Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CVD risico in diabetes type 1 of 2: hetzelfde of juist niet?

Nieuws - 12 aug. 2014

 
De American Heart Association (AHA) en de American Diabetes Association (ADA) publiceerden een scientific statement waarin zij de huidige inzichten beschouwen over de onderliggende pathofysiologie van het risico op cardiovasculaire aandoeningen (CVD) bij patiënten met type 1 diabetes (T1DM). In tegenstelling tot T2DM, is relatief weinig bekend over de relatie tussen T1DM en CVD risicofactoren.
 
Managementstrategieën voor CVD daling in T1DM zijn grotendeels geëxtrapoleerd vanuit ervaring in T2DM. CVD in T1DM is mogelijk echter niet dezelfde entiteit als in T2DM. Noch zijn risicofactoren voor CVD hetzelfde. Er is een groeiende behoefte om CVD in T1DM beter te begrijpen.
Dit Scientific Statement vat recente observaties over mogelijke verschillen in de pathofysiologie van T1DM en T2Dm samen, en het verkent hoe deze verschillen de behandeling van CVD risicofactoren in T1DM patiënten mogelijk beïnvloeden. De epidemiologie van verschillende typen CVD in T1DM wordt samengevat, net als de specifieke eigenschappen van CVD in bepaalde T1DM populaties, zoals zwangere vrouwen en kinderen.
 
Specifieke focus wordt gelegd op atherosclerose. Gegevens over atherosclerose in T1DM zijn beperkt, maar observaties doen vermoeden dat de atherosclerotische last verschilt van die in T2DM. De mechanismen die mogelijk de verschillen kunnen verklaren tussen de atherosclerotische last in T1DM en T2DM worden besproken, inclusief inflammatie, genetica, en CVD risicofactoren en ziektemodificerende factoren als glycaemische controle, dyslipidaemie, nierziekte, hypertensie en roken.
 
Het overzichtelijk uiteenzetten van het beschikbare bewijs legt bloot dat er nog steeds veel onduidelijk is over het mechanisme en daardoor de mogelijkheden om CVD risico te verminderen in T1DM. Dit document geeft dan ook een opsomming van ‘gaps in the evidence’, en het benadrukt de noodzaak van verder onderzoek van dit matig bestudeerde gebied.
Bovendien worden benaderingen voorgesteld om CVD-risico in te schatten in T1DM, in de afwezigheid van risicopredictiemodellen voor patiënten met T1DM.
 

Bron

de Ferranti SD, de Boer IH, Fonseca V, et al., Type 1 Diabetes Mellitus and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association and American Diabetes Association. Circulation 2014. Published online August 11. doi: 10.1161/​CIR.0000000000000034
Vind dit Scientific Statement online

Deel deze pagina met collega's en vrienden: