Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DPP-4-remming met sitagliptine heeft cardioprotectieve effecten in diabetici met CAD

Literatuur - McCormick LM et al. Circ Cardiovasc Imaging. 2014 - Circ Cardiovasc Imaging. 2014 Feb 6

 

Chronic DPP-4 Inhibition with Sitagliptin Is Associated with Sustained Protection Against Ischemic Left Ventricular Dysfunction in a Pilot Study of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Coronary Artery Disease

 
McCormick LM, Kydd AC, Read PA, et al.
Circ Cardiovasc Imaging. 2014 Feb 6
 

Achtergrond

DIpeptidyl peptidase-4 (DPP-4) remmers verminderen de afbraak van het incretinehormoon glucagon-like peptide-1 (GLP-1), wat leidt tot verhoogde insuline-afgifte, onderdrukking van glucagon-afgifte en een lagere productie van glucose in de lever en een hogere perifere glucose-opname en –metabolisme. De effecten in de pancreas hangen af van de glucoseconcentratie, waardoor het risico op hypoglycaemie vermindert. DPP-4-remmers zijn veilig bevonden in klinische studies en werden goed verdragen [1].
Modulatie van GLP-1 heeft mogelijk invloed op het cardiovasculair (CV) risico. Tot op heden heeft slechts een studie de cardioprotectieve effecten van DPP-4-remming in mensen onderzocht. Deze vond een acute verbetering in myocardfunctie tijdens dobutaminestress in niet-diabetische patiënten met coronair arterielijden (CAD) na een enkele dosering sitagliptine en een orale glucoseload [2].
Deze studie beoogde te bepalen of patiënten met type 2 diabetes mellitus (T2DM) ook baat hebben bij deze gunstige CV effecten. Hiertoe kregen 19 patiënten met T2DM en CAD DPP-4-remming met sitagliptine gedurende 4 weken, en werd linker ventrikel (LV) functie en myocardiale respons op tekort in geëvalueerd in dobutamine stress echocardiografie (DSE).
 

Belangrijkste resultaten

  • Het aantal patiënten dat ischaemische pijn op de borst ervoer verschilde niet tussen de controle-DSE (op reguliere orale hypoglycaemische middelen) en de DSE na sitagliptine, noch werden verschillen gezien in ST segment shift of segmentale bewegingstoornissen bij piekstress.
  • Plasma GLP-1 niveaus op baseline, tijdens piek dobutaminestress en tijdens herstel waren 5-8 keer hoger na sitagliptine dan controle, terwijl plasmaglucose niet significant verschilde.
  • Er waren geen statistisch significante verschillen in plasmaconcentraties van insuline of vrije vetzuren bij baseline, noch bij piekstress en in de herstelfase 30 minuten na stoppen van dobutamine.
  • Bij baseline was er geen verschil in ejectiefractie in rust. Bij piekstress gaf DPP-4-remming een grotere toename van LV-functie (70.5+7.0 vs 65.7+8.0% in controle DSE, P<0.0001), een verbetering die tijdens het herstel voortduurde (56.0+6.2 vs. 51.2+6.0%, P<0.0001).
    De controle DSE toonde aanwijzingen van post-ischaemische LV dysfunctie (stunning) in vergelijking tot baseline, hetgeen niet werd gezien na sitagliptine.
  • Myocardfunctie zoals gemeten met mitrale annulaire systolische snelheid, was verhoogd na DPP-4-remming, zowel bij piekstress stress (11.69+2.64 vs. 10.9+2.29cm/s, P=0.01) en 30 minuten na dobutaminestress (5.81+1.16 vs. 5.53+1.12cm/s, P=0.03).
  • DPP-4-remming was geassocieerd met een kleine verbetering van piek systolische tissue snelheid in rust, en bij piek dobutaminestress, hetgeen voortduurde tijdens het herstel.
    Ten aanzien van regionale wand LV-beweging, had sitagliptine een groter gunstig effect op ischaemische, dan op niet-ischaemische segmenten.
 
Download McCormick 2014 CVGK.pptx

Conclusie

Deze pilotstudie suggereert dat toevoeging van DPP-r4-remmende behandeling met sitagliptine aan reguliere behandeling van patiënten met T2DM en CAD een verbetering kan geven van zowel globale als regionale LV functie tijdens dobutaminestress en een reductie van post-ischaemische stunning. Ischaemische regionale wandsegmenten hadden het meeste baat bij de cardioprotectieve effecten.
Deze cardioprotectieve effecten van sitagliptinebehandeling in diabetische patiënten moeten worden bevestigd in grote, prospectieve, gerandomiseerde studies, en klinische eindpunten moeten ook worden geëvalueerd.
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Deacon CF. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in the treatment of type 2 diabetes: a comparative review. Diabetes Obes Metab. 2011; 13:7-18.
2. Read PA, Khan FZ, Heck PM, et al. DPP-4 inhibition by sitagliptin improves the myocardial response to dobutamine stress and mitigates stunning in a pilot study of patients with coronary artery disease. Circ Cardiovasc Imaging. 2010; 3:195-201.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: