Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Stimulatie van de n. vagus verbetert de hartfunctie en symptomen van hartfalen

ESC - Barcelona, 2014

Nieuws - 1 sep. 2014

 
Autonomic regulation therapy for the improvement of left ventricular function and heart failure symptoms: The ANTHEM-HF Study

Gepresenteerd op het ESC Congres 2014 door: Inder ANAND (Minneapolis, US)
 

Achtergrond

Hartfalen (HF) wordt gekenmerkt door verhoogde sympathische activiteit en wegvallen van parasympathische activiteit. Deze disbalans van het autonome zenuwstelsel wordt geassocieerd met progressie van HF en verslechtering van de uitkomst.
Pre-klinische en klinische studies hebben gesuggereerd dat electrische stimulatie van de rechter nervus vagus de autonome balans kan herstellen. Stimulatie van de n.vagus (VNS) aan de linker kant is aantrekkelijk omdat het zou kunnen worden gecombineerd met devices. Bovendien wordt linker VNS al gebruikt voor epilepsie. Het effect van linker en rechter VNS bij hartfalen is echter nooit direct vergeleken.
De ANTHEM-HF studie beoogde het effect van een nieuwe autonome regulatietherapie (ART) met linker of rechter VNS te onderzoeken, als behandeling van chronisch symptomatisch HF met verminderde ejectiefractie. 60 Patiënten werden gerandomiseerd naar ART links (L) of rechts(R). De activiteit van het VNS systeem werd gedurende 10 weken opgeschroefd tot de maximaal getolereerde stroomsterkte, zonder voelbaar te worden, hartslag te veranderen, of bijwerkingen te veroorzaken.

 
Belangrijkste resultaten

  • Er werd geen verschil gezien in de frequentie van ernstige complicaties tussen VNS links en rechts (1 gerelateerde complicatie bij links, 0 bij rechts, 9 respectievelijk 11 niet-gerelateerde complicaties bij L en R), noch in het optreden van niet-ernstige bijwerkingen als stemverandering en schorheid (11 en 8), hoesten (6 en 7) en keelpijn (4 en 4).
  • Gepoolde analyses van L en R VNS laat zien dat de methode effectief is in het vergroten van de LV ejectiefractie (37.2+10.4 na 6 mnd, vs 32.4+7.2 bij baseline, P=0.001), in het verlagen van LVESD (49+8 vs. 52+8, P<0.0025) en in het verlagen van de hartslag (73+11 vs 78+10, P<0.005).
  • Verbeteringen van subjectieve maten voor symptomen van HF waren verbeterd na 6 maanden L en R VNS, te weten verbetering van NYHA klasse, verbetering van de 6-minuten looptest (346+78 vs. 287+66 m), en de MLHFQ kwaliteit van leven-score.
  • Niveaus van NT-proBNP was niet veranderd, maar hoge sensitiviteit CRP was verlaagd (1.3 (IQR: 0.6-2.9) vs. 1.7 (IQR: 0.9-6.0) bij baseline, P<0.025).

Conclusie

Stimulatie van de n.vagus links of rechts met de ANTHEM-HF methode blijkt haalbaar en wordt goed verdragen. Zowel VNS links als rechts was geassocieerd met verbeteringen van hartfunctie en subjectieve maten voor hartfalensymptomen. Dit zijn bemoedigende resultaten die vragen om verdere evaluatie in een grotere, gecontroleerde klinische studie.
In de discussie werd besproken dat deze resultaten een samenvoeging van de toepassing links en rechts betreffen. Aparte analyses zijn gedaan, welke op termijn worden gepubliceerd. Hierin werd geen verschil gezien tussen links en rechts, maar dit moet voorzichtig worden geïnterpreteerd omdat de betrouwbaarheidsintervallen breed waren, gezien de kleine groepsgrootte.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Deze data zijn gepubliceerd in het Journal of Cardiac Failure
 

Het ESC Journaal 2014 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van MSD.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: