Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Stoppen met rookloze tabak na MI geeft bijna halvering van sterfte

Literatuur - Arefalk G et al., Circulation 2014 - Circulation. 2014 Jun 23

 

Discontinuation of Smokeless Tobacco and Mortality Risk after Myocardial Infarction

 
Arefalk G, Hambraeus K, Lind L et al.,
Circulation. 2014 Jun 23. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

Snuff/snus is een vorm van rookloze tabak, waarvan het gebruik wereldwijd toeneemt. In Zweden is het erg populair, met 20% van de volwassen mannen en 3% van de volwassen vrouwelijke bevolking die het dagelijks gebruiken. Cardiovasculaire effecten van rookloze tabak zijn niet uitgebreid onderzocht, maar acute autonome en haemodynamische effecten zoals endotheeldysfunctie [1,2], verhoogde bloeddruk, hartslag en adrenalineniveaus [3,4] zijn beschreven. Tegenstrijdige resultaten zijn gepubliceerd over een mogelijk hoger risico op (fataal) myocardinfarct (MI), inclusief suggesties dat snus iemand gevoeliger zou kunnen maken voor arritmieën of andere serieuze complicaties van MI.
Deze studie beoogde te evalueren of snusgebruikers die een MI hebben doorgemaakt voordeel hebben van stoppen met snusgebruik. Gegevens van het Zweedse SWEDEHEART nationale kwaliteitsregister werden gebruikt. Een prospectieve steekproef van patiënten met een recent MI werd geïncludeerd. Het primaire studiesample includeerde alle delenemers die snus gebruikten ten tijde van het MI, en een tweede sample includeerde allen die rookten ten tijde van het MI. De mediane follow-up was 1.9 jaar, met een maximum van 4.9 jaar (totaal 40370 persoonsjaren at risk (PYAR)).
 

Belangrijkste resultaten

  • 83 deelnemers overleden tijdens follow-up. De incidentie rate voor post-MI snus stoppers was 9.7 (95%CI: 5.7-16.3) /1000 PYAR, terwijl deze voor post-MI snus gebruikers 18.7 (95%CI: 14.8-23.6) /1000 PYAR was.
  • In een model gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, hadden snusgebruikers een bijna 50% lagere sterfterate dan mensen die snus bleven gebruiken (HR: 0.51, 95%ci: 0.29-0.91). Zelfs na verdere correctie voor voormalige en huidige blootstelling aan rook, was stoppen met snusgebruik post-MI onafhankelijk geassocieerd met een lagere totale sterfterate dan voortdurend gebruik (HR: 0.55, 95%CI: 0.30-0.97).
  • De incidentie van sterfte, gecorrigeerd voor leeftijd, was 13.5 (95%CI: 11.3-16.2) /1000 PYAR voor mensen die post-MI stopten met roken en 28.4 (95%CI: 24.2-33.3) /1000 PYAR. Sterfte was ongeveer 50% lager in diegenen die stopten dan in diegenen die bleven roken (HR: 0.50, 95%CI: 0.39-0.63). Correctie voor voormalig en huidig gebruik van snus veranderde dit resultaat niet (HR: 0.50, 95%CI: 0.39-0.63).
  • In een model dat corrigeerde voor leeftijd, geslacht, voormalig en huidig roken, beroep en deelname aan een hartrehabilitatieprogramma, werd HR:0.37 (95%CI: 0.05-2.9) gezien voor diegenen die met snus stopten, HR: 0.59 (95%CI: 0.28-1.24) voor diegenen die met roken stopten en HR: 0.31 (95%CI: 0.10-0.98) voor hen die met beide stopten, ten opzichte van niet stoppen met een van beide tabaksproducten.

Download arefalk circulation 2014 CVGK.pptx

Conclusie

In dit grote prospectieve cohort, was stoppen met snusgebruik na een MI geassocieerd met bijna een halvering van het sterfterisico, onafhankelijk van vele andere relevante covariaten. Het voordeel van stoppen met deze vorm van rookloze tabak na een MI was vergelijkbaar met het onbetwiste voordeel van stoppen met roken, hetgeen werd bevestigd in deze studie.
 
Vind dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Rohani M, Agewall S. Oral snuff impairs endothelial function in healthy snuff users. J Intern Med. 2004;255:379-383.
2. Granberry MC, Smith ES, 3rd, Troillett RD, Eidt JF. Forearm endothelial response in smokeless tobacco users compared with cigarette smokers and nonusers of tobacco. Pharmacotherapy. 2003;23:974-978.
3. Hirsch JM, Hedner J, Wernstedt L, et al. Hemodynamic effects of the use of oral snuff. Clin Pharmacol Ther. 1992;52:394-401.
4. Wolk R, Shamsuzzaman AS, Svatikova A, et al. Hemodynamic and autonomic effects of smokeless tobacco in healthy young men. J Am Coll Cardiol. 2005;45:910-914.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: