Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bariatrische chirurgie goede strategie voor diabetespatiënten met overgewicht of obesitas

ACC 2014

Nieuws - 31 mrt. 2014

 

Surgical treatment and medications potentially eradicate diabetes effectively

Gepresenteerd op de ACC 2014 Scientific Sessions
 

Achtergrond

Obesitas en type 2 diabetes mellitus (DM) worden vaak met elkaar in verband gebracht. Er bestaan observationele data dat de glycaemische controle van type 2 DM verbetert na een bariatrische operatie in obese patiënten met DM, maar er zijn geen gerandomiseerde data.
Deze studie vergeleek intensieve medische therapie (IMT, inclusief leefstijladvies, regelmatige glucosemonitoring thuis, en eventueel medicatie) met bariatrische chirurgie bij patiënten met type 2 DM die obees waren of overgewicht hebben. Patiënten werden gerandomiseerd (1:1:1) naar IMT (n=41), IMT plus Roux-en-Y maag-bypass (n=50)  of IMT plus sleeve gastrectomie (n=50).
 

Belangrijkste resultaten

  • Het primaire eindpunt van behalen van HbA1c<6% na 12 maanden was significant hoger in de operatieve armen, ten opzichte van de IMT arm (42% voor gastric bypass, 37% voor sleeve gastrectomie, vs. 12% met IMT, P=0.002 en P=0.008 respectievelijk). Er was geen verschil tussen de operatieve procedures.
  • Alle succesvol behandelde patiënten in de gastric bypass arm van de studie behaalden dit resultaat zonder gebruik van medicatie, terwijl 28% van de patiënten die een sleeve gastrectomie ondergingen wel medicatie nodig had.
  • De gemiddelde daling in HbA1c na 12 maanden was 1.4%, 2.9% en 2.9% voor respectievelijk de IMT, gastric bypass en sleeve gastrectomie (P<0.001 voor beide vergelijkingen met IMT). Gewichtsverlies was respectievelijk 5.4, 29.4 en 25.1 kg.
  • Vergelijkbare gunstige effecten werden gezien na met name de operatieve ingrepen op HDL-c, triglyceriden, high-sensitivity C-reactive protein en het aantal antihypertensieve en lipideverlagende medicatie die nodig waren na 12 maanden.
  • Na 3 jaar follow-up hadden nog steeds meer mensen HbA1c<6% in de operatieve armen van de studie, ten  opzichte van IMT. In de gastric bypass groep kwam HbA1c relapse naar >6% het minst vaak voor (24% vs. 50% bij sleeve gastrectomie en 80% bij IMT). In de gastric bypass groep was de gemiddelde verandering in gewichtsverlies vanaf baseline ook het grootst (-26.2% vs. -21.3% vs. -4.3%). 
  • Fysiek functioneren en algemene gezondheid waren ook verbeterd na operatieve ingrepen, alsmede het energieniveau.

Conclusie

Deze resultaten geven aan dat bariatrische chirurgie in combinatie met intensieve medische therapie superieur is aan IMT alleen om goede glycaemische controle en een beter lipidenprofiel te bereiken in type 2 DM in patiënten met overgewicht of obesitas. Ten aanzien van de kwaliteit van leven was fysiek functioneren, algemene gezondheid en het energieniveau beter na de operatieve ingrepen. De maagbypass en sleeve gastrectomie gaven vergelijkbare, resultaten. Gastric bypass gaf iets meer complicaties, maar de successen leken numeriek ook wat hoger dan bij sleeve gastrectomie. Na 3 jaar follow-up waren de gunstige effecten behouden, met iets betere resultaten voor gastric bypass.

Webcast • 31-3-2014, ACC 2014, Sangeeta Kashyap

Bariatrische chirurgie beter dan medicatie bij obese diabeten

ACC 2014  De STAMPEDE vergeleek bij diabetespatiënten met obesitas twee typen bariatrische chirurgie, een maagverkleining en een bypass van de maag, met medicatie. Presenter dr. Sangeeta Kashyap (Cleveland) vat de resultaten samen. Chirurgie bleek het aanmerkelijk beter te doen dan medicatie, onder meer op lipidenwaarden, glycaemische controle  en Quality of Life.
 

Het ACC Journaal wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: