Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoge HbA1c risicofactor voor beroerte in vrouwen maar niet in mannen

Literatuur - Zhao et al, Diabetologia 2014 - Diabetologia Feb 24 2014

 

Sex differences in the risk of stroke and HbA1c among diabetic patients
 

Zhao W, Katzmarzyk PT, Horswell R et al.,
Diabetologia Feb 24 2014 DOI 10.1007/s00125-014-3190-3
 

Achtergrond

Sekseverschillen ten aanzien van beroerte zijn eerder geobserveerd in epidemiologische studies, pathofysiologie, behandeling en uitkomst. Deze verschillen beïnvloeden effectieve preventie en behandeling van beroerte.
Type 2 diabetes is een bekende onafhankelijke risicofactor voor beroerte [1-5], maar het is onduidelijk in hoeverre dit effect wordt beïnvloed door geslacht.
Gerandomiseerde klinische studies (RCTs) en meta-analyses hebben geen voordeel aangetoond van intensieve glucosebeheersing op de frequentie van beroerte [6]. Vaak zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in RCTs [7], dus zijn meer observationele gegevens nodig om te kunnen inschatten of er een seksespecifieke associatie bestaat tussen HbA1c en het risico op beroerte. Deze studie onderzocht die associatie in mannen en vrouwen met type 2 diabetes, zonder een geschiedenis van beroerte (gemiddelde follow-up periode 6.7 jaar).
 

Belangrijkste resultaten

  • De algemene incidentie van beroerte was hoger onder mannen (16.0/1000 persoonsjaren) dan onder vrouwen (13.9/1000 persoonsjaren).
  • Baseline HbA1c was significant en positief geassocieerd met beroerterisico bij vrouwen, maar niet bij mannen. Deze associatie bleef significant in vrouwen na correctie voor diverse confounding factoren. Elke 1% stijging van baseline HbA1c was geassocieerd met 5% verhoging (95%CI: 1.02-1.07) van het risico op stroke in vrouwen en 1% stijging (95%CI: 0.99-1.04) bij mannen (P voor interactie=0.005).
  • De associatie van HbA1c met beroerterisico werd gezien bij diabetische vrouwen, onafhankelijk van of zij glucoseverlagende medicatie kregen, en zowel in Afrikaans-Amerikaanse als blanke patiënten.
  • Wanneer gestratificeerd op leeftijd, was elke 1% stijging van baseline HbA1c geassocieerd met een 2% hoger (95%CI: 1.00-1.05) beroerterisico in vrouwen jonger dan 55 jaar, en met een 5% hoger (95%CI: 0.99-1.04) risico in vrouwen ouder dan 55.
  • Elke 1% stijging van het follow-up HbA1c was geassocieerd met een 3% hoger (95%CI: 1.00-1.06) risico op beroerte in vrouwen en een 3% hoger (95%CI: 0.99-1.07) risico in mannen.
 

Conclusie

Deze studie toont aan dat HbA1c statistisch significant geassocieerd is met risico op beroerte in vrouwelijke, maar niet in mannelijke patiënten met type 2 diabetes, met name in vrouwen ouder dan 55. De stapsgewijze positieve associatie werd gezien in blanke en Afrikaans-Amerikaanse vrouwen, en ongeacht of de vrouwen glucoseverlagende medicatie namen.
Het moet opgemerkt worden dat veel van de individuen in deze studie onverzekerd waren en met een lage socio-economische status, dus mogelijk is de generaliseerbaarheid van deze resultaten naar een populatie met een gemiddelde of hoge socio-economische status beperkt.
 
Vind dit artikel online
 

Referenties

1. Wannamethee SG, Perry IJ, Shaper AG (1999) Nonfasting serum glucose and insulin concentrations and the risk of stroke. Stroke 30: 1780–1786
2. Almdal T, Scharling H, Jensen JS et al. (2004) The independent effect of type 2 diabetes mellitus on ischemic heart disease, stroke, and death: a population-based study of 13,000 men and women with 20 years of follow-up. Arch InternMed 164:1422–1426
3. Sarwar N, Gao P, Seshasai SR et al (2010) Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet 375:2215–2222
4. Hu G, Jousilahti P, Sarti C, et al. (2006) The effect of diabetes and stroke at baseline and during follow-up on stroke mortality. Diabetologia 49:2309–2316
5. Hu G, Sarti C, Jousilahti P et al (2005) The impact of history of hypertension and type 2 diabetes at baseline on the incidence of stroke and stroke mortality. Stroke 36:2538–2543.
6. Macisaac RJ, Jerums G (2011) Intensive glucose control and Cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. Heart Lung Circ 20:647–654
7. Melloni C, Berger JS, Wang TY et al (2010) Representation of women in randomized clinical trials of cardiovascular disease prevention. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 3:135–142
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: