van functionele beperking (IADL score) was sterk geassocieerd met MID-D.
  • Verstoorde MIS-D (score 0-6) werd gezien bij 45.6% (n=416, 95%CI: 42.4-48.8), en 23.4% (95%CI: 20-6-26.1) van de deelnemers had MIS-D[0-4], dus ernstige geheugenstoornis.
    Cardiologen vermoedden cognitieve stoornis in slechts 109 deelnemers (12%) voordat zij de cognitieve test afnamen, van wie 34% MIS-D[0-4) had.
  • Ernst van HF op basis van de NYHA classificatie steeg met afnemende MIS-D score. Er werden geen relaties gezien tussen MIS-D groepen en onderliggende oorzaak van HF, zoals bloeddruk en linker ventrikel ejectiefractie, maar marginale verschillen werden gezien tussen de MIS-D categorieën in gemiddelde hartslag.
  • Deelnemers met MIS-D[0-6] die als cognitief normaal werden beoordeeld door cardiologen waren jonger en met minder functionele beperkingen en een minder ernstige algehele conditie, ten opzichte van degenen bij wie ze cognitieve stoornissen vermoedden.
 
Download Hanon 2014 CVGK.pptx

Conclusie

In deze grote groep thuiswonende HF patiënten van 70 jaar en ouder, had bijna de helft geheugenverlies zoals gemeten met MIS-D. Cardiologen beschouwden slechts 12% van deze mensen als cognitief beperkt. De ernst van de geheugenstoornis was omgekeerd gerelateerd aan de ernst van HF. Aangezien de prevalentie van cognitieve stoornis in de algemene oudere bevolking tussen de 10 en 25% ligt, lijkt het dat HF het risico op cognitieve stoornissen vergroot.
Het is belangrijk om deze onderschatting van geheugenstoornissen te verminderen, omdat het gevolgen kan hebben voor therapietrouw ten aanzien van medicatie en leefstijl.
 
Bekijk dit artikel online
 

Referenties

1. Vogels RLC, Oosterman JM, van Harten B, et al. Profile of cognitive impairment in chronic heart failure. J Am Geriatr Soc 2007;55: 1764e1770.
2. Zuccala G, Onder G, Pedone C, et al. Cognitive dysfunction as a major determi- nant of disability in patients with heart failure: results from a multi- centre survey. On behalf of the GIFA (SIGG-ONLUS) Investigators. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;70:109e112.
3. Trojano L, Antonelli Incalzi R, Acanfora D, et al. Cognitive impairment: a key feature of congestive heart failure in the elderly. J Neurol 2003;250:1456e1463.
4. Qiu C, Winblad B, Marengoni A, et al. Heart failure and risk of dementia and Alzheimer disease: a population- based cohort study. Arch Intern Med 2006;166:1003e1008.
5. Okonkwo OC, Cohen RA, Gunstad J, et al. Longitudinal trajectories of cognitive decline among older adults with cardiovascular disease. Cerebrovasc Dis 2010;30:362e373.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: