Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Metabole gezondheid beïnvloedt risico op diabetes bij obesitas, maar niet risico op incidente HVZ

Literatuur - Hinnouho GM et al., Eur Heart J. 2014 - Eur Heart J. 2014 Mar 26

 


Metabolically healthy obesity and the risk of cardiovascular disease and type 2 diabetes: the Whitehall II cohort study

 
Hinnouho GM, Czernichow S, Dugravot A et al.
Eur Heart J. 2014 Mar 26
 

Achtergrond

Recente studies hebben een subgroup van obese individuen geïdentificeerd die als ‘metabool gezonde obese personen’ (MHO) kunnen worden beschouwd, omdat zij een lagere ziektedruk van adipositas-gerelateerde metabole abnormaliteiten hebben ten opzichte van individuen met het metabool syndroom (MetS), die risico lopen op nadelige gezondheidsuitkomsten [1-5]. Het goede metabole profiel in MHO wordt gekenmerkt door hoge niveaus van insulinegevoeligheid, lage prevalentie van hypertensie en een gunstig profiel van nuchtere glucose, lipiden en inflammatie [6].
Tegenstrijdige resultaten zijn gepubliceerd ten aanzien van de mate waarin het MHO fenotype is geassocieerd met een lager risico op nadelige gezondheidsuitkomsten. De bevindingen variëren mogelijk als gevolg van de gekozen definitie van metabole gezondheid, en de bestudeerde gezondheidsuitkomst.
Deze studie onderzocht de associatie tussen het MHO fenotype met incidente cardiovasculaire aandoeningen (CVD) en type 2 diabetes (T2DM), in 7122 individuen, gedurende 17 jaar follow-up. De Adult Treatment Panel-III (ATP-III) criteria werden gebruikt om MHO te definiëren.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het MHO fenotype kwam voor in 3.9% (n=279) van de totale groep, en in 42.5% van de obese populatie. Triglyceriden, LDL-c, nuchtere glucose en bloeddruk waren hoger in de metabool ongezonde obese (MUO) individuen dan in MHO, en HDL-c was hoger in MHO.
  • 828 incidente CVDs werden geobserveerd tijdens een mediane follow-up van 17.4 jaar, waarvan 4.5% werd gezien in de MHO en 8% in de MUO. 897 incidente T2DM events werden gezien, 6.0% in MHO en 16.0% in MUO.
  • In vergelijking met metabool gezonde individuen (onafhankelijk van obesitas), hadden metabool ongezonde personen een verhoogd risico op incidente CVD (HR: 1.97, 95% CI: 1.72-2.27)  en T2DM (HR: 3.22, 95% CI: 2.79-3.73).
  • In vergelijking met MH-normaal gewicht, hadden alle vijf andere groepen (op basis van metabole status en overgewicht of obesitas) een verhoogd risico op incidente CVD en T2DM. Associaties voor T2DM waren consequent sterker.
  • In individuen met normaal gewicht en overgewicht hadden de metabool ongezonden een verhoogd risico op incidente CVD en T2DM. In obese individuen gaf metabool ongezond zijn geen extra verhoogd risico op incidente CVD, maar wel op T2DM.
  • Individuen met overgewicht/obesitas die tussen 1991-1993 en 199701999 metabool gezond werden (n=45) hadden geen lager risico op CVD dan degenen die MUO bleven (n=89) in deze periode (HR: 0.89, 95%CI: 0.62-1.28), while their risk of T2DM decreased (HR: 0.39, 95%CI: 0.26-0.58).

Conclusie

Metabool gezonde obese personen hadden een hoger risico op CVD en T2DM dan metabool gezonde individuen met normaal gewicht. MHO individuen hadden geen lager risico op incidente CVD dan MUO, terwijl het risico op T2DM lager was in de metabool gezonden. De prognose van MHO is dus niet hetzelfde voor alle uitkomsten. De huidige bevindingen suggereren dat obesitas belangrijker is voor het risico op CVD dan de gevolgen van metabole status. Metabole gezondheid is echter belangrijk voor het risico op T2DM, aangezien MHO een lager risico hadden dan MUO.
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

References

1. Brochu M, Tchernof A, Dionne IJ, et al. What are the physical characteristics associated with a normal metabolic profile despite a high level of obesity in postmenopausal women? J Clin Endocrinol Metab 2001;86:1020–1025.
2. Sims EA. Are there persons who are obese, but metabolically healthy? Metabolism 2001;50:1499–1504.
3. Karelis AD, St-Pierre DH, Conus F, et al. Metabolic and body composition factors in subgroups of obesity: what doweknow? J Clin Endocrinol Metab 2004;89:2569–2575.
4. Karelis AD, Faraj M, Bastard JP, et al. The metabolically healthy but obese individual presents a favorable inflammation profile. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:4145–4150.
5. Karelis AD. Metabolically healthy but obese individuals. Lancet 2008;372:1281–1283.
6. Primeau V, Coderre L, Karelis AD, et al. Characterizing the profile of obese patients who are metabolically healthy. Int J Obes (Lond) 2011;35:971–981.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: