Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Stimulatie n. vagus heeft geen effect op linker ventrikel hermodellering

ESC - Barcelona - 2014

Nieuws - 30 aug. 2014

 
A randomized controlled trial of vagal stimulation for the treatment of systolic heart failure: NEural Cardiac TherApy foR Heart Failure (NECTAR-HF)

 
Gepresenteerd op het ESC Congres 2014 door: Faiez ZANNAD (Vandoeuvre Les Nancy, FR)
 

Achtergrond

Stimulatie van de nervus vagus (VNS) is één van de strategieën om de sympathische activiteit die gezien wordt bij hartfalen (HF) te verminderen.
De NECTAR-HF is de eerste sham-gecontroleerde studie om de toepassing van stimulatie van de rechter n. vagus middels een geïmplanteerd systeem te evalueren in patiënten met hartfalen met NYHA klasse III en ejectiefractie < 35%. Het systeem werd bij 96 patiënten in de nek geïmplanteerd, waarna de helft werd gerandomiseerd naar inschakelen van de device, terwijl die in de controlegroep uit bleef. De studie beoogt de impact te bepalen van stimulatie van de rechter n. vagus op linker ventrikel hermodellering, de functionele capaciteit, kwaliteit van leven en andere maten in hartfalenpatiënten gedurende 6 maanden.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het primaire eindpunt van ventriculaire eind-systolische dimensie (LVESD) liet geen verandering zien tussen baseline en na 6 maanden; niet in de VNS-behandelde en niet in de controlegroep.
  • Secundaire eindpunten als VO2max en NT-proBNP lieten ook geen verbetering zien met VNS-therapie na 6 maanden.
  • 62.1% van de behandelde patiënten liet een verbetering van NYHA klasse zien, ten opzichte van 44.8% van de controlegroep (P<0.032).
  • Kwaliteit van leven zoals gemeten met de Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire en de Short Form 36 Health Survey lieten een statistisch significante verbetering zien.

Conclusie

Robuuste pre-klinische resultaten lieten een voordeel van stimulatie van de n. vagus zien. De NECTAR-HF studie laat geen vertaling van deze voordelen zien naar de kliniek, ten aanzien van het primaire eindpunt van cardiale hermodellering. Wel werden significante verbeteringen gezien in maten voor kwaliteit van leven.
Veel is vooralsnog onduidelijk over het verschil tussen gebrek aan een effect op het hart, terwijl subjectieve maten verbeterden. Er moet nog veel bekend worden over de techniek en dosering van n. vagus-stimulatie. Het is mogelijk dat patiënten bij wie de device aan stond, dit konden voelen. De hogere scores op kwaliteit van leven moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd.
Er waren geen signalen ten aanzien van de veiligheid in deze eerste 6 maanden. Later wordt nog de veiligheid van het NECTAR-HF studiesysteem bepaald over een periode van 18 maanden.
Voor een evaluatie van het effect van VNS op de langere termijn is het belangrijk dat de effectiviteit van de blinderingsprocedure goed wordt gecontroleerd en dat de controleprocedure goed wordt uitgevoerd.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -
Deze studie is gepubliceerd in Eur. Heart J.

 

Het ESC Journaal 2014 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van MSD.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: