Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Statinegebruikers zijn meer calorieën en vet gaan eten, maar nietgebruikers niet

Literatuur - Sugiyama T et al., JAMA Intern Med. 2014 - JAMA Intern Med. 2014 Apr 24

 

Different Time Trends of Caloric and Fat Intake Between Statin Users and Nonusers Among US Adults: Gluttony in the Time of Statins?

 
Sugiyama T, Tsugawa Y, Tseng CH et al.,
JAMA Intern Med. 2014 Apr 24. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.1927
 

Achtergrond

Dieetaanpassing is een belangrijke component van antihyperlipidemische behandeling. Statines zijn in de American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) richtlijnen opgenomen als de meest effectieve farmacotherapie voor de behandeling van hyperlipidemie [1].
Calorische inname is tussen de jaren ’70 en ’90  gestegen in Amerikaanse volwassenen [2], waarna een plateaufase werd bereikt in de periode 1999-2000 [3]. Het aandeel calorieën uit vet dat wordt gegeten door Amerikaanse volwassenen nam af tussen de jaren ’70 en ’90 [2], waarna een stabiele trend werd gezien in 1999-2000 [3].
Deze studie onderzocht de tendens in de tijd van calorie- en vetinname in statinegebruikers en niet-gebruikers. Gegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) warden voor dit doel gebruikt, van 1999 tot 2010.
 

Belangrijkste resultaten

  • Gedurende het decennium van observatie, nam het aandeel van statinegebruikers toe van 7.5% tot 16.5%. Het aandeel van de bevolking dat geen statines gebruikte en geen hyperlipidemie had nam af van 74.6% tot 67.8% in deze periode, terwijl het aandeel van nietgebruikers  zonder hyperlipidemie niet significant veranderde.
  • In 1999/200 hadden statinegebruikers zowel een lagere calorie-inname (2000 vs. 2179 kcal/day, P=0.007) en lagere vetinname (71.7 vs. 81.2 g/d, P=0.003). Het verschil tussen de twee groepen werd kleiner in de loop der tijd. In 2009-2010 hadden statinegebruikers een niet-significant hogere calorische en vetinname dan niet-gebruikers.
  • Significant verschillende tendensen in de tijd werden gezien voor calorie- en vetinname in statinegebruikers vs. nietgebruikers, namelijk dat hogere calorische (9.6%) en vetinname (14.4%) werd gezien in statinegebruikers aan het eind van de observatieperiode. Er werd geen verschil in de tijd gezien voor calorie-inname in statine niet-gebruikers, terwijl vetinname eerst matig toenam tot 2003-2004, waarna het geleidelijk daalde.
  • Wanneer niet-gebruikers werden gestratificeerd naar degenen met en zonder hyperlipidemie, lieten de groepen een vergelijkbare trend zien ten aanzien van calorie-inname. Diabetes kon het verschil in ontwikkelingen in de tijd tussen statinegebruikers en nietgebruikers ook niet verklaren.
  • BMI steeg sneller gedurende de observatieperiode in statinegebruikers dan in nietgebruikers, hoewel beide groepen een significante stijgende trend lieten zien.

Conclusie

Gedurende een decennium waarin statinegebruik meer dan verdubbelde, consumeerden statinegebruikers meer calorieën en vet dan eerdere cohorten. Nietgebruikers vergrootten hun calorie- en vetinname niet. Statinegebruikers begonnen de observatieperiode met lagere calorie- en vetinname dan nietgebruikers, in 1999-2000, maar dit verschil verdween in het opvolgende decennium. Deze gegevens suggereren dat het belang van dieetaanpassing voortdurende nadruk verdient.
Als deze data impliceren dat verdere uitbreiding van statinegebruik kan leiden tot minder gebruikers die de dieetaanbevelingen opvolgen, moet worden benadrukt dat maatregelen moeten worden getroffen om de kans te verkleinen dat statinegebruik is geassocieerd met verhoogde calorische en vetinname en gewichtstoename.
 


Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP)
Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults
(Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001;285(19):2486-2497.
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Trends in intake of energy and macronutrients—United States, 1971-2000. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2004;53(4):80-82.
3. Wright JD,Wang CY. Trends in intake of energy and macronutrients in adults from 1999-2000
through 2007-2008. NCHS Data Brief. 2010;Nov(49):1-8.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: