Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Metformine verbetert LV ejectiefractie niet na myocardinfarct, bij patiënten zonder diabetes

Nieuws - 31 mrt. 2014

 
Metformin to Reduce Heart Failure After Myocardial Infarction (GIPS-III)

Gepresenteerd op de ACC 2014 Scienctific Sessions door: Chris P.H. Lexis
 

Achtergrond

Linker ventrikel (LV) functie is een belangrijke voorspeller van morbiditeit en mortaliteit na ST-elevatie myocardinfarct (STEMI). Metformine verminderde het risico op sterfte na MI in diabetici, en dit effect leek onafhankelijk van glycaemische controle. Deze bevindingen suggereerden dus een cardioprotectief effect van metformine. In diermodellen werd een verbetering van LV ejectiefractie (LVEF)  gezien met metformine.
De GIPS-III studie evalueerde daarom het effect van 4 maanden metforminebehandeling (500 mg tweemaal daags) op LVEF, zoals gemeten met cardiale magnetische resonantie imaging (MRI), in niet-diabetische patiënten die na een STEMI percutane coronaire interventie ondergaan, in vergelijking tot placebo.
 

Belangrijkste resultaten

  • Er werd geen statistisch significant verschil (P=0.096) gezien in het primaire eindpunt van LVEF na 4 maanden, tussen metforminebehandelde (53.1+9.0%) en placebobehandelde (54.8+7.9%) patiënten.
  • NT-proBNP, creatinine, glucose en HbA1c niveaus verschilden niet tussen beide behandelgroepen na 4 maanden.
  • Er werd geen verschil gezien tussen metforminebehandeling en placebo ten aanzien van cardiovasculaire events, als recidief MI, nieuwe ingreep of diabetes.
  • Metforminebehandelde patiënten rapporteerden vaker gastro-intestinale klachten. Er werd geen verschil gezien in renale complicaties.
  • Er werden geen subgroepen geïdentificeerd waarin metformine een significant verschillend effect had op LVEF. 

Conclusie

Bij patiënten zonder diabetes die presenteren met STEMI en percutane coronaire interventie moeten ondergaan, had 4 maanden behandeling met metformine geen effect op LVEF of NT-proBNP niveaus, ten opzichte van placebo. Omdat LV functie klinische uitkomst voorspelt na STEMI, is het onwaarschijnlijk dat metformine een relevant effect heeft op de langetermijnuitkomst na STEMI in deze patiëntengroep. Het gebruik van metformine na STEMI is veilig bevonden, maar de huidige resultaten ondersteunen gebruik van metformine in deze setting niet.

Webcast • 31-3-2014, ACC 2014, Chris Lexis

Metformine versus placebo bij een acuut hartinfarct

ACC 2014  De GIPS-3 onderzocht metformine, een middel dat tegen geringe kosten beschikbaar is, versus placebo na een acuut hartinfarct. De hypothese voor het onderzoek ging uit van een mogelijk gunstige werking van metformine bij diabetes. Presenter dr. Chris Lexis (Groningen) gaat in op deze bijzondere studie.

Vind het artikel online.
 

Het ACC Journaal wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: