Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vegetarisch eten geassocieerd met lagere bloeddruk

Literatuur - Yokoyama Y et al., JAMA Intern Med. 2014 - JAMA Intern Med. 2014

 

Vegetarian Diets and Blood Pressure - A Meta-analysis

 
Yokoyama Y, Nishimura K, Barnard ND et al.
JAMA Intern Med. Published online February 24, 2014. doi:10.1001/jamainternmed.2013.14547
 

Achtergrond

Het risico op het ontwikkelen van hypertensie is te beïnvloeden door het dieet, lichaamsgewicht, fysieke activiteit en alcoholinname te veranderen, waarbij de dieetaanpassingen met name effectief blijken [1]. Consumptie van een vegetarisch dieet is in verband gebracht met een lagere prevalentie van hypertensie in observationele studies [2,3]. Gerandomiseerde klinische studies die het nuttigen van een vegetarisch dieet in relatie tot bloeddruk (BP) onderzochten, hebben uiteenlopende resultaten opgeleverd.
Deze meta-analyse hoopte de onduidelijkheid op te helderen over het effect van een vegetarisch dieet op BP. Zeven klinische trials en 32 observationele studies voldeden aan de criteria. Een vegetarisch dieet werd gedefinieerd als een dieet dat vlees grotendeels vermijd of dit zelden bevat.
 
Belangrijkste resultaten
  • Gepoolde resultaten van de klinische trials laten zien dat het nuttigen van een vegetarisch dieet was geassocieerd met een gemiddelde daling van systolische BP (-4.8 mmHg, 95%CI: -6.6 tot -3.1, P<0.001) en van diastolische BP (-2.2 mmHg, 95%CI: -3.5 tot -1.0, P<0.001) ten opzichte van omnivore diëten.
  • In de observationele studies, toonde een gepoolde analyse aan dat consumptive van een vegetarisch dieet was geassocieerd met een lagere gemiddelde systolische BP (-6.9 mmHg, 95%CI: -9.1 tot -4.7, P<0.001) en diastolische BP (-4.7 mmHg, 95%CI: -6.3 tot  -3.1, P<0.001) dan omnivore diëten.
  • Er werd behoorlijk veel heterogeniteit gezien tussen de observationele studies. Een meta-regressieanalyse wees sekse (aandeel mannen), baseline systolische en diastolische BP, groepsgrootte en BMI aan als mogelijk bronnen van heterogeniteit. De associatie tussen een vegetarisch dieet en een lagere bloeddruk lijkt dus sterker bij mannen en bij degenen met een hogere baseline BP en BMI, en in kleinere studies.
  • Analyses van subgroepen van de observationele studies toonde consequent dat vegetarische diëten geassocieerd waren met een lagere BP, hoewel met verschillende effectgroottes.
  • In een ‘one-study-removed’-sensitiviteitsanalyse waren de resultaten grotendeels gelijk.
  • Een trechterplot suggereerde dat enige publicatiebias aan de orde was, namelijk dat kleinere klinische studies die kleine dalingen in systolische BP rapporteerden mogelijk waren oververtegenwoordigd, terwijl grotere observationele studies die grote dalingen in systolische BP rapporteren mogelijk oververtegenwoordigd waren.
 

Conclusie

Deze meta-analyse geeft aan dat het nuttigen van een vegetarisch dieet is geassocieerd met een lagere BP, ten opzichte van consumptie van een omnivoor dieet. De geobserveerde dalingen in systolische en diastolische BP zijn vergelijkbaar met die na veelvuldig aanbevolen leefstijlaanpassingen, zoals een zoutarm dieet, of gewichtsverlies van 5 kg, en ongeveer half zo groot als met medicamenteuze behandeling. Toekomstige studies kunnen mogelijk een licht werpen op welke soorten vegetarisch dieet het grootste effect hebben op de bloeddruk.
 
Vind dit artikel online
 

Referenties

1. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure; National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension. 2003;42(6):1206-1252.
2. Hu FB. Plant-based foods and prevention of cardiovascular disease: an overview. Am J Clin Nutr. 2003;78(3)(suppl):544S-551S.
3. Berkow SE, Barnard ND. Blood pressure regulation and vegetarian diets. Nutr Rev. 2005;63(1):1-8.
4. Rouse IL, Beilin LJ, Armstrong BK, Vandongen R. Blood-pressure–lowering effect of a vegetarian diet: controlled trial in normotensive subjects. Lancet. 1983;321(8314-8315):5-10.
5. Margetts BM, Beilin LJ, Vandongen R, Armstrong BK. Vegetarian diet inmild hypertension: a randomised controlled trial. Br Med J (Clin Res Ed). 1986;293(6560):1468-1471.
6. Kestin M, Rouse IL, Correll RA, Nestel PJ. Cardiovascular disease risk factors in free-living men: comparison of two prudent diets, one based on lactoovovegetarianismand the other allowing lean meat. Am J Clin Nutr. 1989;50(2):280-287.
7. de Mello VD, Zelmanovitz T, Perassolo MS, et al.Withdrawal of red meat from the usual diet reduces albuminuria and improves serum fatty acid profile in type 2 diabetes patients with macroalbuminuria. Am J Clin Nutr. 2006;83(5):1032-1038.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: