Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Studie met nieuw hartfalen-middel (ARNI) vroegtijdig gestopt vanwege positief resultaat

Nieuws - 1 apr. 2014

 
De Data Monitoring Commissie heeft unaniem aanbevolen om de PARADIGM-HF studie vroegtijdig te stoppen, nadat het gecombineerde primaire eindpunt was behaald in tussentijdse analyses. De PARADIGM-HF studie onderzocht het experimentele middel LCZ696 (Novartis) bij patiënten met chronisch hartfalen met gereduceerde ejectiefractie (HF-REF). Patiënten die LCZ696 kregen leefden langer, zonder opgenomen te hoeven worden voor HF, dan degenen die werden gerandomiseerd naar standaarbehandeling met ACE-remmer enalapril. Op basis van deze positieve resultaten, wordt de studie nu voortijdig beëindigd.
 
LCZ696 heeft diverse werkingsmechanismen op de neurohormonale systemen in het hart. Deze angiotensinereceptor neprilysine-remmer (ARNI) is de eerste in zijn klasse, die niet alleen de strain op het hart vermindert, maar ook stimuleert dat de hartspier zich kan herstellen.
De PARADIGM-HF studie is een gerandomiseerde, dubbelblinde, fase III uitkomstenstudie die de effectiviteit en veiligheid van LCZ696 (in pilvorm) tweemaal daags evalueerde in vergelijking met enalapril, in bijna 8500 patiënten met HF-REF.
Het primaire eindpunt is een samenstelling van tijd tot eerste optreden van ofwel CV sterfte of HF hospitalisatie. Twee eerdere interimanalyses hadden aangetoond dat LCZ696 een acceptabel veiligheidsprofiel heeft.
 
De co-Principal Investigator Milton Packer heeft gezegd dat de data eigenlijk nog overtuigender zijn dan het persbericht van Novartis suggereert. Wanneer een gecombineerd eindpunt wordt gebruikt, worden de resultaten met name gedreven door de ‘softere’ component, in dit geval HF hospitalisatie. Dit wordt vaak bekritiseerd, als het belangrijkere eindpunt door de interventie niet veel wordt beïnvloed. Packer voorspelt dat de volledige studieresultaten een overtuigende afname van de belangrijkere component van het eindpunt, namelijk CV mortaliteit, zullen laten zien. In tegenstelling tot wat het persbericht suggereert, was de aanbeveling om te stoppen alleen gebaseerd op het overtuigende effect op CV mortaliteit, volgens een conservatieve stop-regel, aldus Packer.
 
Totnogtoe bestond geen bevredigende behandeling voor HF patiënten, die hun leven kon verlengen en verbeteren. Aangezien LCZ696 superieur werd bevonden aan de momenteel aanbevolen doseringen van enalapril, kan LCZ696 uitgroeien tot een nieuwe hoeksteen van het management van chronisch HF.
 
Novartis kondigt aan de resultaten van PARADIGM-HF in te zenden voor presentatie op een belangrijke medisch congres, en de regulatoire instanties te benaderen voor goedkeuring.
 

Bron

Persbericht Novartis

Download CVGK PARADIGM HF design.pptx

Deel deze pagina met collega's en vrienden: