Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meta-analyse: geen aanwijzingen dat HDL verhogen CV events vermindert

Heart Juni 2014

Nieuws - 18 juni 2014

 

The Observational HDL Hypothesis: A Useful Therapeutic Target? a Meta Analysis of 117,411 Patients in Randomised Controlled Trials

Keene D, Shun-Shin M, Price C, Francis D
Heart 2014;100:A62-A63
 
Een meta-analyse die werd gepresenteerd op de British Cardiovascular Society Annual Conference 2014, liet zien dat er geen HDL-verhogende middelen zijn die sterfte door alle oorzaken, coronaire hartziekte (CHD), myocardinfarct (MI) of beroerte verminderen in statinebehandelde patiënten.
 
Epidemiologische studies hebben HDL als prognostische marker geïdentificeerd, hetgeen heeft geleid tot de hypothese dat farmacologische interventie om HDL-niveaus te verhogen CV uitkomsten gunstig beïnvloedt.
Een meta-analyse werd uitgevoerd om het voordeel te evalueren van de HDL-verhogende middelen niacine, fibraten en cholesteryl ester transfer protein remmers (CETP-I) op sterfte door alle oorzaken, sterfte door CHD, niet-fataal MI en beroerte. 39 Studies werden geïncludeerd, met data over 117.411 patiënten die werden gerandomiseerd naar HDL-verhogende of controletherapie.
 
  • Sterfte door alle oorzaken werd niet significant beïnvloed door de farmacotherapieën (OR(niacin): 1.03, 95%CI: 0.92-1.15 (P=0.59), OR(fibrates): 0.98, 95%CI: 0.89-1.08 (P=0.66) en OR(CETP-I): 1.16, 95%CI: 0.93-1.44, (P=0.19)).
  • Noch was er een significant effect van geen van de HDL-verhogende therapieën op CHD sterfte (OR(niacin): 0.93, 95%CI: 0.76-1.12 (P=0.44), OR(fibrates): 0.92, 95%CI: 0.81-1.04 (P=0.19) en OR(CETP-I): 1.00, 95%CI: 0.80-1.24, (P=0.99)).
  • Beroerterisico veranderde niet als gevolg van het verhogen van HDL -levels  (OR(niacin): 0.96, 95%CI: 0.75-1.22 (P=0.72), OR(fibrates): 1.01, 95%CI: 0.90-1.13 (P=0.84) en OR(CETP-I): 1.14, 95%CI: 0.90-1.45, (P=0.29)).
  • Alleen niacinetrials die waren uitgevoerd voordat statinetherapie routinematig werd gegeven lieten een significante daling van niet-fataal MI zien (OR: 0.69, 95%CI: 0.56-0.85, P=0.0004). Niacin met onderhoudstatinetherapie liet geen significante risicoreductie zien (OR: 0.96, 95%CI: 0.85-1.09, P=0.52).
  • Fibraten lieten een vergelijkbaar verschil in effect zien met of zonder onderhoudstatinetherapie (zonder statines: OR voor niet-fataal MI: 0.78, 95%CI: 0.71-0.86, P<0.00001), met statines (OR: 0.83, 95%CI: 0.69-1.01, P=0.07).
 
De resultaten van deze meta-analyse ondersteunen daarom de observationele hypothese niet dat het verhogen van HDL-niveaus CV events vermindert.
 
Dit abstract werd gepubliceerd in Heart

Deel deze pagina met collega's en vrienden: