Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

IJzerdeficiëntie behandelen bij HF verbetert functioneren en kwaliteit van leven

ESC - Barcelona - 2014

Nieuws - 30 aug. 2014

 

Effect of ferric carboxymaltose on functional capacity in patients with heart failure and iron deficiency (CONFIRM-HF)

Gepresenteerd op het ESC Congres 2014 door: Piotr PONIKOWSKI (Wroclaw, PL)
 

Achtergrond

IJzer is erg belangrijk voor het normaal functioneren en overleven van organismen. IJzergebrek is een frequente comorbiditeit bij patiënten met hartfalen (HF) en in patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen voor verslechtering van HF. HF gecompliceerd door ijzergebrek is geassocieerd met verminderde functionele capaciteit, matige kwaliteit van leven en verhoogde sterfte, onafhankelijk van anaemie. Het corrigeren van ijzerdeficiëntie is een aantrekkelijke behandelstrategie in HF.
De CONFIRM-HF studie is een gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontroleerde fase 4 studie die de effectiviteit en veiligheid van intraveneuze ijzer-carboxymaltose (FCM) vergelijkt met placebo, bij 304 patiënten met chronisch hartfalen en ijzerdeficiëntie (serum ferritine<100 ng/ml, of tussen 100 en 300 ng/mL als transferrine saturatie< 20%). Het doel van deze studie is om het effect van ijzersuppletietherapie te meten op de inspanningscapaciteit van deze patiëntengroep. Het verschil tussen de 6-minuten looptest bij baseline en na week 24 diende als primair eindpunt.
 

Belangrijkste resultaten

  • De 6-minuten looptest was met FCM na 24 weken verbeterd met 33+11 meter (least square mean +SE, P=0.002), ten opzichte van een placebobehandeling.
  • Secundaire analyses naar veranderingen in patiënt-gerapporteerde Patient Global Assessment (PGA) score en de NYHA klasse lieten ook verbeteringen zien met FCM ten opzichte van placebo, vanaf respectievelijk 12 en 24 weken behandeling.
  • De verbetering in afgelegde afstand tijdens de 6-minuten looptest was stabiel tussen 24 en 52 weken na randomisatie.
  • De incidentie van ziekenhuisopnames voor verslechterende HF was lager in FCM-behandelde patiënten, ten opzichte van patiënten die placebo kregen (7.6 events vs. 19.4 events per 100 patiënt risicojaren, HR: 0.39, 95%CI: 0.19-0.82, P=0.009). 
    Mortaliteit verschilde niet van placebo, na een jaar ijzerrepletie (HR: 0.89, 95%CI: 0.41-1.93, P=0.77).

Download Ponikowski EJheart 2014 CVGK.pptx


Conclusies

In symptomatische patiënten met chronisch hartfalen en ijzerdeficiëntie resulteerde behandeling met ijzer-carboxymaltose gedurende een jaar in aanhoudende verbeteringen in de functionele capaciteit, de symptomen en de kwaliteit van leven. Mogelijk vermindert deze behandeling ook het risico op herhaaldelijke opname voor verslechtering van HF.
Dr. Ponikowski stelde tijdens de persconferentie zelf al de vraag of deze verbetering in de 6-minuten looptest een klinisch relevante verbetering is, die hij beantwoordde met dat dit soort verbeteringen totnogtoe alleen waren gezien met cardiale resynchronisatietherapie. Bovendien geven patiënten zelf aan dat ze zich beter voelen, en de NYHA-klasse en kwaliteit van leven verbeterde.
Dr. Ponikowski benadrukte dat ijzergebrek een miskende comorbiditeit is; het wordt niet goed genoeg gemonitord, hoewel dit in de ESC richtlijn wordt aanbevolen. Deze trial toont aan dat ijzergebrek een belangrijke comorbiditeit is, die gemakkelijk gedetecteerd kan worden, en waarvan de behandeling gemakkelijk een verbetering van de functionele capaciteit en mogelijks zelfs van uitkomsten kan opleveren.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Deze data zijn 31 augustus gepubliceerd in Eur H Journal

3 minuten educatie • 31-8-2014, ESC - Barcelona 2014, Harry Crijns

IJzertherapie kan kwaliteit van leven hartfalenpatiënt verbeteren

ESC Journaal Uit de CONFIRM-HF blijkt dat intraveneuze ijzertherapie de kwaliteit van leven van een hartfalenpatiënt kan verbeteren. Prof.dr. Harry Crijns zou ook graag studies zien die een voordeel op morbiditeit en mortaliteit kunnen aantonen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: