Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Consumptie van suikerhoudende dranken geassocieerd met hoge bloeddruk

Literatuur - Malik et al., Am J Cardiol, 2014 - American Journal of Cardiology, online 14 February 2014

 

Impact of Sugar-Sweetened Beverages on Blood Pressure

 
Malik A, Akram Y, Shet S et al.
American Journal of Cardiology, online 14 February 2014
 

Achtergrond

Suikerhoudende dranken (sugar-sweetened beverages: SSB) zijn de grootste bron van toegevoegde suiker in ons dieet. High fructose corn syrup (HFCS) is in de Verenigde Staten de belangrijkste bron van calorische zoetstof die wordt toegevoegd aan dranken. Volgens de American Heart Association moet consumptie worden beperkt tot een maximum van 450 calorieën uit SSB per week, aangezien is geschat dat 180000 Amerikaanse sterftegevallen per jaar kunnen worden toegeschreven aan SSB consumptie [1].
Consumptie van SSB leidt tot een hoger risico op obesitas, metabool syndroom, type II diabetes mellitus, hartziekte, jicht en nierstenen [2-6]. Een recente meta-analyse liet zien dat SSB zijn geassocieerd met een 26% hoger risico op diabetes mellitus en 20% verhoogd risico op het metabool syndroom [2,7]. Er is geen systematisch review uitgevoerd om het effect van SSB te bestuderen op bloeddruk (BP). Met dat doel beoordeelde deze studie 12 analyses van 6 cross-sectionele en 6 prospectieve observationele cohortstudies.
 

Belangrijkste resultaten

  • Over het algemeen werd in de cross-sectionele studies een positieve relatie gezien tussen SSB consumptie en BP. Drie studies rapporteerden dat de odds om hypertensie te krijgen varieerden tussen 26 en 70% bij een verhoogde SSB inname. De andere drie studies beschreven een verhoging van gemiddelde BP (0.16-1.6 mmHg stijging van gemiddelde systolische BP).
  • De prospectieve studies lieten ook een positieve trend zien van een hogere BP bij een verhoogde inname van SSBs. Twee studies rapporteerden een gemiddeld BP verschil van 1.8 en 1.9 mmHg stijging in gemiddelde systolische BP bij meer dan 1 glas (gezien als ~240 – 360 ml) SSB per dag. Drie prospectieve studies vonden een stijging van de incidentie van hypertensie geassocieerd met hogere SSB consumptie (OR range 1.13-1.6). Een andere studie liet slechts een marginale stijging in de incidentie van hypertensie zien bij meer dan 1 glas per dag (OR: 1.18, 95%CI; 0.96-1.44).
    Slechts een studie toonde conflicterende resultaten, namelijk dat geen verschil in BP werd gezien in een veel jonger cohort, na multivariate correctie.
  • In een 18-maanden durende gerandomiseerde gecontroleerde gedragsstudie, was systolische BP afgenomen met 1.8 mmHg en diastolische BP met 1.1 mmHg, wanneer SSB consumptie verminderde met 0.9 glas per dag.
  • Verschillende associaties van SSB consumptie en toegenomen incidentie van hypertensie zijn beschreven, in een brede range van leeftijden. De positieve associatie wordt sterker na langere periodes van hoge inname van SSBs.
 

Conclusie

Over het algemeen werd een positieve associatie gezien tussen SSB inname en BP. HFCS in het bijzonder is in verband gebracht met hoge bloeddruk. Aangezien zelfs bescheiden dalingen van systolische BP op populatieniveau zich vertalen in substantiële dalingen van sterfte door beroerte en coronaire hartziekte, zijn deze bevindingen belangrijk op populatieniveau. Het is onduidelijk vanaf welke dosering SSB consumptie leidt tot ontwikkeling van hypertensie, maar deze resultaten suggereren dat inname van meer dan 1 portie per dag is geassocieerd met een verhoogd risico.
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Singh GM, Micha R, Katibzadeh S, et al. Mortality Due to Sugar-Sweetened Beverage Consumption: A Global, Regional, and National Comparative Risk  Assessment.Circulation 2013;127:AMP22.
2. Malik VS, Popkin BM, Bray GA, et al. Sugar-sweetened beverages and risk of metabolic syndrome and type 2 diabetes: a meta-analysis. Diabetes care 2010;33:2477-2483.
3. Schulze MB, Manson JE, Ludwig DS, et al. Sugar sweetened beverages, weight gain, and incidence of type 2 diabetes in young and middle aged women. JAMA 2004;292:927-934.
4. Fung TT, Malik V, Rexrode KM. Sweetened beverage consumption and risk of coronary heart disease in women. Am J Clin Nutr 2009;89:1037- 1042.
5. Choi HK, Willett W, Curhan G. Fructose-rich beverages and risk of gout in women. JAMA. 2010;304:2270-2278.
6. Malik VS, Schulze MB, Hu FB. Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a systematic review. Am J Clin Nutr 2006;84:274-288.
7. Vartanian LR, Schwartz MB, Brownell KD. Effects of soft drink consumption on nutrition and health: a systematic review and meta-analysis. Am J Public Health 2007;97:667-675.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: