Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NICE-richtlijn AF: vele beroertes en sterfgevallen te voorkomen door gebruik van effectieve antistolling

NICE clinical guideline Atrial Fibrillation

Nieuws - 19 juni 2014

Na het bestuderen van data over beroertes en AF tegenover het gebruik van oudere en nieuwere antistolling, heeft het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) de richtlijn voor de behandeling van AF aangepast.

De kans op een beroerte is bij AF tot vijf keer hoger. Geschat wordt dat de aandoening rond 12.500 beroertes per jaar veroorzaakt. Ongeveer 7.000 beroertes en 2000 voortijdige sterfgevallen per jaar kunnen worden vermeden door effectieve opsporing en bescherming met antistollingsmiddelen die de vorming van bloedstolsels voorkomen.

Volgens NICE krijgt momenteel slechts de helft van de patiënten die in aanmerking komen voor anticoagulantia deze daadwerkelijk. Om het aantal mensen met AF dat overlijdt of invalide wordt door een beroerte te verminderen, moet dit veranderen.

Nu er nieuwere geneesmiddelen beschikbaar zijn en worden aanbevolen voor de preventie van een beroerte in AF, adviseert NICE dat nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) moeten worden gegeven indien mogelijk. Voor deze middelen zijn minder controles en dosisaanpassingen nodig dan voor warfarine.
De nieuwere middelen hebben belangrijke voordelen ten opzichte van warfarine naast hun gebruiksgemak en bieden een betere effectiviteit, minder bloedingen of allebei.

Artsen moeten de CHA2DS2-VASc tool gebruiken om het risico op een beroerte te beoordelen bij mensen met AF. De tool kan helpen onderscheid te maken tussen degenen met een laag risico die geen antistolling nodig hebben, en mensen met een hoger risico die wel antistolling nodig hebben. NICE adviseert dat antistollingsmiddelen moeten worden gegeven aan mensen met een CHA2DS2-VASc score van 2 of hoger waarbij rekening wordt gehouden met het bloedingsrisico.

Een consensus statement van de NICE Implementation Collaborative (NIC) is gepubliceerd naast de richtlijn die ingaat op enkele belemmeringen voor het voorschrijven van NOACs. De NIC is een samenwerkingsverband tussen de NHS, de life sciences industrie, beroepsorganisaties in de gezondheidszorg, belangrijke gezondheidsorganisaties en het publiek. De verklaring ondersteunt de NHS in de uitvoering van deze richtlijn en geeft duidelijkheid over hoe resultaten kunnen worden gemaximaliseerd voor patiënten die NOACs krijgen. Het statement benadrukt dat de regels voor het gebruik van antitrombotische therapie bij atriumfibrilleren moeten worden herbeoordeeld en beleid moet worden ontwikkeld voor de integratie van NOACs in het lokale zorgpad in lijn met de nieuwe NICE-richtlijn.
 

Bron

NICE clinical guideline Atrial Fibrillation: the management of atrial fibrillation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: