Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Expertvisie op peri-CABG management van antiplaatjestherapie

Nieuws - 13 mei 2014

Expert position paper on the management of antiplatelet therapy in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery

 
Sousa-Uva M, Storey R, Huber K, et al; on behalf of ESC Working Group on Cardiovascular Surgery and ESC Working Group on Thrombosis
Eur Heart J. 2014 May 6
 
De ESC Werkgroep voor Cardiovasculaire Ingrepen en ESC Werkgroep voor Trombose hebben een expert positie paper gepubliceerd over de management van antiplaatjestherapie bij patiënten die een coronaire arterie bypass graft (CABG) operatie ondergaan.
 
Het risico op bloedingscomplicaties en perioperatieve coronaire events worden in sterke mate beïnvloed door de management van antitrombotische therapie voor en na de CABG procedure. Als gevolg van het gebruik van nieuwe P2Y12 remmers en frequentere pre-CABG percutane coronaire interventies (PCI) met drug-afgevende stents (DES) die specifieke plaatjesremmende regimes vereisen, alsmede ontwikkelingen in operatieve technieken, achtte de ESC Werkgroepen het tijd voor een update. Met dit doel werd het beschikbare bewijs voor peri-CABG aanbevelingen voor antitrombotische behandeling opnieuw beoordeeld. Gerandomiseerde studies zijn zeldzaam, dus het merendeel van de bewijslast komt van observationele studies en expert consensus.
 
Het artikel bespreekt de risico’s en voordelen die overwogen moeten worden bij toediening van preoperatieve antiplaatjestherapei, inclusief aspirine, duale antiplaatjestherapie, clopidogrel, prasugrel en ticagrelor. Strategieën voor individuele risicostratificatie van bloedingen vs. ischemie worden ook uiteengezet, net als hoe te bepalen of overbruggingstherapie noodzakelijk is tussen het staken van behandeling en CABG. Als gevolg van individuele variatie in de respons op clopidogrel, varieert de tijd nodig om terug te keren naar normale plaatjesreactiviteit na het stoppen met clopidogrel. Het niveau van plaatjesreactiviteit ten tijde van de ingreep heeft voorspellende waarde voor het risico op CABG-gerelateerde bloedingen, dus het monitoren van plaatjesfunctie wordt aanbevolen. De mogelijkheden om plaatjesfunctie aan het bed te testen worden gegeven.
 
Postoperatieve managementopties van antiplaatjestherapie worden ook besproken, zowel enkelvoudige als duale plaatjesremmende therapie, op basis van het beschikbare bewijs uit trials.
Alle stappen die in dit document worden besproken moeten helpen bij een goede risicostratificatie voor bloedingen en recidief ischaemische events, maar ook bij de besluitvorming over tijdelijke stopzetting van antiplaatjestherapie en overbruggingsstrategieën, het monitoren van plaatjesfunctie en methoden om bloed te besparen, om zodoende de klinische uitkomst te verbeteren in patiënten die CABG moeten ondergaan.  
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: