Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meer HF-gerelateerde ziekenhuisopnames met sitagliptine in diabeten met hartfalen

Literatuur - Weir DL et al., JACC Heart Fail. 2014 - JACC Heart Fail. 2014 Jun 25

 
Sitagliptin Use in Patients With Diabetes and Heart Failure: A Population-Based Retrospective Cohort Study

 
Weir DL, McAlister FA, Senthilselvan A, et al., 
JACC Heart Fail. 2014 Jun 25. doi: 10.1016/j.jchf.2014.04.005. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

Er is aanzienlijke controverse ten aanzien van hoe bloedglucose het beste kan worden beheerst in patiënten met diabetes en hartfalen (HF), een frequente complicatie in patiënten met type 2 diabetes (T2D) [1]. Metformine wordt momenteel als eerste keus behandeling beschouwd in deze patiëntenpopulatie [2,3]. Gebruik van alternatieve behandelopties sulfonylurea en insuline kan beperkt zijn in deze patiënten door ongewenste bijwerkingen als vloeistofretentie, gewichtstoename en hypoglycaemie [2,3]. Thiazolidinediones (TZDs) zijn gecontraïndiceerd in geval van HF als gevolg van vloeistofretentie.
Incretinetherapieën zoals DPP4-remmers kregen aandacht voor de behandeling van deze patiëntengroep, omdat zij mogelijk cardiorenale functie verbeteren, naast dat zij antihyperglycaemische effecten hebben [4]. Recente veiligheidsanalyses hebben echter tegenstrijdige resultaten opgeleverd [5-9].
Deze populatiegebaseerde, retrospectieve cohortstudie beoogde de effecten van sitagliptine te evalueren in patiënten met T2D en HF. Het primaire eindpunt was een samenstelling van ziekenhuisopname door alle oorzaken of sterfte. 7620 diabetici met incidente HF werden geïncludeerd, met een mediane follow-up van 1.4 jaar (12.704 jaar at risk).
 

Belangrijkste resultaten

  • Het primaire samengestelde eindpunt trad op in 4137 patiënten (54.3%).
  • Sitagliptinegebruikers lieten een vergelijkbaar risico op hospitalisatie door alle oorzaken en sterfte zien in vergelijking met patiënten die geen sitagliptine gebruiken sitagliptin (7.1% vs. 9.2%, adjusted odds ratio: 0.84, 95%CI: 0.69-1.03).
  • Metforminegebruikers lieten een lager risico zien op sterfte door alle oorzaken alleen of hospitalisatie door alle oorzaken alleen (aOR: 0.8, 95%CI: 0.71-0.85), terwijl insulinegebruikers (aOR: 1.16, 95%CI: 1.05-1.28) of sulfonylureasgebruikers (aOR: 1.10, 95%CI: 1.00-1.23)een hoger risico hadden.
  • Sitagliptinegebruik was niet geassocieerd met een verhoogd risico op HF-gerelateerde ziekenhuisopname of sterfte (9.0% vs. 9.1%, aOR: 1.34, 95%CI: 0.93-1.92). Sitagliptinegebruik was echter geassocieerd met een verhoogd risico op HF-gerelateerde ziekenhuisopname alleen (aOR: 1.84, 95%CI: 1.16-2.92).

Conclusie

Deze populatiegebaseerde sutide toont aan dat hoewel sitagliptine niet is geassocieerd met een verhoogd risico op sterfte door alle oorzaken of ziekenhuisopname in patiënten met T2D en HF, sitagliptinegebruik was geassocieerd met een stijging in HF-gerelateerde ziekenhuisopnames. De stijging in HF events (die een number needed to harm van 29 oplevert), kan daarom gevolgen hebben voor de keuze van aanvullende therapie bij patiënten met vastgestelde HF en slecht gecontroleerde diabetes met andere middelen. Andere studies moeten deze bevindingen bevestigen. Voordelen en mogelijke risico’s van sitagliptine moeten zorgvuldig worden gewogen in deze patiëntengroep.

 
Redactioneel commentaar [10]

“De huidige bevindingen zijn belangrijk en vullen een kleine maar groeiende hoeveelheid bewijs aan dat suggereert dat DPP-4-remmers als geneesmiddelenklasse, en mogelijk antidiabetica in het algemeen, het risico op hartfalen kunnen vergroten. Deze stijging in absoluut risico lijkt klein, als het al bestaat. Tot dusver lijkt dit verband het risico op sterfte niet significant te verhogen, gezien het neutrale effect op sterfte zoals gezien in de huidige analyse en in gerandomiseerde klinische trials. De bevindingen van deze analyse, net als van andere recente studies, onderstrepen de noodzaak voor goed opgezette studies die hartfalen in patiënten met diabetes nauwkeurig onderzoeken.
Tot die tijd moeten diabetici die risico op HF hospitalisatie lopen (bijv. diegenen met al bestaand hartfalen) en die behandeling met DPP-4 remmers zijn gestart, en mogelijk diabetesmedicatie in het algemeen, nauwkeurig worden gevolgd als poliklinische patiënten voor symptomen en tekenen van hartfalen.

 
Vind dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Eurich DT, McAlister FA, Blackburn DF, et al. Benefits and harms of antidiabetic agents in patients with diabetes and heart failure: systematic review. BMJ 2007;335:497.
2. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Canadian Diabetes Association 2008 clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. Can J Diabetes 2008;32 Suppl 1:S1–201.
3. Summary of revisions for the 2013 clinical practice recommendations. Diabetes Care 2013; 36 Suppl 1:S3.
4. Gomez N, Touihri K, Matheeussen V, et al. Dipeptidyl peptidase IV inhibition improves cardiorenal function in overpacing-induced heart failure. Eur J Heart Fail 2012;14:14–21.
5. Patil HR, Al Badarin FJ, Al Shami HA, et al. Meta-analysis of effect of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors on cardiovascular risk in type 2 diabetes mellitus. Am J Cardiol 2012;110:826–33.
6. Engel SS, Golm GT, Shapiro D, et al. Cardiovascular safety of sitagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus: a pooled analysis. Cardiovasc Diabetol 2013;12:3.
7. Monami M, Dicembrini I, Nardini C, et al. Effects of glucagon-like peptide-1 receptor agonists on cardiovascular risk: a metaanalysis of randomised clinical trials. Diabetes Obes Metab 2014;16:38–47.
8. Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, et al. Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2013; 369:1317–26.
9. White WB, Cannon CP, Heller SR, et al. Alogliptin after acute coronary syndrome in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2013;369:1327–35.
10. Bhatt DL, Cavender MA. Do Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors Increase the Risk of Heart Failure? JACC. Heart Failure. 2014. Doi: 10.1016 /j.jchf.2014.05.005
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: