Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bivalirudine inferieur aan heparine bij primaire PCI (HEAT-PPCI)

ACC 2014

Nieuws - 31 mrt. 2014


How Effective Are Antithrombotic Therapies in Primary Percutaneous Coronary Intervention (HEAT-PPCI)

Gepresenteerd op ACC 2014 Scientific Session door: Dr. Adeel Shahzad
 

Achtergrond

Het doel van de HEAT-PPCI studie was om bivalirudine en selectief gebruik (‘bailout’) van een  glycoproteïne remmer te vergelijken met ongefractioneerde heparine en bailout glycoproteïneremmer bij patiënten die een primaire percutane coronaire interventie (PPCI) ondergingen.
Patiënten met myocardinfarct met ST-segment elevatie (STEMI) die PPCI ondergingen, werden gerandomiseerd naar bivalirudine en bailout abciximab (n = 915) versus niet-gefractioneerde heparine en bailout abciximab (n = 914).
Preprocedure gebruik van een plaatjesremmer was 99,6% (clopidogrel 12%, 27% prasugrel en ticagrelor 61%).
In totaal werden 1829 patiënten gerandomiseerd. Radiale arteriële toegang werd gebruikt in 80%, thrombectomy in 59%, en een drug-eluting stent werd geïmplanteerd in 80%. Het gebruik van abciximab was 13,5% in de bivalirudinegroep versus 15,5% in de heparinegroep.
 

Belangrijkste resultaten

Het primaire effectiviteits-eindpunt van sterfte door alle oorzaken, beroerte, re-infarct, of ongeplande revascularisatie trad op in 8.7% van de bivalirudinegroep versus 5.7% van de heparine-groep (p = 0.01).

  - Sterfte: 5.1% versus 4.3%
  - Stroke: 1.6% versus 1.2%
  - Re-infarct: 2.7% versus 0.9%
  - Ongeplande revascularisatie: 2.7% versus 0.7%
  - Stenttrombose: 3.4% versus 0.9% (p = 0.001)
  - Ernstige bloeding: 3.5% versus 3.1% (p = 0.59), respectievelijk voor bivalirudine versus heparine
 

Conclusie

Bij patiënten met STEMI die PPCI ondergaan, met selectief gebruik van abciximab (dwz bailout) en dubbele antiplaatjestherapie voorafgaand aan de procedure, was het gebruik van bivalirudine inferieur aan ongefractioneerde heparine. Bivalirudine was geassocieerd met een toename van cardiovasculaire events, door een toename in MI / stent trombose. Er was geen reductive van grote bloedingen met bivalirudine, wat vaak wordt aangeprezen als voornaamste reden om dit middel te gebruiken; katheterisatie werd echter meestal uitgevoerd door radiale toegang.
 
Hoewel dit een groot en goed ontworpen studie was, werd hij uitgevoerd vanuit een enkel centrum en werd een open-label design gebruikt (onafhankelijke geblindeerde beoordeling van de resultaten).
 

 

Webcast • 1-4-2014, ACC 2014, Freek Verheugt

Twee studies met gevolgen voor de praktijk: POISE-2 en HEAT-PPCI

ACC 2014  De Late Breaking Clinical Trials op maandag brachten daarentegen twee belangrijke studies die waarschijnlijk wel gevolgen gaan hebben voor de klinische praktijk: de POISE-2 (aspirine bij niet cardiale chirurgie) en de HEAT-PPCI (bivalirudine versus heparine bij primaire PCI). Prof. Freek Verheugt (Amsterdam) legt uit wat er aan de hand is.

Het ACC Journaal wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: