Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Praktisch advies over gebruik statines bij risico op ontwikkelen diabetes type 2

Nieuws - 28 mei 2014

 

The use of statins in people at risk of developing diabetes mellitus: Evidence and guidance for clinical practice


Sattar NA, Ginsberg H, Ray K, et al.
Atherosclerosis Supplements, Volume 15, Issue 1, June 2014, Pages 1-15

Het voordeel van statines is duidelijk in een brede range patiëntenpopulaties. Hoewel ze over het algemeen veilig zijn, is het gebruik van statines in verband gebracht met een verhoogd risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes (T2D). Om deze reden moeten statines nu volgens de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een waarschuwing op hun label hebben over de mogelijkheid van verhoogde bloedsuiker en HbA1c niveaus. Ook heeft de European Medicines Agency (EMA) een richtlijn uitgebracht over een klein verhoogd risico op T2D bij gebruik van statines.
 
Een groep artsen heeft nu niet alleen het bewijs samengevat dat tot deze waarschuwingen leidde, en wat diverse richtlijnen adviseren in het geval van dyslipidaemie of T2D. Belangrijker, ze geven praktische sturing voor artsen in de eerstelijnszorg over het gebruik van statines in patiënten met T2D, of met een risico om dit te ontwikkelen. Suggesties worden aangedragen over welke stappen te nemen om CVD en T2D risico in te schatten, en op basis van de uitkomst, welke testen uit te voeren. De aanbevelingen worden versterkt met voorbeelden van klinische casus.
 
Bewijs uit klinische studies over de diabetogeniciteit van statines wordt besproken, net als de mechanistische onderbouwing van dit effect. Bovendien worden de beschikbare gegevens uiteengezet over of alle statines diabetogene effecten hebben, leidend tot de conclusie dat meer onderzoek nodig is om te begrijpen wat de beste behandeling is voor mensen met (een hoog risico op) statinegemedieerde T2D. Verder moet opgehelderd worden of de diabetogene effecten van statines vergelijkbaar zijn in alle patiëntengroepen.
 
Hoewel het risico op het ontwikkelen van T2D reëel is, concluderen de auteurs dat de voordelen van statines voor het verminderen van CV risico belangrijker zijn dan het risico om T2D te ontwikkelen, met name wanneer het CV risico hoog is. Het wordt aanbevolen T2D risico te testen in alle patiënten, alvorens met statinetherapie te beginnen. Patiënten moeten worden geïnformeerd over de risico’s, en worden aangemoedigd om hun risico te verlagen middels leefstijlaanpassingen. Dit moet het risico beperken dat mensen van prediabetes naar T2D gaan.
Patiënten met een hoog risico om T2D te ontwikkelen moeten regelmatig gecontroleerd worden, om mogelijke veranderingen in bloedglucose en HbA1c niveaus te detecteren. In het geval dat een patiënt T2D ontwikkelt tijdens statinebehandeling, bevelen de auteurs voortzetting van statinetherapie aan, en management van de T2D volgens de geldende nationale richtlijnen.
 
Vind dit artikel online

Deel deze pagina met collega's en vrienden: