Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Trainingsprogramma verbetert klinische uitkomsten in vrouwen, maar niet mannen, met hartfalen

Literatuur - Piña IL et al. JACC Heart Fail. 2014 - JACC Heart Fail. 2014 Apr;2(2):180-6

 

Effects of Exercise Training on Outcomes in Women With Heart Failure: Analysis of HF-ACTION (Heart Failure-A Controlled Trial Investigating Outcomes of Exercise TraiNing) by Sex

 
Piña IL, Bittner V, Clare RM; HF-ACTION Investigators.
JACC Heart Fail. 2014 Apr;2(2):180-6.
 

Achtergrond

Meer vrouwen dan mannen sterven jaarlijks aan hart- en vaatziekten in de Verenigde Staten, en cardiovasculaire aandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor Amerikaanse vrouwen [1-3]. Hoewel de incidentie van hartfalen (HF) is afgenomen, blijven ziekenhuisopnames stijgen [1,4].
Er is weinig bewijs van cardiopulmonaire tests voor een gunstig effect van lichaamsbeweging bij vrouwen met HF. Daarom is weinig bekend over of eventuele sekseverschillen de behandeling zouden kunnen beïnvloeden, alsmede functionele inschattingen en aanbevelingen voor fysieke activiteit en voorschriften voor lichamelijke inspanning.
De HF-ACTION (Heart Failure–A Controlled Trial Investigating Outcomes of Exercise TraiNing) trial randomiseerde 2331 patiënten (28% vrouwen) met HF (systolische dysfunctie: ejectiefractie <35%) naar een formeel trainingsprogramma in combinatie met optimale medische therapie (OMT), of naar OMT alleen [4]. Exercise training (ET) was geassocieerd met een daling van het primaire eindpunt van sterfte door alle oorzaken of ziekenhuisverblijf [5]. Regelmatige aerobe lichaamsbeweging bleek veilig voor patiënten met HF, en het verbeterde in lichte mate de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven [6]. Een vooraf gespecificeerde primaire analyse liet een verschillen risico voor het primaire eindpunt zien voor mannen en vrouwen. Deze analyse verkent de mogelijke seksespecifieke uitkomsten van ET verder in mannen en vrouwen met HF.
 

Belangrijkste resultaten

  • Er werden geen verschillen in de verandering van VO2 max gezien tussen mannen en vrouwen in de beide behandelarmen (geen significante sekse-behandeling interactie).
  • De doelstelling voor ET was 90 min/week. De naleving van het ET-doel was hoger bij mannen (45% behaalden het doel gedurende de eerste 3 maanden, mediaan: 81 min/week) dan bij vrouwen (37% behaalde het doel, mediaan: 70 min/week).
  • Vrouwen gerandomiseerd naar fysieke training lieten een significante afname van het primaire eindpunt zien (HR: 0.74, 95%: 0.59-0.92), terwijl dit effect niet werd gezien bij mannen (HR: 99, 95%CI: 0.86-1.13)(significante behandeling-sekse interactie na correctie, P=0.027).
  • HRs voor all secundaire eindpunten waren lager in vrouwen dan in mannen, hoewel de geassocieerde behandeling-sekse interacties niet statistisch significant waren.
  • Er werd geen significante interactie gezien tussen sekse en baseline VO2 max op het primaire eindpunt.

Conclusie

In de HF-ACTION trial was het primaire eindpunt van sterfte door alle oorzaken of ziekenhuisopname ongeacht de oorzaak significant met 26% verminderd in vrouwen die waren gerandomiseerd naar een fysiek trainingsprogramma, ten opzichte van vrouwen die alleen optimale medische therapie kregen. Eenzelfde effect werd niet waargenomen bij mannen. Dus, lichaamsbeweging levert een grotere daling van het risico in vrouwen dan in mannen, hoewel er geen verschil in verandering van VO2 max werd gezien tussen de seksen, en de verandering van VO2 max was bescheiden.
Historisch gezien worden vrouwen minder vaak doorverwezen naar, en completeren zij minder vaak een cardiaal rehabilitiatieprogramma. Deze resultaten suggereren dat lichaamsbeweging gunstig is in aanvulling op andere evidence-based medische therapie, bij vrouwen met HF.  
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Koelling TM, Chen RS, Lubwama RN, et al. The expanding national burden of heart failure in the United States: the influence of heart failure in women. Am Heart J 2004;147:74–8.
2. Lloyd-Jones D, Adams RJ, Brown TM, et al. Heart disease and stroke statistics: 2010 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2010;121:e46–215.
3. Mehta PA, Cowie MR. Gender and heart failure: a population perspective. Heart 2006;92 Suppl 3:iii14–8.
4. American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics: 2006 Update. Dallas, Texas: American Heart Association, 2006.
5. O’Connor CM, Mentz RJ, Whellan DJ. Covariate adjustment in heart failure randomized controlled clinical trials: a case analysis of the HFACTION trial. Heart Fail Clin 2011;7:497–500.
6. O’Connor CM, Whellan DJ, Lee KL, et al. Efficacy and safety of exercise training in patients with chronic heart failure: HF-ACTION randomized controlled trial. JAMA 2009;301:1439–50.
7. Flynn KE, Piña IL, Whellan DJ, et al. Effects of exercise training on health status in patients with chronic heart failure: HF-ACTION randomized controlled trial. JAMA 2009;301:1451–9.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: