Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bezwaar ingediend tegen besluit CVZ om rivaroxaban niet te vergoeden bij VTE

Nieuws - 25 mrt. 2014

 
De Hart&Vaatgroep en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) hebben bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en de minister van VWS bezwaar gemaakt tegen het besluit van CVZ om rivaroxaban niet te vergoeden voor mensen met veneuze trombose. In een brief aan het CVZ schrijven de Hart&Vaatgroep en de NIV dat zij van mening zijn dat het CVZ het beschikbare bewijs en het standpunt van zowel de behandelaren van patiënten met veneuze trombo-embolie (VTE) als die van de patiëntenorganisatie onterecht naast zich neer heeft gelegd.
 
Nogmaals roepen de beide verenigingen het CVZ op het standpunt te herzien, en zij benadrukken het toegenomen bewijs met betrekking tot superieure veiligheid van de groep directe orale anticoagulantia bij VTE patiënten, ten opzichte van vitamine K antagonisten, op de belangrijkste veiligheidsuitkomsten. Zij merken op dat dergelijke veiligheidsvoordelen wel de doorslag gaven om de middelen te vergoeden bij patiënten met atriumfibrilleren. In een recente meta-analyse bleek het risico op gastro-intestinale bloedingen bij VTE patiënten niet verhoogd bij gebruik van directe orale anticoagulantia, in vergelijking tot vitamine K antagonisten, hoewel deze bloedingen een belangrijk argument vormden bij de besluitvorming van het CVZ.
 
De briefschrijvers merken op dat patiëntengroepen die normaalgesproken dezelfde behandeling krijgen, namelijk patiënten met atriumfibrilleren en patiënten met VTE, nu verschillend worden behandeld.
Ook wijzen zij op het onlogische besluit om slechts de impact van opname van een geneesmiddel in het geneesmiddelen vergoedingssysteem op het farmaciebudget te meten. Ook maatschappelijke kosten moeten meegewogen worden. In dit geval zijn de hoge kosten van thuismeting van INR bij gebruik van vitamine K antagonisten relevant.
 
Verder onderstreept de patiëntenorganisatie het grotere gebruiksgemak en de patiëntvriendelijkheid van rivaroxaban, in vergelijking met vitamine K antagonisten; belangrijke parameters bij het beoordelen van de meerwaarde van een geneesmiddel.
 
Hier kunt u de volledige brief lezen

Deel deze pagina met collega's en vrienden: