Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Kennis van publiek over symptomen en ernst van hartfalen laat te wensen over

Nieuws - 6 mei 2014

 
In Europa werd de Heart Failure Awareness Day gehouden op 9,10 of 11 mei 2014. Deze dag is in het leven geroepen om mensen opmerkzaam te maken van het belang van het herkennen van hartfalen, van het krijgen van een correcte diagnose, en van het krijgen van optimale behandeling.
 
Om de bewustwording en de kennis over hartfalen onder Nederlandse volwassenen in kaart te brengen, ondervraagde Novartis 1000 mensen ouder dan 50. Uit dit onderzoek bleek dat bijna 20% van de respondenten hartfalen met een hartaanval verwarren. Slechts 34% herkende de correcte definitie van hartfalen, namelijk een ernstige conditie waarbij het hart niet genoeg bloed door het lichaam kan pompen.
 
De ondervraagden hadden moeite symptomen te herkennen die gepaard gaan met ouder worden, maar nog meer met het herkennen van symptomen van hartfalen; slechts 8% herkende de drie meest voorkomende symptomen van hartfalen. Symptomen van hartfalen werden regelmatig gezien als ouderdomsverschijnsel. 5% kende geen enkele veelvoorkomende oorzaak van hartfalen, terwijl een derde van de ondervraagden één oorzaak kende. 56% kende twee bekende oorzaken.
 
Wanneer gevraagd hoe snel zij medische hulp zouden opzoeken wanneer zij symptomen van hartfalen (moeheid, gezwollen enkels en gewichtstoename to 2 kg in 48 uur) ervaren, antwoordde 43% dat zij 1-2 dagen zouden wachten. 21% van de mensen zou 3-5 dagen wachten en 25% zou minimaal een week wachten alvorens naar een arts te gaan. 12% van de ondervraagden gaf aan geen medische hulp in te roepen bij deze symptomen.
 
Bijna de helft van de ondervraagden (45%) is zelf of in zijn/haar omgeving geconfronteerd met hartfalen, en 21% van de mensen heeft iemand gekend die aan hartfalen is overleden. Deze aantallen maken het opmerkelijk dat slechts 8% van de respondenten alle bekende symptomen herkende als gerelateerd aan hartfalen.
 
Het merendeel van de ondervraagden is erg optimistisch over de overleving na een acute episode van hartfalen: een kwart denkt dat 90% na tenminste een jaar nog in leven is en ruim 60% verwacht dat minimaal 1% van de patiënten binnen een jaar overlijdt. Inderdaad bleek nog geen derde van de mensen te beseffen dat hartfalen dodelijker kan zijn dan vergevorderde borstkanker of darmkanker, hartaanval of beroerte. De respondenten waren banger om een beroerte (26%), vergevorderde borst- of darmkanker (55%) of een hartaanval (12%) door te maken, dan hartfalen (6%).
 
Deze enquêteresultaten laten zien dat het bewustzijn ten aanzien van de symptomen en mogelijke gevolgen van hartfalen bij het algemene publiek te wensen over laten. De internationale Heart Failure Awareness Day probeert deze situatie te verbeteren.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: