Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ziekenhuisopname voor atriumfibrilleren toegenomen in de VS tussen 2000 en 2010

Literatuur - Patel NJ et al., Circulation. 2014 - Circulation. 2014 May 19

 

Trends of Hospitalization for Atrial Fibrillation in the United States, 2000 Through 2010: Implications for Healthcare Planning

 
Patel NJ, Deshmukh A, Pant S, et al.,
Circulation. 2014 May 19
 

Achtergrond

De prevalentie van atriumfibrilleren (AF) stijgt volgens verwachting tot 15.9 miljoen mensen wereldwijd in het jaar 2050 [1,2]. Meer dan de helft van deze patiënten zijn 80 jaar of ouder, dus de socio-economische gevolgen zijn enorm. De economische last van AF groeit behoorlijk, met name door stijgende kosten van ziekenhuisopname [3].
Het begrijpen van de tendensen in AF-gerelateerde hospitalisaties is belangrijk voor goede gezondheidzorgplanning en om de druk op de gezondheidzorg te verminderen. Bovendien kan een nationale studie specifieke patronen in subpopulaties en geografische locaties identificeren, hetgeen kan helpen kwetsbare groepen te herkennen voor gerichte zorginterventies.
Deze studie voerde een hedendaagse evaluatie uit van de last van AF-gerelateerde ziekenhuisopname, om temporele trends vast te stellen en om het effect van comorbide diagnoses en de demografie van in-hospital mortaliteit, lengte van de opname, en totale kosten van de zorg tijdens de opname te bepalen. Voor dit doel werd de Nationwide Inpatient Sample (NIS) inpatient database gebruikt, die alle ontslagdata bevat van meer van 1200 Amerikaanse ziekenhuizen. 3960011 ziekenhuisopnames voor AF in de periode van 2000 tot 2010 werden geanalyseerd.
 

Belangrijkste resultaten

  • AF hospitalisatie rate steeg van 1522 tot 1812 per miljoen Amerikaanse burgers per jaar in de periode van 2000 tot 2010 (relatieve stijging: 14.4%, P<0.001). Een stijging werd in alle leeftijden gezien, maar in verschillende mate, behalve in diegenen tussen 118 en 34 (-3.1%, P=0.686).
  • AF hospitalisatie rate was hoger in vrouwen en blanken gedurende de studieperiode. Relatieve mate van stijging was echter grotere in mannen (16.9% vs. 12.1 in vrouwen, P<0.001), en in niet-blanken vs. blanken (35.1% vs. 25.3%, P<0.001).
  • De gemiddelde leeftijd van opgenomen vrouwen was 74, en van mannelijke patiënten 66 jaar. Boven de 65 jaar waren er meer vrouwen dan mannen (61% vs. 39%), terwijl in diegenen jonger dan 65 jaar de verhoudingen andersom waren (34% vs. 66%).
  • Over het algemeen gezien daalde AF-gerelateerde mortaliteit tijdens opname van 1.2% in 2000 tot 0.9% in 2010. Sterfte was het hoogst in diegenen van 80 jaar en ouder (1.9%). Ook patiënten met hartfalen (8.2%) en chronisch nierfalen (2.6%) lieten een significant hogere mortaliteit zien, ten opzichte van patiënten zonder deze comorbiditeiten.
  • De mediane lengte van het verblijf was 3 dagen (IQR: 2-5), en dit was stabiel in de studieperiode.
  • Na inflatiecorrectie stegen de gemiddelde kosten van AF hospitalisatie met 24.0% (P<0.001) tussen 2001 en 2010.
     
  • Download PATEL circulation 2014 CVGK.pptx

Conclusie

Deze gegevens laten zien dat in de Verenigde Staten, over een periode van 11 jaar, ziekenhuisopname voor AF significant toenam. De meeste opnames waren in patiënten ouder dan 65. Patiënten ouder dan 80 lieten de sterkste stijging zien in opnames en een grotere sterfte in het ziekenhuis  dan andere leeftijdsgroepen. Sterfte geassocieerd met AF nam af in de loop der tijd, behalve in patiënten met hartfalen. De lengte van het ziekenhuisverblijf was stabiel in de loop der tijd, maar de zorgkosten stegen.
In het licht van de voortdurende toename van AF hospitalisatie en geassocieerde kosten, moeten preventie van AF hospitalisatie en effectieve poliklinisch management goed worden toegepast om de last op het zorgstelsel te verminderen.
 
Klik door naar dit artikel op on Pubmed
 

Referenties

1. Go AS, Hylek EM, Phillips KA, et al. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in adults: National implications for rhythm management and stroke prevention: The anticoagulation and risk factors in atrial fibrillation (atria) study. JAMA. 2001;285:2370-2375.
2. Miyasaka Y, Barnes ME, Gersh BJ, et al. Secular trends in incidence of atrial fibrillation in olmsted county, minnesota, 1980 to 2000, and implications on the projections for future prevalence. Circulation. 2006;114:119-125.
3. Coyne KS, Paramore C, Grandy S, et al. Assessing the direct costs of treating nonvalvular atrial fibrillation in the united states. Value health. 2006;9:348-356.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: