Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gezondere leefstijl op latere leeftijd vermindert risico op atherosclerose

Literatuur - Spring B et al., Circulation. 2014 - Circulation. 2014 Jul 1;130(1):10-7

 
Healthy Lifestyle Change and Subclinical Atherosclerosis in Young Adults: Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study

 
Spring B, Moller AC, Colangelo LA, et al.
Circulation. 2014 Jul 1;130(1):10-7
 

Achtergrond

Veel epidemiologische studies hebben een associatie aangetoond tussen aanhoudende aanwezigheid van gezonde leefstijlfactoren en een verminderd risico op myocardinfarct en CHD mortaliteit [1-4]. Gedragsmatige risicofactor surveillance gegevens tonen echter aan dat slechts 5% van de volwassen hart-gezonde standaarden behalen voor alle gezonde gedragingen, te weten lichaamsbeweging, fruit- en groenteconsumptie en niet roken [5].
De meeste mensen hebben ten minste één vorm van ongezond gedrag wanneer zij jongvolwassen zijn, dus is het belangrijk te weten of veranderingen in leefstijl tijdens de volwassenheid nog de cardiovasculaire gezondheid kunnen beïnvloeden.
Daarom werden gegevens van de Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) studie [6] gebruikt om te bepalen of gezondheidsgedragsveranderingen eerder op volwassen leeftijd geassocieerd zijn met de last en mate van subklinische atherosclerose (coronaire arteriecalcium: CAC en carotid intima media thickness: cIMT) op middelbare leeftijd. Baseline karakteristieken werden verkregen wanneer de deelnemers 18-30 jaar oud waren. Gegevens van 20 jaar later werden geanalyseerd. Een gezonde lifestyle factore (HLF) score werd gebruikt die het aantal verschillende gezonde gedragingen optelde, variërend van 0-5, met 5 als meest gunstige situatie.
 

Belangrijkste resultaat

  • Na corrective voor diverse bekende CV risiscofactoren, was een verandering in HLF geassocieerd met significant veranderde kans op CAC na 20 jaar (OR: 0.85, 95%: 0.77-0.94). A Een daling van HLF over 20 jaar was geassocieerd met een hogere prevalentie en grotere kans op CAC.
  • Om te bepalen of verandering van HLF een uniform lineair effect heeft voor gezonde en ongezonde leefstijlveranderingen, werden positieve en negatieve veranderingen als onafhankelijke variabelen in een model ingevoerd. Iedere additionele gezonde HLF verandering verlaagde de kansen op detecteerbare CAC (OR: 0.85, 95%CI: 0.74-0.98), terwijl iedere ongezonde HLF verandering de kans op CAC vergrootte (OR: 1.17, 95%CI: 1.02-1.33).
  • In het model dat het aantal gezonde en ongezonde HFLs beschouwde liet zien dat gezonde HFL verandering significant lagere cIMT voorspelde na 20 jaar, op 2 van de 3 indicatoren (common carotid IMT: β=-0.005, P=0.12, carotid bulb IMT: β=-0.024, P=0.001, internal carotid IMT, β=-0.015, P<0.01). Negatieve HLF veranderingen voorspelden daarentegen significant hogere cIMT na 20 jaar op de 3 indicatoren (common carotid IMT, β=0.009, P=0.001; carotid bulb IMT, β=0.020, P<0.01; internal carotid IMT, β=0.012, P<0.05).
  • Wanneer de bovenste 80% van individuele HLFs werden beschouwd, bleken het behouden van een niet-rokende status en een niet-overgewicht lichaamsgewicht een verminderd risico op CAC>0 en IMT na 20 jaar te voorspellen. Baseline en verandering van lichaamsbeweging en alcoholgebruik waren niet significant geassocieerd met CAC of IMT.

Conclusie

Verandering van HLFs tussen jongvolwassen en middelbare leeftijd is geassocieerd met de aanwezigheid en mate van subklinische atherosclerose, gemeten na 20 jaar follow-up. Deze associatie bestond, onafhankelijk van demografie, aantal HLFs bij baseline, en medicatie. De effectgrootte geassocieerd met gezonde leefstijlveranderingen was vrijwel identiek aan die geassocieerd met ongezonde veranderingen.
Deze bevindingen suggereren dat, zelfs nadat een persoon jongvolwassen is geworden, en onafhankelijk van de gezondheidsleefstijl op deze leeftijd, het verbeteren van de leefstijl het risico op coronaire atherosclerose . Daarentegen lijkt het stoppen met gezond gedrag het risico te verhogen, dus voortdurende promotie van een gezonde leefstijl blijft genoodzaakt.
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Khaw KT, Wareham N, Bingham S, et al. Combined impact of health behaviours and mortality in men and women: the EPICNorfolk prospective population study. PLoS Med. 2008;5:e12.
2. Chiuve SE, McCullough ML, Sacks FM, et al. Healthy lifestyle factors in the primary prevention of coronary heart disease among men: benefits among users and nonusers of lipid-lowering and antihypertensive medications. Circulation. 2006;114:160–167.
3. Stampfer MJ, Hu FB, Manson JE et al. Primary prevention of coronary heart disease in women through diet and lifestyle. N Engl J Med. 2000;343:16–22.
4. van Dam RM, Li T, Spiegelman D, et al. Combined impact of lifestyle factors on mortality: prospective cohort study in US women. BMJ. 2008;337:a1440.
5. Miller RR, Sales AE, Kopjar B, et al. Adherence to heart-healthy behaviors in a sample of the U.S. population. Prev Chronic Dis. 2005;2:A18.
6. Pletcher MJ, Tice JA, Pignone M, et al. Using the coronary artery calcium score to predict coronary heart disease events: a systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med. 2004;164:1285–1292.
7. Simon A, Megnien JL, Chironi G. The value of carotid intima-media thickness for predicting cardiovascular risk. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2010;30:182–185.
8. Hughes GH, Cutter G, Donahue R, et al. Recruitment in the Coronary-Artery Disease Risk Development in Young-Adults (CARDIA) study. Control Clin Trials. 1987;8:S68–S73.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: