Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Negen klinische studies die PCSK9-antilichaam evalueren behalen primaire effectiviteitseindpunt

Nieuws - 4 aug. 2014


Negen nieuwe fase III trials die alirocumab testen, een monoklonaal antilichaam gericht tegen PCSK9, bij patiënten met hypercholesterolaemie behaalden hun primaire eindpunt van een grotere procentuele afname vanaf baseline van LDL-c na 24 weken, in vergelijking tot placebo of een actieve comparator.
 
De studies zijn onderdeel van het ODYSSEY klinische trialprogramma, dat alirocumab evalueert in aanvulling op standaard-lipidenverlagende therapie, in patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolaemie (HeFH, trials ODYSSEY FH I, FH II en HIGH FH) of patiënten met hoog of zeer hoog cardiovasculair (CV) risico (trials ODYSSEY COMBO I, COMBO II, OPTIONS I, OPTIONS II en LONG TERM). In de ODYSSEY ALTERNATIVE studie ontvingen patiënten geen gelijktijdige standaard lipidenverlagende therapie, door een geschiedenis van statine-intolerantie.
De studies evalueerden twee verschillende doseringsschema’s: 150 milligram (mg) elke twee weken, of 75 mg elke twee weken, oplopend tot 150 mg indien nodig om de protocolspecifieke LDL-c doelstellingen te behalen. De 75 mg en de 150 mg dosering werden toegediend met een enkele, zelf-toegediende, 1 milliliter-injectie.
 
Gemiddelde procentuele reductie van LDL-c vanaf baseline na 24 weken bij alirocumab-behandelde patiënten in deze negen ODYSSEY-studies was consistent met de resultaten die in eerdere alirocumab-studies werden gezien. Ook in patiënten met een geschiedenis van intolerantie voor twee of meer statines, lieten patiënten gerandomiseerd naar alirocumab een grotere procentuele reductie van LDL-c zien vanaf baseline in week 24, ten opzichte van ezetimibe.
 
Alirocumab werd doorgaans goed verdragen in de 9 ODYSSEY studies. De meest voorkomende bijwerkingen waren nasofaryngitis en infectie van de bovenste luchtwegen, welke doorgaans gebalanceerd in beide behandelgroepen voorkwamen. Reacties op de injectieplaats kwamen vaker voor in de alirocumabgroep ten opzichte van placebo. Ernstige nadelige events en sterfte kwamen  even vaak voor in beide behandelgroepen, net als andere belangrijke complicaties, zoals spier-skelet-, neurocognitieve en levergerelateerde events.
 
In de LONGTERM studie werd een vooraf gespecificeerde tussentijdse veiligheidsanalyse uitgevoerd toen alle patiënten één jaar deelname bereikte, en ongeveer 25% van de patiënten bereikte 18 maanden behandeling. Een statistisch significant lagere frequentie van bevestigde ernstige CV events (hartdood, myocardinfarct, beroerte en onstabiele angina waarvoor ziekenhuisopname nodig was) werd gezien in de alirocumab arm ten opzichte van placebo, in een post-hoc analyse. De mogelijkheid van alirocumab om CV voordelen aan te tonen wordt prospectief bepaald in de lopende 18.000 patiënten tellende ODYSSEY OUTCOMES studie.
 
“Klinische gegevens laten tot op heden consistente, positieve resultaten zien ten aanzien van LDL-c verlaging, met een veelbelovend veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel in alle fase III alirocumab studies die we totnogtoe hebben gerapporteerd,” zegt George D. Yancopoulos, M.D., Ph.D., Chief Scientific Officer van Regeneron en President, Regeneron Laboratories. “Van belang is dat in de studies die een geïndividualiseerde benadering met 75 mg en 150 mg doseringen volgden, de meerderheid van de patiënten de LDL-c doelstelling behaalden terwijl zij op de 75 mg dosering bleven. Deze doseringsstrategie was ontworpen om artsen en patiënten de flexibiliteit te geven om de behandeling aan te passen aan de lipideverlagende behoefte van de patiënt.
 
De nu gecommuniceerde 9 ODYSSEY trials, samen met de eerder gerapporteerde MONO studie, bevatten gegevens van meer dan 5000 patiënten die in dubbelblinde studies zijn bestudeerd gedurende 24-104 weken. Meer gedetailleerde gegevens worden op komende medische congressen gepresenteerd.
 
Bron: persbericht Sanofi en Regeneron, 30 juli 2014

Deel deze pagina met collega's en vrienden: