Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Met evolocumab behaalt merendeel van de hypercholesterolaemiepatiënten LDL-c streefwaarde

ACC 2014

Nieuws - 30 mrt. 2014

 

LDL-C Assessment w/ PCSK9 Monoclonal Antibody Inhibition Combined With Statin Therapy-2 (LAPLACE-2)

 

Achtergrond

Ondanks de effectiviteit van statines, is het effect voor veel patiënten niet voldoende. Veel patiënten halen de streefwaarden voor LDL-c niveaus niet met hoge doseringen statines, en hebben andere LDL-verlagende middelen nodig. Evolocumab (AMG 145) is een humaan antilichaam tegen PCSK9. In fase 2 studies werd evolocumab goed verdragen en liet het robuste LDL-c verlaging zien.
In deze gerandomiseerde, multicenter studie werd de verdraagbaarheid en effectiviteit ten aanzien van LDL-c van evolocumab geëvalueerd, in vergelijking met zowel placebo als ezetimibe, in hypercholesterolaemische deelnemers die statinebehandeling ontvangen. Het primaire eindpunt was percentage verandering van LDL-c niveaus vanaf baseline, na 12-weken behandeling met een tweewekelijkse (140 mg, Q2W) of vierwekelijkse (420 mg, Q4W) subcutane dosering van evolocumab (AMG 145) naast statinebehandeling, in vergelijking tot placebo of ezetimibe.
 

Belangrijkste resultaten

  • De gemiddelde daling van LDL-c na 10 en 12 weken was 63-75% bij evolocumab (Q2W en Q4W), ten opzichte van placebo, terwijl ezetimibe een daling gaf van 19-32% ten opzichte van placebo. Dit werd gezien in combinatie met meer en minder intensieve statineregimes.
  • In tegenstelling tot in de overige behandelregimes, leidde behandeling met evolocumab in een grote meerderheid van de patiënten tot het behalen van de streefwaarden voor LDL-c (<70 mg/dL), zowel met Q2W als met Q4W (86-94% bij matig intense en 93-95% bij hoge intensiteit statinebehandeling).
  • Sterke dalingen werden ook gezien met evolocumab in niet-HDL cholesterol (-58-65%) en ApoB (-51-59%)(Q2W en Q4W), ongeacht statineregime. Dalingen lagen met ezetemibe rond de 20% en 30% respectievelijk voor niet-HDL cholesterol en ApoB.
  • Lipoprotein(a) daalde met 21-36% op evolocumab (Q2W en Q4W, ongeacht statineregime), terwijl de andere behandelingen geen daling lieten zien.
  • Evolocumab werd minstens even goed verdragen als de statine- en ezetimibebehandelingen.

Conclusie

Evolocumab leidde tot sterke dalingen van LDL-c in het gemiddelde van week 10 en 12, in patiënten met hypercholesterolaemie die statinebehandeling krijgen, meer dan ezetimibe plus statines, of placebo en statines. Er werden geen verschillen in effect van evolocumab gezien tussen meer of minder intensieve statinebehandeling. De Q2W en Q4W behandelingen met evolocumab zijn klinisch vergelijkbaar. Het merendeel van de patiënten die evolocumab kregen behaalde LDL-c streefwaarden. Veiligheid en verdraagbaarheid van evolocumab was vergelijkbaar met placebo- en ezetimibebehandeling.

Webcast • 30-3-2014, ACC 2014, Fabrice Martens

PCSK9 versus ezetimibe en placebo in combinatie met statines

ACC 2014  Dr. Fabrice Martens (Deventer) zag op zondagmorgen de resultaten van de LAPLACE-2. De studie bevatte armen met PCSK9, ezetimibe en placebo in combinatie met verschillende statinetherapieën. Zoals verwacht gaf PCSK9 een forse reductie van het LDL, maar voor een baanbrekend resultaat is het wachten is op de groot opgezette FOURIER met harde cardiovasculaire eindpunten.
 

Het ACC Journaal wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: