Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer evolocumab geeft consistente en effectieve daling LDL-c in diverse patiëntengroepen

Nieuws - 1 apr. 2014

 
In aanvulling op de GAUSS-2 en LAPLACE-2 die als Late Breaking Clinical Trial werden gepresenteerd, waren er nog drie studies die PCSK9 remming evalueerden met evolocumab (AMG 145) die werden gepresenteerd op de ACC 2014.
 
MENDEL-2 was een fase 3 studie die de relatieve effectiviteit onderzocht van tweewekelijkse (Q2W) en maandelijkse (Q4W) subcutane (SC) evolocumabbehandeling gedurende 12 weken, in vergelijking met placebo en orale ezetimibe, bij patiënten met hypercholesterolemie die momenteel geen statines krijgen. 614 patiënten met LDL-c>100 en <190 mg/dL en Framingham risicoscores <10% werden gerandomiseerd naar verschillende combinaties van placebo (SC en/of oraal) en evolocumab 140 mg Q2W of 420 mg Q4W of ezetimibe.
Evolocumab monotherapie gaf gemiddeld 55-57% daling van LDL-c vanaf baseline, ten opzichte van placebo, en een afname van 38-40% ten opzichte van ezetimibe. Andere lipoproteïnen werden ook gunstig beïnvloed.
 
DESCARTES is de langste studie totnogtoe die evolocumabbehandeling onderzoekt (420 mg Q4W), ten opzichte van placebo, gedurende 52 weken in 901 patiënten met hyperlipidaemie (>75 mg/dL of >1.9 mmol/L). Patiënten hadden een run-in periode van 4-12 weken met achtergrond lipidenverlagende behandeling met alleen dieet, of dieet plus verschillende statine doseringen, met of zonder ezetimibe.
Evolocumab liet een gemiddelde (+SE) afname van LDL-c vanaf baseline zien van 57.0+2.1%, ten opzichte van placebo. Een sterke reductie werd gezien in patiënten op lipidenverlagende achtergrondtherapie, net als in diegenen op statines, met of zonder ezetimibe. Consistente dalingen werden gezien na 12 en 52 weken. Het merendeel van de patiënten op evolocumab, maar niet de andere behandelstrategieën, behaalden de streefwaarde van LDL-c<70 mg/dL in week 52. Niveaus van apolipoproteïne B, niet-HDL cholesterol, lipoproteïne(a) en triglyceriden daalden ook met evolocumabbehandeling.
Dus, evolocumab in aanvulling op dieet alleen, of hoge of lage doseringen van statines, met of zonder ezetimibe, vermindert LDL-c significant in patiënten met een brede range aan CV risico’s, met een duurzaam effect tot 52 weken.
 
De RUTHERFORD-2 focuste op 331 patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie die er niet in slaagden LDL-c<100 mg/dL te behalen ondanks statines en ezetimibe. Deze studie evalueerde LDL-c daling met evolocumab (Q2W en Q4W) gedurende 12 weken, in vergelijking tot statinebehandeling met of zonder ezetimibe. Zowel Q2W als Q4W gaven ongeveer 60% daling van LDL-c ten opzichte van placebo. Het merendeel van de patiënten (>60%) op evolocumab behaalde LDL-c <70 mg/dL, ten opzichte van 2% met placebo en statines en ezetimibe. Duidelijke dalingen van ApoB, triglyceriden en LP(a) werden gezien, terwijl HDL-c en ApoA1 stegen.
Dus, ook in patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie, vermindert evolocumab in belangrijke mate LDL-c en verbetert dit de lipidenprofielen.
 
Evolocumab werd doorgaans goed verdragen, en behandelinggeassocieerde bijwerkingen waren vergelijkbaar in alle behandelgroepen. De Q2W en Q4W doseringsschema’s zijn klinisch vergelijkbaar.
 
PCSK9 remming met het humane monoklonale antilichaam evolocumab lijkt dus een aantrekkelijke en effectieve strategie om LDL-c verder te doen verlagen en om het lipidenprofiel te verbeteren, in aanvulling op statines en ezetimibe, in diverse patiëntengroepen. De FOURIER studie loopt momenteel, waarin het effect van evolocumabbehandeling op cardiovasculaire eindpunten wordt bestudeerd.
 

Referenties

- Blom DJ, Hala T, Bolognese M, et al., on behalf of the DESCARTES Investigators. A 52-Week Placebo-Controlled Trial of Evolocumab in Hyperlipidemia. N Engl J Med 2014;Mar 29
- Koren MJ; Lundqvist P; Bolognese D et al. Anti-PCSK9 Monotherapy for Hypercholesterolemia – The MENDEL-2 Randomized, Controlled Phase 3 Clinical Trial of Evolocumab. J Am Coll Cardiol. March 29, 2014. doi:10.1016/j.jacc.2014.03.018.
- RUTHERFORD-2: The Addition of Evolocumab (AMG 145) Allows the Majority of Heterozygous Familial Hypercholesterolemic Patients to Achieve Low-density Lipoprotein Cholesterol Goals - Results from the Phase 3 Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study. Presented at ACC 2014, 29 March 2014.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: