Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Netto voordeel van primaire preventie van kanker en HVZ bij minimaal 5 jaar dagelijks aspirine

Nieuws - 11 aug. 2014

 
Lange termijn aspirinegebruik verlaagt het risico op kanker, myocardinfarct (MI) of beroerte. Eerder is wel een lagere incidentie van CV events met aspirinegebruik beschreven, maar aspirinegebruik is ook geassocieerd met een leeftijdsafhankelijke stijging van bloedingen. Risico’s en voordelen moeten daarom worden afgewogen. Bewijs stapelde zich intussen ook op dat een rol voor aspirine in kankerpreventie suggereert. Tot op heden waren geen uitgebreide gegevens beschikbaar over het netto voordeel van aspirine die routinematig gebruik in de algemene bevolking zouden ondersteunen. Nu is een overzicht van alle beschikbare gegevens gepubliceerd dat de voordelen en nadelen van profylactisch gebruik van aspirine in de algemene bevolking beschrijft, met lange follow-up.
 
De resultaten laten zien dat aspirinegebruik is geassocieerd met een voordeel ten aanzien van kankerpreventie. Een daling van de kankerincidentie werd gezien na 3 jaar aspirinegebruik, terwijl minimaal 5 jaar nodig was om sterfte te doen afnemen. Deze effecten werden gezien voor all dagelijkse doseringen boven de 75 mg. Een hogere dosering gaf geen groter voordeel, in individuen met een gemiddeld risico.
 
Wanneer als primaire preventie gebruikt, vermindert aspirine ook ernstige vasculaire events bij patiënten met een gemiddeld of laag risico (0.51% vs. 0.57% per jaar), een daling die het meest voor rekening kwam van niet-fatale MI. Over het algemeen was het CV effect van aspirine vergelijkbaar in mannen en vrouwen, hoewel het netto effect van aspirine op coronaire hartziekte groter was in mannen en het effect op beroerte groter was in vrouwen. Er werd geen daling gezien in CV mortaliteit in de primaire preventiestudies.
 
Een relatieve stijging van 32-36% in haemorrhagische beroertes werd gerapporteerd voor aspirinegebruikers, vanaf een baselinefrequentie van 0.03% per jaar. Extracraniële bloedingen, waarvan de meeste gastrointestinaal zijn, komen meer voor met 0.7 per 1000 per jaar, en zijn verhoogd met ongeveer 30-70% met lage of standaard dosering aspirine. De frequenties van gastro-intestinale complicaties en fataliteitsfrequenties laten een sterke stijging zien in mensen van 70 jaar en ouder, maar zijn doorgaans laag onder de 70 jaar.
 
In algemene voordeel-nadeelanalyses, zou van de individuen die aspirine gedurende 10 jaar nemen, het aantal mannen met kanker-, MI- of beroerte-event gedurende 15 jaar, (relatief) zijn gedaald met 9% en het aantal mannen met 7%. De analyse suggereert dat een lagere kankerincidentie 61-80% van het voordeel voor zijn rekening neemt, waarbij een conservatieve schatting absolute dalingen tussen de 0.58% en 3.09% opleverde. Ernstige bloedingsevents zouden stijgen met tussen de 0.16% (absoluut: 0.21%) en 0.81% (1.05%) vanaf baselinefrequenties van 0.57% tot 2.37% gedurende 15 jaar, afhankelijk van leeftijd en geslacht. Absolute voordelen zijn het grootst in mannen en op hogere leeftijden, omdat die groepen hogere baseline frequenties hebben.
 
Terwijl vorige analyses over de waarde van aspirine profylaxe voor CVD in de algemene bevolking geen duidelijke voordelen lieten zien, suggereert de huidige analyse van aspirines effecten of individuele kankersoorten, CVD en de nadelen, een gunstige voordeel-nadeelbalans, bij een minimum van 5 jaar aspirinegebruik. Langer gebruik geeft waarschijnlijk grotere voordelen, maar het is onduidelijk op welke datum aspirinegebruik zou moeten worden gestaakt.
 

Bron:

Cuzick J, Thorat MA, Bosetti C, et al. Estimates of benefit and harms of prohylactic use of aspirin in the general population Ann Oncol 2014, Epub Aug 8.


Vind dit artikel online


Lees ook de reactie van Prof. dr. Freek Verheugt (cardioloog, OLVG, Amsterdam) op bovenstaande:

Verlaagt aspirine kankersterfte?

Prof.dr. F.W.A. Verheugt (Amsterdam) reageert op een artikel in Ann Oncol van deze week over het effect van profylactisch aspirinegebruik ten aanzien van kanker en CVD events.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: