Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meer aandacht voor individuele patiënt voor betere diabeteszorg

Persbericht 4 Juni 2014

Nieuws - 10 juni 2014

 
Zorgprofessionals, beleidsmakers en woordvoerders van patiëntenorganisaties hebben afspraken gemaakt om een blijvende verandering teweeg te brengen in de manier waarop mensen met diabetes worden voorgelicht, ondersteund en behandeld. Deelnemers aan de 5e editie van de internationale DAWN™-top willen zich gezamenlijk inzetten voor een zorgmodel waarbij de individuele diabetespatiënt centraal staat.
 
Het DAWN™-programma (DAWN = Diabetes Attitudes, Wishes and Needs) is een wereldwijd initiatief van Novo Nordisk waarbij wordt samengewerkt met de IDF, de International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO), het Steno Diabetes Center en diverse andere landelijke, regionale en mondiale partners.
 
De resultaten van de DAWN2™-studie maakten duidelijk dat de behandeling van diabetes, de voorlichting en de steun vanuit de omgeving verbeterd kunnen worden door diabetespatiënten en hun familieleden centraal te stellen.
 
Uit het DAWN™-onderzoek bleek onder andere dat slechts 29% van de mensen met diabetes om hun mening wordt gevraagd bij hun eigen behandelplan. Bovendien zou 39% van de familieleden van mensen met diabetes graag meer betrokken worden bij de diabeteszorg.
 
Er wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van acute-zorgmodellen, hoewel eerder al was aangetoond dat de beste resultaten worden behaald wanneer mensen met diabetes, hun familieleden en hun zorgteam samenwerken. Gezien de stijgende aantallen diabetespatiënten is het hard nodig dat wordt overgegaan op een zorgmodel waarbij de zorg op de individuele patiënt wordt afgestemd, en de patiënt als geheel wordt bekeken.
 
Dit beseffende, kwamen meer dan 200 internationale deskundigen, beleidsmakers, onderzoekers, artsen en woordvoerders van patiëntenorganisaties bij elkaar tijdens de DAWN™-top, om de nodige beleidsmaatregelen, strategieën, hulpmiddelen en werkwijzen te ontwikkelen om gezamenlijk dit doel te kunnen realiseren. De focus lag hierbij op de praktische stappen die elk land moet nemen, en op het vaststellen van doelstellingen en indicatoren waarmee de voortgang kan worden bijgehouden die per land en wereldwijd gemaakt wordt.
 
Bron: persbericht Novo Nordisk 4 juni 2014

Deel deze pagina met collega's en vrienden: