Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Weer teleurstellende resultaten met Lp-PLA2-remming na ACS

ESC - Barcelona - 2014

Nieuws - 31 aug. 2014

 

The Stabilization Of pLaques usIng Darapladib-Thrombolysis in Myocardial Infarction 52 (SOLID-TIMI 52) trial: Primary Results

 
Gepresenteerd op het ESC Congres 2014 door: Michelle O'DONOGHUE (Boston, US)
 

Achtergrond

Van lipoproteïne-geassocieerde fosfolipase A2 (Lp-PLA2) wordt gedacht dat het bijdraagt aan atherosclerose, via inflammatoire signaalroutes. Epidemiologische studies hebben een associatie aangetoond tussen hogere Lp-PLA2 niveaus en een verhoogd cardiovasculair risico.
Darapladib is een selectieve en oraal actieve remmer van Lp-PLA2-enzymactiviteit. Verhoogde Lp-PLA2-activiteit is betrokken bij de ontwikkeling en progressie van atherosclerose. De SOLID-TIMI 52 studie is opgezet om te testen of darapladib veilig de kans op CV events verlaagt wanneer behandeling wordt gestart binnen 30 dagen na een acuut coronair syndroom (ACS).
In fase II studies had darapladib geen invloed op het atheromavolume, maar remde het progressie van de necrotische kern, in vergelijking met placebo, bij achtergrond statinebehandeling. In de gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde SOLID studie was het primaire eindpunt de incidentie van MACE (dood door coronaire hartziekte (CHD), niet-fataal myocardinfarct (MI), of urgente coronaire revascularisatie voor myocardiale ischaemie), met een follow-up van maximaal 5 jaar (mediaan: 2.5 jaar).  
 

Belangrijkste resultaten

  • Darapladib had geen effect op het primaire eindpunt; de event rate curves van darapladib en placebo liggen nagenoeg op elkaar gedurende de hele follow-up periode van 36 maanden (HR: 1.00, 95%CI: 0.91-1.09, P=0.93).
  • Ook had darapladib geen effect op het secundaire eindpunt van CV sterfte, MI of beroerte (HR: 0.99, 95%CI: 0.90-1.09, P=0.78).
  • Ernstige complicaties traden even vaak op in de placebo- (46.6%) als in de darapladibgroep (45.5%). Patiënten op darapladib stopten vaker (17.0%) met behandeling dan patiënten in de placebogroep (12.0%), hetgeen grotendeels verklaard kon worden door een hogere frequentie van geur-gerelateerde klachten (11.5% vs. 2.5%) en diarree (10.6% vs. 5.6%). 

Download O'Donoghue JAMA 2014 CVGK.pptx

Conclusie

Remming van Lp-PLA2 met darapladib kort na een acuut coronair syndroom, in aanvulling op optimale medische therapie, verlaagt het aantal coronaire events niet. De SOLID-TIMI 52 studie laat daarom zien dat er geen aanleiding is om Lp-PLA2-remming met darapladib toe te passen na ACS.
Er blijft echter voldoende aanleiding voor een centrale rol van inflammatie in de pathogenese van atherosclerose. Deze studie onderstreept de uitdagingen in het vinden van goede aangrijpingspunten om dit proces te beïnvloeden. Dr. O’Donoghue speculeerde tijdens de discussie in de persconferentie dat wanneer te specifiek op een bepaalde signaalroute wordt ingezoomd, in een ander pathway hier mogelijk voor wordt gecompenseerd.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Deze data zijn 31 augustus gepubliceerd in JAMA
 

Het ESC Journaal 2014 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van MSD.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: