Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Niet-nuchtere LDL-c niveaus dezelfde voorspellende waarde voor mortaliteit als nuchtere niveaus

Literatuur - Doran B et al. Circulation. 2014 - Circulation. 2014 Jul 11

 

Prognostic Value of Fasting vs. Non-Fasting Low Density Lipoprotein Cholesterol Levels on Long-term Mortality: Insight from the National Health and Nutrition Survey III (NHANES-III)

 
Doran B, Guo Y, Xu J et al.,
Circulation. 2014 Jul 11. pii: CIRCULATIONAHA.114.010001. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

Huidige richtlijnen voor cholesterolmanagement bevelen aan dat lipidepanelmetingen worden verricht na 8-12 uur vasten [1-3], aangezien sommige lipideparameters kunnen variëren afhankelijk van de timing en de samenstelling van de laatste maaltijd.
Niveaus van totaal cholesterol (TC), LDL-c en HDL-c variëren weinig ten opzichte van de vasttijd, terwijl triglyceriden tot wel 20-30% kunnen variëren [4,5]. Het is gesuggereerd dat niet-nuchtere lipiden een gelijkwaardige voorspellende waarden kunnen hebben voor CV uitkomsten, aangezien de niet-vastende status mogelijk nauwkeuriger de blootstelling van het lichaam aan circulerende lipiden weerspiegelen [6-8]. Er werd geen voordeel of verbeterde risicovoorspelling aangetoond wanneer niet-nuchtere in plaats van nuchtere triglyceriden niveaus werden gebruikt [9-12].
Deze studie beoogde de prognostische waarde van nuchtere vs. niet-nuchtere LDL-c niveaus te bepalen, voor de voorspelling van sterfte door alle oorzaken en CV mortaliteit, bij mannen en vrouwen, door gebruik te maken van gegevens van 16161 individuen in de National Health Examination and Nutrition Survey III (NHANES-III) database, gelinkt aan de National Death Index.
 

Belangrijkste resultaten

  • 10.023 (62.0%) deelnemers waren nuchter (>8 uur), en 6238 (38.0%) hadden niet gevast ten tijde van flebotomie.
  • In het ongematchedte cohort werd een hoger risico op sterfte door alle oorzaken gezien met ieder volgend tertiel (HR 2e vs 1e tertiel: 1.57, 95%CI: 1.34-1.83, HR: 3e vs. 1e: 2.00, 95%CI: 1.70-2.33).
  • De C-statistieken voor nuchtere vs. niet-nuchtere LDL-c niveaus voor de voorspelling van sterfte door alle oorzaken waren vergelijkbaar (beide 0.58), hetgeen suggereert dat ze een vergelijkbare prognostische waarde hebben.
  • Resultaren waren vergelijkbaar wanneer individuen met triglyceriden >400 mg/dL werden geïncludeerd in de analyses, of wanneer diabetische patiënten apart werden beschouwd van niet-diabetici.
  • In een propensity score-matched cohort, werd een vergelijkbaar verhoogd risico op sterfte door alle oorzaken gezien met toenemend LDL-c tertiel, en er werd geen verschil in C-statistiek gezien tussen de nuchtere en niet-nuchtere groepen.
  • CV mortaliteit was ook verhoogd in hogere LDL-c tertielen (HR 2e vs. 1e tertiel: 1.82, 95%CI: 1.38-2.39, en 3e vs. 1e tertiel: HR: 2.94, 95%CI: 2.20-3.93). C-statistieken waren vergelijkbaar in de nuchtere en niet-nuchtere groepen. Vergelijkbare bevindingen werden gezien in het propensity score-matched cohort.

Conclusie

Deze nationaal representatieve cohortstudie van gegevens van 16161 individuen, gevolgd voor minstens 14.0 jaar, laat zien dat niet-nuchtere LDL-c niveaus een vergelijkbare prognostische waarde hebben als nuchtere LDL-c niveaus, voor de voorspelling van zowel sterfte door alle oorzaken, als CV mortaliteit.
Deze analyses sloten patiënten uit met triglyceriden >400 mg/dL, maar de resultaten veranderden niet wanneer deze patiënten toch geïncludeerd werden in een sensitiviteitsanalyse. Dus, het is mogelijk niet noodzakelijk om nuchtere lipidennniveaus te gebruiken om het risico van patiënten te bepalen. Bij de meer patiëntvriendelijke methode van niet-nuchtere LDL-c bepaling wordt de prognostische waarde van de test behouden. Deze resultaten suggereren dat de noodzaak voor nuchtere LDL-c bepalingen moeten worden heroverwogen door richtlijncommissies.

Redactioneel commentaar [13]
De ‘noodzaak’ van vasten om LDL-C risico in te schatten voor sterfte door alle oorzaken en CVD mortaliteit is uitgedaagd door Doran et al, door overtuigend bewijs te leveren gedurende een lange periode van 14 jaar in Amerikaanse mannen en vrouwen van middelbare leeftijd, dat niet-nuchtere en nuchtere LDL-c waarden evenveel voorspelbaarheid bieden voor sterfte door alle oorzaken en CVD sterfte. De praktische toepassing van deze analyses is aanzienlijk, inclusief gemak voor patiënten, en met name voor diegenen met diabetes die medicamenten gebruiken die hypoglycaemie kunnen veroorzaken, inclusief insuline, sulfonylureas en glinides.
De nuchtere vs. niet-nuchtere TG niveau, roepen echter een belangrijke vraag op over aanvullende analyses van dezelfde NHANES-III dataset die nuttig kunnen blijken. Hoe zit het met niet-HDL-c of zelfs apoB; zouden nuchtere en niet-nuchtere waarden even voorspellend zijn voor sterfte door alle oorzaken of CVD mortaliteit?
Mogelijk zal nieuw bewijs zich opstapelen om te overwegen dat een 8 of 12 uur vastenperiode niet langer nodig is om de relatie tussen plasmalipiden en sterfte door alle oorzaken of CVD in te schatten, maar ook atherosclerotisch CVD risico. Tot die tijd moet de 12 uur vasten aanbeveling blijven.
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation. 2002;106:3143-3421.
2. De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Third Joint Task Force Of European and other societies on  cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of eight societies and by invited experts). Arch Mal Coeur Vaiss. 2004;97:1019-1030.
3. Genest J, McPherson R, Frohlich J, et al. 2009 canadian cardiovascular society/canadian guidelines for the diagnosis and treatment of dyslipidemia and prevention of cardiovascular disease in the adult–2009 recommendations. Can J Cardiol. 2009;25:567-579.
4. Sidhu D, Naugler C. Fasting time and lipid levels in a community-based population a crosssectional
Study fasting time and lipid levels. Arch Intern Med. 2012;172:1707-1710.
5. Langsted A, Nordestgaard BG. Nonfasting lipids, lipoproteins, and apolipoproteins in individuals with and without diabetes: 58 434 individuals from the Copenhagen General Population Study. Clin Chem. 2011;57:482-489.
6. Karpe F. Postprandial lipoprotein metabolism and atherosclerosis. J Intern Med. 1999;246:341-355.
7. Zilversmit DB. Atherogenesis: A postprandial phenomenon. Circulation. 1979;60:473-485.
8. Kolovou GD, Anagnostopoulou KK, Daskalopoulou SS, et al. Clinical relevance of postprandial lipaemia. Curr Med Chem. 2005;12:1931-1945.
9. Nordestgaard BG, Benn M, Schnohr P, et al. Nonfasting triglycerides and risk of myocardial infarction, ischemic heart disease, and death in men and women. JAMA. 2007;298:299-308.
10. Bansal S, Buring JE, Rifai N, et al. Fasting compared with nonfasting triglycerides and risk of cardiovascular events in women. JAMA. 2007;298:309-316.
11. Ridker PM. Fasting versus nonfasting triglycerides and the prediction of cardiovascular risk:
Do we need to revisit the oral triglyceride tolerance test? Clin Chem. 2008;54:11-13.
12. Langsted A, Freiberg J, Tybjærg Hansen A et al. Nonfasting cholesterol and triglycerides and association with risk of myocardial infarction and total mortality: The Copenhagen City Heart Study with 31 years of follow-up. J Intern Med. 2011;270:65-75.
13. Eckel RH. LDL Cholesterol as a Predictor of Mortality, and Beyond: To Fast or Not to Fast, That is the Question? Circulation. published online July 11, 2014

 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: